Terugblik op augustus

komkommertijd op de financiële markten

Geschreven door Dieter Haerens | 5 minuten

Er waren weinig verrassende wendingen in de coronacrisis en de spanningen tussen de VS en China sudderden, maar ontvlamden niet. Her en der waren er wel beginnende tekenen van herstel. Bij gebrek aan opvallende gebeurtenissen bleven de beurzen verder omhoog kabbelen. 

Verenigde Staten: scherp zonder vlam

De verhoudingen tussen de VS en China kwamen in augustus weer verder op scherp te staan, zonder echt te ontvlammen in een verdere handelsoorlog. Naast het intrekken van de privileges van Hongkong werden ook sancties tegen Huawei, TikTok en WeChat aangescherpt. Het is andere bedrijven vanaf nu verboden om zonder speciale vergunning Amerikaanse technologie te verkopen aan Huawei. Verder heeft Trump per decreet bepaald dat alle transacties met de moederbedrijven van de apps TikTok en WeChat vanaf half september worden verboden in de VS. TikTok kan nog onder het verbod uitkomen wanneer een Amerikaans bedrijf het Amerikaanse deel van TikTok overneemt. 

De werkloosheidscijfers over juli die afgelopen maand uitkwamen toonden een verder herstel. In april piekte het werkloosheidspercentage op bijna 15%. Dit was in juli al verbeterd naar 10,2%. Dit is echter nog steeds hoger dan het hoogste niveau van de werkloosheid tijdens de kredietcrisis en hoger dan het langjarig gemiddelde dat onder de 6% ligt. De verbetering van het sentiment was ook terug te zien onder de inkoopmanagers. Het door IHS Markit gepubliceerde voorlopige cijfer van de inkoopmanagersindex steeg van 50,3 naar 54,7. Deze stand is ruim boven de neutrale stand van 50 en duidt op een herstel van de economie. De consument was minder eenduidig over het herstel. Het door de Universiteit van Michigan gemeten consumentenvertrouwen in de VS, cruciaal voor de belangrijke binnenlandse consumptie, schommelt nu al 5 maanden op rij op een erg laag niveau zonder een duidelijk teken van herstel.  

Europa: stilte voor…

Ook in Europa was er weinig opzienbarend nieuws. Wel was er een akkefietje rondom de Middellandse Zee. Turkije en Griekenland zijn het al langer oneens over de grenzen van de territoriale wateren. Hoewel de EU achter Griekenland staat heeft EU-voorzitter Duitsland Griekenland en Turkije opgeroepen om af te zien van acties die tot een verdere escalatie kunnen leiden. 

Al loopt de werkloosheid in de eurozone sinds maart langzaam op, in tegenstelling tot de ontwikkelingen in de VS bevindt de werkloosheid zich nog ruim onder de langjarig gemiddelde werkloosheid. Het daadkrachtige overheidsingrijpen in de eurozone van afgelopen maanden lijkt vooralsnog goed uit te pakken. Al is het de vraag hoelang deze situatie zo blijft. Het aantal coronabesmettingen in Europa loopt opnieuw op. Dit heeft het vertrouwen van de inkoopmanagers in Europa geen goed gedaan. Het door IHS Markit gepubliceerde voorlopige cijfer van de inkoopmanagersindex, dat in juli weer boven de neutrale stand van 50 uitkwam, liet een terugval zien van 54,9 in juli naar 51,6 in augustus. Deze terugval was met name het sterkst onder de inkoopmanagers van de dienstensector. Ten opzichte van de inkoopmanagers bleef het vertrouwen van de Europese consument de afgelopen 3 maanden wel stabiel, al bevindt het zich nog wel duidelijk onder het langjarig gemiddelde. 

Azië-Pacific: exit Abe

In Japan heeft de langstzittende premier zijn vertrek aangekondigd. Shinzo Abe stapt vanwege gezondheidsredenen na acht jaar uit de politiek. In 2012 was hij aangetreden met het plan om de Japanse economie weer te laten groeien. Dit plan, beter bekend als ‘Abenomics’, was een mix van ongekende monetaire stimulering, forse overheidsbestedingen en een pakket structurele hervormingen. Hiermee moest Japan de jarenlange stagnatie van de economie te boven komen. Het stimuleringsprogramma resulteerde erin dat het ondernemersvertrouwen omhoogschoot en exporteurs forse winsten konden realiseren door de verzwakking van de yen. Dit leidde tot banengroei en vervolgens ook tot aantrekkende lonen. 

