Beursgang Hyloris Pharmaceutcials

Beleggen in het aandeel Hyloris

5 minuten
WO 24-06-2020

Hyloris Pharmaceuticals SA, het jong innovatief farmaceutisch bedrijf uit Luik dat gespecialiseerd is in het toevoegen van waarde aan de gezondheidszorg door bekende farmaceutische producten te herformuleren, trekt naar Euronext Brussel. Het bedrijf hoopt hierbij minimaal EUR 53,75 miljoen op te halen. Het openbaar aanbod is geldig voor particuliere en institutionele beleggers in België. Verhandeling van de aandelen op Euronext Brussel wordt verwacht op 29-06-2020 onder het symbool “HYL” en onder de ISIN-code: BE0974363955.

Ook particuliere (BinckBank-) klanten kunnen inschrijven

De inschrijvingsperiode via BinckBank loopt van 17-06-2020 tot en met 25-06-2020. Maar een vervroegde afsluiting volgt waarschijnlijk eerstdaags. Alle beschikbare stukken waren immers na enkele dagen de deur uit. De vraag was dan ook veel groter dan het aanbod. De intekenprijs werd vastgelegd tussen 10,00 EUR en 11,50 EUR per aangeboden aandeel (de prijsvork). De aanbiedingsprijs kan worden vastgesteld binnen de prijsvork of onder de ondergrens van de prijsvork, maar zal de bovengrens van de prijsvork niet overschrijden.

Kapitaal nodig om groei te financieren

De netto-opbrengsten van het aanbod zijn bestemd voor de ontwikkeling (tot en met de goedkeuring door de regelgevende instantie) van het bestaande portfolio van productkandidaten, de oprichting van een commercieel team in de VS, de financiering van de uitbreiding van de productpijplijn en voor algemene zakelijke doeleinden.

Hyloris Pharmaceuticals in een notendop:
Hoofdkantoor Hyloris Pharmaceuticals, Luik
CEO Stijn Van Rompay
Ticker-symbool HYL
Verhandelbaar Vanaf 29 juni

Wel of niet investeren in aandelen Hyloris

Investeren in de aandelen van Hyloris Pharmaceuticals houdt bepaalde risico’s in. Alvorens te investeren in deze aandelen, moeten kandidaat-investeerders het volledige prospectus aandachtig lezen en bijzondere aandacht schenken aan de beschreven risicofactoren.

DISCLAIMER

Dit artikel is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het uitvoeren van bepaalde beleggingen in hoofde van BinckBank. Alvorens u overgaat tot een belegging gaat BinckBank na of deze voor u passend is op basis van de ingewonnen informatie over uw kennis en ervaring van het desbetreffende beleggingsproduct. BinckBank zal u steeds waarschuwen indien blijkt dat u over onvoldoende kennis en ervaring beschikt of BinckBank dit niet heeft kunnen toetsen. Aan elke belegging zijn risico's verbonden. Hierbij geldt meestal dat een belegging met een hoog verwacht rendement grote risico's met zich meebrengt. Alle nuttige en wettelijk voorgeschreven informatie vindt u terug in het documentencenter op www.binck.be.

Ook interessant voor u