Hoeveel bedraagt het rendement als u belegt bij BinckBank?

Dit doet BinckBank anders dan de concurrentie

5 minuten

"Wat is het rendement dat ik van beleggen mag verwachten als ik BinckBank mijn geld laat beheren?" Het moet zowat de meest gestelde vraag zijn. Terecht. Het antwoord is: dat hangt af van verschillende factoren.

"De sleutel tot succesvol beleggen kan samengevat worden in 1 woord: activaspreiding."
Michael LeBoeuf, Amerikaans bedrijfsauteur

Dit bepaalt het gemiddelde rendement (ook dat van onze concurrenten)

Het rendement dat u mag verwachten, wordt in eerste instantie bepaald door de mix tussen aandelen en (kortlopende) obligaties in uw portefeuille. Die mix komt er op basis van uw antwoorden op een aantal vragen die we u vóór de start van het beheer voorleggen.

U krijg van ons vragen over uw financiële situatie, uw doelstellingen, uw risicogevoeligheid en uw kennis over en ervaring met beleggen. Hoe meer risico u kan/wil dragen, hoe meer het accent in uw portefeuille op aandelen zal liggen en hoe hoger het potentieel rendement op lange termijn (i.e. meerdere jaren) zal zijn.

Dat heeft natuurlijk ook een keerzijde: u kan de waarde van uw portefeuille ook zien dalen in bepaalde periodes. Dat is het risico, vooral op korte termijn, van beleggen in aandelen. Hoe minder aandelen, hoe minder de beweeglijkheid van uw portefeuille. Maar ook hoe lager uw gemiddeld rendement zal zijn.

Gemiddeld rendement van beleggen in cijfers

En hoeveel rendement mag u dan gemiddeld verwachten voor de verschillende risicotypes bij BinckBank? Het actueel rendement van 5 voorbeeldportefeuilles (er zijn meer samenstellingen dan deze 5), van 25% aandelen (voornaamste focus op kapitaalbehoud) tot 100% aandelen (vooral gericht op kapitaalgroei), vindt u in de tabel hieronder, en op de pagina over de rendementen van Laten Beleggen.

Jaarlijkse rendementen van 5 voorbeeldportefeuilles*

gr-0069

*Dankzij onze actieve kapitaalbewaking wisten alle Laten Beleggen portefeuilles de schade te beperken in 2018. Uiteraard is elke portefeuille uniek en zijn rendementen uit het verleden geen garantie voor de toekomst.

**De voorlopige rendementen voor 2020 zijn cumulatief berekend van 31/12/2020 tot 01/08/2021 en niet representatief in vergelijking met de rendementen van 2017, 2018, 2019 en 2020 die op jaarbasis zijn berekend.

Belangrijke duiding bij de rendementen

Zijn dit de gemiddelde rendementen van alle Laten Beleggen klanten?

Nee. Het gaat om de netto rendementen van voorbeeldportefeuilles. Door de unieke samenstelling van elke portefeuille en het individuele karakter van Laten Beleggen zal het individuele, werkelijke rendement afwijken van het rendement van bovenstaande voorbeeldportefeuilles.

De getoonde voorbeeldportefeuilles worden sinds de start van Laten Beleggen (eind 2016) beheerd volgens dezelfde beheerprincipes. De reset van de ondergrens van deze portefeuilles gebeurt altijd op 1 januari van elk jaar.

Door wat wordt mijn resultaat bepaald?

Uw individuele resultaat (winst/verliescijfer) wordt o.a. door de volgende factoren beïnvloed:

  • uw ondergrens (risiconiveau);
  • het instapmoment;
  • de omvang van uw belegd aanvangsvermogen;
  • uw eventuele bijstortingen en onttrekkingen gedurende het beheer.

Vergelijk ze gerust met het rendement van uw eigen beleggingen of door de prestaties van 1 van onze concullega’s, grootbanken of traditionele vermogensbeheerders ernaast te leggen. Let wel dat u geen appelen met peren vergelijkt. De rendementen hieronder zijn netto (dus na aftrek kosten en belastingen).

Benieuwd naar wat Laten Beleggen van BinckBank voor u kan betekenen?
Vraag dan de Laten Beleggen Brochure aan.

Wat BinckBank beter doet dan de concurrentie

Uw vergelijking met de nettoresultaten van de concurrentie zal niet zo makkelijk gaan. Dat komt door onze aanpak van individueel beheer. U zal zien dat de rendementen van de portefeuilles van onze klanten tot de betere van het pak behoren, zelfs na aftrek van de kosten én de belastingen. De belangrijkste redenen daarvoor zijn:

  • Onze portefeuilles beleggen in producten die de prestaties van de wereldwijde financiële markten zeer slim volgen. Daar waar de groei in de wereld wordt gerealiseerd, gaan we voor u het rendement halen.
  • Lage kosten zijn 1 van de belangrijkste voorwaarden voor een goeie portefeuillereturn. De totale kost zo laag mogelijk houden voor onze klanten draagt bij tot een duurzaam, goed rendement.
  • Het systeem van kapitaalbewaking heeft zijn nut meermaals bewezen. In periodes dat de beurzen zakken, wisten de portefeuilles de schade te beperken, om dan terug aan te pikken als de aandelen het beter deden. Bovendien vermijdt u zo de typische emotionele beleggersvalkuilen. Uiteraard is Laten Beleggen geen wondermiddel. Het blijft beleggen, waarbij de kans bestaat dat u uw inleg verliest.

Rendement benoemen is nooit makkelijk, daarvoor spelen er te veel verschillende factoren mee. Bij BinckBank zetten we slimme technologie en onze expertise in om een zo goed mogelijk rendement uit uw beleggingen te halen.

Vragen over het rendement en de risico's van Laten Beleggen?

Contacteer een Binck Customer CoachDisclaimer

Dit is een commercieel bericht. De bovenstaande informatie is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het uitvoeren van bepaalde beleggingen in hoofde van BinckBank.

Aan elke belegging zijn risico's verbonden. Hierbij geldt meestal dat een belegging met een hoog verwacht rendement grote risico's met zich meebrengt.

Aan de dienstverlening Laten Beleggen zijn kosten en lasten verbonden die u kan raadplegen in de Tarievenlijsten in het Documentencenter op www.binck.be.

Alvorens u toegang krijgt tot de dienstverlening Laten Beleggen, zal BinckBank op basis van uw kennis en ervaring, uw voorkeuren en uw financiële situatie oordelen over de geschiktheid van de dienstverlening.

Deel dit artikel:

Ook interessant voor u