Brexit en uw beleggingen

Geschreven door Ronald Veerman | 5 minuten

De komende weken is het opnieuw spannend rondom de Brexit, die in principe op 1 januari 2021 een feit zal zijn.

Maar hoe het vertrek van het Verenigde Koninkrijk uit de Europese Unie ook vorm zal krijgen – een harde Brexit of alsnog een akkoord – het overgrote deel van de BinckBank-klanten zal daar niets van merken. Toch zetten we ter verduidelijking graag voor u nog een paar zaken op een rij:


 1. Is BinckBank goed voorbereid op de Brexit?

  Reeds sinds de zomer van 2016, toen duidelijk werd dat een Brexit op komst was, hebben we goed gekeken en geïnventariseerd naar de mogelijke gevolgen voor onze organisatie en onze klanten. Mede ook door een goede samenwerking met de Nationale Bank van België (NBB) zijn wij goed voorbereid op de Brexit.

 2. In hoeverre wordt BinckBank door een harde Brexit geraakt?

  Los van de economische gevolgen die de Brexit in Europa voor burgers en bedrijven kan hebben, wordt BinckBank als bank en organisatie niet getroffen door het vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie en loopt de bank dus geen extra financieel risico. Als Belgische bank opereert BinckBank volledig onder het Belgische toezicht en de Belgische wet- en regelgeving. De Brexit verandert daar niets aan.

 3. Ik loop als klant dus geen extra risico?

  Nee, omdat wij een Belgische onderneming met Nederlandse bankvergunning zijn, blijven uw belegd vermogen en andere tegoeden op uw beleggingsrekening ook bij een harde Brexit voor u onbeperkt en te allen tijde beschikbaar en verhandelbaar. Ook blijft u net als nu met uw belegd vermogen en andere tegoeden onder de bescherming vallen van het Nederlandse depositogarantie- en beleggerscompensatiestelsel.

  Uiteraard blijft u wel – net als altijd – koersrisico op uw portefeuille lopen, waardoor een positieve of negatieve reactie van de financiële markten op de Brexit-onderhandelingen invloed op de waarde van uw effectenbezit kan hebben.

 4. Wat betekent de Brexit voor de verhandelbaarheid van mijn portefeuille?

  Hoewel de finale afspraken nog op zich laten wachten is wel al duidelijk dat voor het overgrote deel van de effecten die u via BinckBank kan verhandelen er helemaal niets verandert, aangezien deze via Euronext of andere niet Britse beurzen worden verhandeld. Maar ook het verhandelen van de grotere op de Londense beurs genoteerde aandelen zal hiervan geen hinder ondervinden.

 5. Maar er zijn wel uitzonderingen?

  Wel kan bij een harde Brexit de verhandelbaarheid van sommige Britse effecten - tijdelijk - worden verstoord of belemmerd. Het gaat daarbij met name om een klein deel van de via ons platform beschikbare beleggingsfondsen en gestructureerde producten die direct vanuit het Verenigd Koninkrijk worden aangeboden. Mocht u dergelijke effecten bezitten en u heeft hierover vragen dan kunt u hierover contact met ons opnemen.

 6. Ik beleg bij een broker die problemen voorziet als gevolg van de Brexit. Kan ik eenvoudig naar BinckBank overstappen?

  Sommige in België en/of Nederland actieve beleggingsinstellingen opereren inderdaad vanuit Groot-Brittannië en/of met gebruik van Britse licenties, waardoor beleggers mogelijk tegen handelsbeperkingen en andere administratieve belemmeringen aankijken indien op 1 januari 2021 sprake zal zijn van een (harde) Brexit.

  Wanneer u dit wilt voorkomen, bent u uiteraard van harte welkom bij BinckBank. Via www.binck.be opent u eenvoudig een rekening! Voor vragen kan u ons bereiken via info@binck.be of 0800 50 320 (gratis).


31 december nadert snel

Net als u hebben wij uiteraard geen zicht hoe een eventuele Brexit-deal er precies uit gaat zien en wat exact de consequenties voor de financiële sector bij een harde Brexit zullen zijn. Waarschijnlijk blijft veel hierover tot het allerlaatst onzeker en is het niet uitgesloten dat de onderhandelingsklok zelfs even wordt ‘stilgezet’ en de Brexit effectief een aantal weken wordt opgeschoven.

Een en ander betekent dat wij ook met dit in ogenschouw nog steeds verwachten dat de Brexit voor het overgrote deel van onze Belgische beleggers geen gevolgen zal hebben. Maar volledig uitsluiten kunnen wij dat door alle onzekerheid en de voortdurende onderhandelingen helaas nooit.

Bij BinckBank volgen we het onderwerp de komende weken daarom uiteraard op de voet en zullen we u direct informeren indien we aanvullende informatie hebben met betrekking tot bovenstaande punten.

Aan elke belegging zijn risico's verbonden, uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie vindt u onderaan deze pagina.

Deel dit artikel:

Auteur

Ronald Veerman

Ronald Veerman is financieel expert bij BinckBank Nederland. Daarvoor was hij jarenlang actief als financieel journalist in onder andere Den Haag, Brussel en Amsterdam. Het meest recent als hoofdredacteur van De Financiele Telegraaf (DFT).

DISCLAIMER

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Ondanks het feit dat BinckBank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan BinckBank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s. Alvorens u overgaat tot een belegging in het kader van Zelf Beleggen gaat Binck na of deze voor u passend is op basis van de ingewonnen informatie over uw kennis en ervaring van het desbetreffende beleggingsproduct. BinckBank zal u in dit geval steeds waarschuwen indien blijkt dat u over onvoldoende kennis en ervaring beschikt of BinckBank dit niet heeft kunnen toetsen.

Ook interessant voor u