Momenteel gaat Japan door een zware recessie. Zo daalde het Bruto Binnenlands Product met 9,9% in het tweede kwartaal ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. De zwaarte van de recessie is ook terug te zien in het door de Cabinet Office gepubliceerde consumentenvertrouwen, dit bleef stabiel ten opzichte van juli, het vertrouwen van de Japanse consument blijft daarmee op een zeer laag niveau. Ook het door de Jibun Bank gepubliceerde voorlopige cijfer van de inkoopmanagersindices bleef laag en kwam in augustus uit op 44,9, hetzelfde niveau als in juli.  

De Chinese economie komt, met name door de groei van de industriële productie, langzaam uit het dal. De industriële productie groeide afgelopen juli met 4,8% ten opzichte van vorig jaar. Dit kwam met name door een herstel van de buitenlandse vraag naar producten. Het vertrouwen van de Chinese inkoopmanagers door staat dan ook op een relatief hoog niveau. Hoewel de door Caixin en IHS Markit gepubliceerde index van inkoopmanagers in juli uitkwam op 54,1 en daarmee daalde ten opzichte van 55,7 in juni, duidt dit nog steeds duidelijk op de verwachting van een groeiende economie. 

Toch is het niet helemaal rozengeur en maneschijn. Door de coronacrisis die wereldwijd impact heeft, liep ook in China de werkloosheid op en staan de lonen onder druk. Ook liep de inflatie op van 2,5% in juni naar 2,7% in juli. Als we bij de inflatie specifieker kijken naar de prijs van voedsel wordt er een probleem voor met name de armere Chinezen duidelijk. Zo staat bijvoorbeeld de prijs van varkensvlees, mede door de Afrikaanse varkenspest en exportbeperkingen, ongeveer 85% hoger dan een jaar geleden. De Chinese consument begint het vertrouwen steeds meer te verliezen.  

Centrale banken & rentes

Tijdens Jackson Hole, het jaarlijkse symposium van de Federal Reserve, kondigde Fed-president Jerome Powell de nieuwe strategie aan. De Fed gaat sturen op een gemiddelde inflatie van 2% over een economische cyclus. Hierbij mag de inflatie tijdelijk uitkomen boven de 2%, zonder dat de Fed automatisch het monetaire beleid gaat verkrappen. Pas als de inflatie en inflatieverwachtingen echt oplopen zal de Fed ingrijpen en het beleid aanpassen. Deze nieuwe strategie verschilt ten opzichte van de oude, daar werd er gestuurd op een inflatie van 2%. Door de nieuwe strategie heeft de Fed nu de mogelijkheid om het monetaire beleid langer ruimhartig te houden, ook als er zich weer een situatie voordoet zoals aan het begin van dit jaar met een maximale werkgelegenheid en een inflatie licht boven de 2%. 

De Fed blijft zich echter wel grote zorgen maken over de economische gevolgen van de huidige crisis. De vooruitzichten voor de werkgelegenheid, economische activiteit en de inflatie worden in sterke mate bepaald door de verdere ontwikkeling van de pandemie. De inflatie in de VS is sinds het begin van de corona crisis erg laag. Vooralsnog hield de centrale bank haar huidige beleid intact, al worden de opties bekeken om de rente verder te verlagen of het huidige opkoopprogramma te vergroten.  

De ECB komt in september weer met een update van haar gevoerde en te voeren beleid. Aangezien de inflatie in de Europese Unie al maanden erg laag is en in augustus negatief is geworden, zal het een uitdaging voor de ECB worden om de inflatie weer in de buurt van de 2% te krijgen. 

