Beleggen in health care

‘Gezonde’ rendementen voor de lange termijn

Geschreven door Peter Siks | 5 minuten

Nu het coronavirus voor een flinke daling op de beurzen heeft gezorgd – diverse wereldbeurzen staan op dit moment zo’n 10-20% onder hun top – kan een eerste balans op worden gemaakt tussen de prestaties van verschillende sectoren.

Wat blijkt? Aandelen van klassieke sectoren die in veel (particuliere) portefeuilles voorkomen – financials en oliebedrijven – hebben met dalingen van 30% tot 60% een flinke knauw gekregen. Aan de andere kant valt op dat aandelen van techbedrijven, duurzame multinationals, maar bovenal ondernemingen uit de sector gezondheidszorg de koersturbulentie met dalingen tussen de 5% en 20% relatief goed hebben doorstaan.

Met de wereldwijde vergrijzing in het achterhoofd én de vele vragen die ik recent van beleggers heb gekregen over de beleggingsmogelijkheden binnen de sector gezondheidszorg – in de beleggingswereld meestal aangeduid met de Engelse term ‘health care’ – wil ik u met dit artikel op weg helpen.

Wat is gezondheidszorg?

In het kort: het geheel aan activiteiten dat gericht is op de verbetering van de gezondheid van de mensen in een land. Onder de gezondheidszorg valt het onderzoek naar en de kennis van gezondheid, maar ook de toepassing van deze kennis om de gezondheid van mensen te verhogen en ziekten – zowel lichamelijke als psychische – te voorkomen of te genezen.

Wetenschappelijk leveren de vakgebieden biologie, scheikunde, natuurkunde en meerdere sociale wetenschappen (denk aan de medische sociologie en psychologie) input ter ontwikkeling én verbetering van de gezondheidszorg. Omdat de gezondheidszorg zich met menselijk leven bezighoudt, is de sector regelmatig onderwerp van ethische vraagstukken op het gebied van euthanasie, genetische manipulatie en privacy.

Gestage groei aantal senioren wereldwijd

In een onderzoek van de Verenigde Naties (VN) valt te lezen dat de internationale organisatie verwacht dat het aantal zestigers gestaag groeit van 1 miljard in 2017 naar ongeveer 2,1 miljard in 2050. Ook ziet de VN de levensverwachting van de wereldbevolking oplopen van zo’n 65 jaar nu, naar ruim 72 jaar in 2050. Uiteraard verschillen de verwachtingen per regio, maar de trend is overal stijgend.

Toename verwachte zorguitgaven

Een belangrijke reden voor deze trend is de wereldwijde aandacht voor hygiëne door onder andere Unicef. Hun inspanningen op het gebied van schoon drinkwater en toegang tot sanitaire voorzieningen dragen bij aan de ingezette ontwikkeling van ‘vergrijzing’.

Maar, voor deze groeiende groep ouderen neemt de behoefte aan gezondheidszorg op latere leeftijd toe. En dat heeft uitdagende consequenties. Zo becijferde de OESO dat de uitgaven voor gezondheidszorg als percentage van het Bruto Binnenlands Product (BBP) van alle OESO landen samen, zal stijgen van 8,8% in 2018 naar 10,2% in 2030. Naast deze verwachte stijging, neemt het totale BBP waarschijnlijk ook toe.

Wereldwijd beleggen in health care?

De groeiende behoefte aan zorg en de daarmee samenhangende uitgaven aan medicijnen en geavanceerde medische toepassingen, biedt mogelijkheden voor beleggers. Gelukkig zijn er breed gespreide oplossingen wanneer u wilt beleggen in de sector health care. U kunt natuurlijk beleggen in individuele aandelen, dit is echter over het algemeen risicovoller, of gespreid beleggen door middel van bijvoorbeeld een beleggingsfonds.

Populair bij BinckBank

Hieronder zet BinckBank tien van deze bedrijven op een rij. Een selectie die niet gemaakt is omdat wij vinden dat u daar direct in moet investeren, maar waarbij gekeken is waar BinckBank-beleggers op dit moment vooral in handelen.

Onderstaande bedrijven zijn daarbij momenteel populair:

  1. Galapagos
  2. Biocartis
  3. Oxurion NV
  4. Mithra Pharmaceuticals
  5. MDxHealth
  6. Fagron
  7. Argenx SE
  8. Celyad
  9. Sanofi
  10. Pharming Group

In vogelvlucht zijn de titels interessant voor beleggers die het aandelenrisico kunnen en willen dragen en die een nuance in hun portefeuille willen aanbrengen met bedrijven die actief zijn in de gezondheidssector. En die willen spreiden ten opzichte van klassieke sectoren die in veel portefeuilles voorkomen.Auteur

Peter Siks

Peter Siks is met meer dan 30 jaar ervaring inmiddels gepokt en gemazeld in beleggen. Peter heeft onder meer interesse in de psychologische aspecten van beleggen en sinds 2010 is hij werkzaam bij BinckBank als beleggerstrainer.

DISCLAIMER

De informatie in dit artikel is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies. De beloning van Peter Siks staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten in dit artikel. Ondanks het feit dat BinckBank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan BinckBank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Beleggen brengt risico's met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico's kunt u lezen op de productpagina's op www.binck.be.

Ook interessant voor u