Uitstaande aandelen

De uitstaande aandelen zijn de aandelen die door de onderneming zijn uitgegeven en geplaatst bij aandeelhouders (ook 'aandelen in omloop' genoemd).

  • Bij een emissie groeit dit aantal
  • Bij een eigen aandelen inkoopprogramma daalt het aantal uitstaande aandelen

Het getal geeft aan over hoeveel aandelen de winst of het dividend verdeeld moet worden.