Waarborgsom

Het bedrag dat bij het aangaan van een termijncontract als zekerheid moet worden gestort. Zowel de koper als de verkoper van een termijncontract storten een waarborgsom ter afdekking van de risico’s.