Olie: orkaanseizoen

Het is orkaanseizoen in de Verenigde Staten; dat betekent doorgaans alle hens aan dek voor de olie-industrie in de Golf van Mexico. De vele raffinaderijen en boorplatvormen in de Golf van Mexico zijn een belangrijke aanvulling voor de Amerikaanse olie-industrie. De afgelopen jaren zorgde het orkaanseizoen voor chaos. Zo hield orkaan Harvey in 2017 nog stevig huis. De raffinaderijen liggen meestal in lagergelegen gebieden. Hierdoor is er kans op overstromingen, wat in 2017 gebeurde en resulteerde in een brand bij een chemische installatie van het Franse Arkema. Om een dergelijke situatie te voorkomen worden installaties vaak stilgelegd. Volgens persbureau Bloomberg was al meer dan 80% van de olieproductie in de golf van Mexico stilgelegd in afwachting van de overtrekkende stormen. Toch is van de dreiging van de orkanen op de oliemarkt nog niet zo heel veel te merken. In augustus steeg de prijs voor een vat Brent olie met 4,6% en sloot de maand af op een slotkoers van USD 45,28 ten opzichte van de slotkoers van USD 43,30 in juli. 

Overzicht: ontwikkelingen financiële markten

De rally van de aandelenmarkten sinds het dieptepunt in maart heeft veel beleggers verrast. Het herstel van de financiële markten is even noemenswaardig als de snelle hevige daling in februari en maart. Het herstel van de beurzen wereldwijd is heel sector afhankelijk. Zo doet bijvoorbeeld de technologiesector het goed, maar blijft onder andere de financiële sector achter in het herstel. De STOXX® Europe 600 ex-UK NR eindigde deze maand op een winst van 3,2%. De STOXX® USA Total Market NR (EUR) steeg met 6,0% gemeten in euro’s (in dollars steeg de index met 7,2%).  

De onderstaande grafieken zijn samengesteld uit interne data en data afkomstig van Morningstar.

Consensusverloop Beyond meat
Consensusverloop Beyond meat

De financiële markten in 10 seconden (toestand op 31/08/2020):

    Augustus 2020
Aandelen (in euro)
Europa  +2,74% -11,42%
Verenigde Staten +6,03% +4,28%
 Japan -6,19% -7,60%
Obligaties
EMU staatsobligaties 3-5 jaar -0,15% +0,52%
Euro bedrijfsobligaties 1-3 jaar +0,26% +0,00%
Munten (t.o.v. de euro)
Amerikaanse dollar -1,32% -6,07%
Britse pond +0,83% -5,28%
Japanse yen -1,38% -3,62%

Bron: Morgan Stanley Capital International, Barclays, Bloomberg


Beleggen kent risico's. Uw inleg kan minder waard worden.


DISCLAIMER

De waarde van uw beleggingen kan natuurlijk fluctueren. Uw werkelijke rendement is afhankelijk van de ontwikkelingen op de markten en eventuele onttrekkingen. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Net als er geen rechten kunnen ontleend worden aan bovengenoemd verwacht rendement. Hou er ook rekening mee dat de moeilijke economische situatie n.a.v. de corona-crisis een extra impact kan hebben op de evolutie van de waarde van uw beleggingen de komende maanden.

De bovenstaande informatie is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het uitvoeren van bepaalde beleggingen in hoofde van BinckBank. Aan elke belegging zijn risico's verbonden. Hierbij geldt meestal dat een belegging met een hoog verwacht rendement grote risico's met zich meebrengt. Alvorens u toegang krijgt tot de dienstverlening Laten Beleggen zal BinckBank op basis van uw kennis en ervaring, uw voorkeuren en uw financiële situatie oordelen over de geschiktheid van de dienstverlening.

Auteur

Dieter Haerens

Dieter Haerens is Country Manager bij BinckBank België. Gepassioneerd door alles wat te maken heeft met de deelverzameling van de financiële wereld, technologie en customer centricity, deelt hij af en toe zijn opinie. 

DISCLAIMER

De informatie in dit artikel is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies. De beloning van Dieter Haerens staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten in dit artikel. Ondanks het feit dat BinckBank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan BinckBank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Beleggen brengt risico's met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico's kunt u lezen op de productpagina's op www.binck.be.

Ook interessant voor u