De Bouwstenen van uw pensioen

3 minuten

Aan het einde van uw loopbaan verdient u een pensioen, letterlijk en figuurlijk. Maar op hoeveel kan u rekenen? En hoe wordt dat bedrag nu samengesteld? Kan u zelf iets doen? En wat als uw werkgever al voor u spaart?

Hoe zit mijn pensioen eigenlijk in elkaar?

Elk pensioen bestaat uit dezelfde pijlers, alleen is de ene pijl verplicht en zijn de andere vrijblijvend:
  • Eerste pijler: de overheid betaalt uw wettelijk pensioen
  • Tweede pijler: een aanvullend pensioen dat wordt opgebouwd terwijl u werkt (door bijdragen van uw werkgever, en u als werknemer)
  • Derde pijler: een pensioengedeelte waarvoor u zelf kan sparen – u kent dit onder pensioensparen

Het begint al met welke loopbaan u hebt gehad: bent u werknemer geweest, zelfstandige of ambtenaar of hebt u er een gemengde loopbaan opzitten? Dan beïnvloedt dat de manier waarop uw pensioen verder berekend wordt, alsook de hoogte van het bedrag dat u zal ontvangen.

Wat doet de overheid?

De eerste pijler is bij wet vastgelegd. Hoe groot dat bedrag is, is afhankelijk van het aantal jaren dat u gewerkt hebt en van de hoogte van uw inkomen. Ook periodes van werkloosheid, ziekte en loopbaanonderbreking hebben een invloed op de berekening van uw wettelijk pensioen.

Hoe zit dat met die tweede pijler?

In sommige gevallen hebt u ook recht op een aanvullend pensioen. Uw werkgever kan dit voor u opbouwen, vb. onder de vorm van een groepsverzekering. Als u zelfstandige bent, kan u dit zelf opbouwen tijdens uw loopbaan. Dit aanvullend pensioen krijgt u in één keer uitbetaald, als een kapitaal, of gespreid in de tijd, bv. als maandelijkse renten.

Wat doet pensioensparen?

U kan ook zelf regelmatig een bepaald bedrag opzijzetten voor later. Dat geld wordt dan belegd via een pensioenspaarfonds of een pensioenspaarverzekering. Op het bedrag dat u stort in het kader van het pensioensparen, krijgt u een vermindering in uw personenbelasting. U kan per jaar tot maximum € 940 belastingvrij opzijzetten.

Vragen over wat er allemaal mogelijk is met beleggen? Download de brochure


Lees ook het volledige verhaal op De Tijd.be.

Bron: Wikifin (18/09)


Deze informatie is samengesteld op basis van publiek beschikbare informatie. We maken er u attent op dat deze informatie louter en alleen bedoeld is als kennisgeving, geen rekening houdt met uw persoonlijke situatie en in geen geval als fiscaal advies, noch als raad over financiële planning te beschouwen is.

Deel dit artikel:

Ook interessant voor u