'Make America great again'

MEI BEURSUPDATE

Geschreven door Stijn Ceelen | 3 minuten

Mei is een maand die we snel wensen te vergeten. Aandelen kregen rake klappen omdat Donald Trump in zijn typische verkiezingsretoriek olie op het vuur gooide in het handelsconflict met de Chinezen. Als gevolg vluchtten beleggers richting kwaliteitsvolle obligaties, waardoor rentes een nieuw dieptepunt bereikten. De vlakkere rentecurve deed vervolgens het recessiespook verrijzen en de vicieuze cirkel is weer rond. Lees hieronder meer in detail.

De financiële markten in 10 seconden (toestand op 31/05/2019):

  Mei 2019
Aandelen (in euro)
Europa  -5,0% +11,3%
Verenigde Staten -5,9% +13,6%
 Japan -3,5% +6,6%
Obligaties
EMU staatsobligaties 3-5 jaar +0,2% +1,0%
Euro bedrijfsobligaties 1-3 jaar -0,2% +1,8%
Munten (t.o.v. de euro)
Amerikaanse dollar +0,4% +2,7%
Britse pond -2,7% +1,7%
Japanse yen +3,4% +4,0%

Bron: Morgan Stanley Capital International, Barclays, Bloomberg

Opperhoofd Trump terug op oorlogspad

Eén zwaluw maakt de lente niet, maar 1 tweet van Donald Trump kan de wereld wel op zijn kop zetten.

maga

Op het ogenblik dat de hele wereld reikhalzend uitkeek naar een handelsverdrag tussen de 2 kemphanen, besliste president Trump om de invoertarieven op Chinese producten te verhogen tot 25%. Ook Chinese technologiebedrijven kwamen in het oog van de storm terecht omdat ze in opdracht van de Chinese overheid zouden spioneren. Of wil Trump de Chinese opmars in spitstechnologie fnuiken?

Ook de Mexicaanse zuiderburen kwamen onder vuur te liggen. Zo dreigen de Amerikanen met nieuwe invoerrechten als de illegale migratiestroom geen halt wordt toegezegd. En alsof dat nog niet genoeg is, kwam ook Indië in het vizier van Trump, waarmee het bestaande handelsakkoord werd opgezegd. Dit alles neigt toch naar een nakende verkiezingsretoriek waarin Trump zijn achterban met het nodige spierballengerol wil bewijzen dat hij wel degelijk Amerika op de eerste plaats zet.

Toenemende handelsspanningen en hogere invoerheffingen zijn niet bepaald ingrediënten om de economische groeimotor aan te zwengelen. Gelukkig blijven de negatieve effecten (voorlopig) uit dankzij het gesloten karakter van de Amerikaanse economie. Het is vooral Jan Modaal die blijft consumeren dankzij hogere inkomens (als gevolg van sterke jobcreatie en stijgende lonen).


Prijsstijgingen bleven evenwel uit omdat de productiviteit van bedrijven sneller stijgt dan de lonen. Goed nieuws omdat dit de winstmarges op peil houdt en de inflatie niet aanzwengelt. Een reden te meer voor Jerome Powell en zijn club van centrale bankiers om de pauzeknop voor verdere renteverhogingen te blijven induwen. Meer nog, de slabakkende wereldeconomie baart hen de nodige kopzorgen en – al dan niet onder druk van opperhoofd Trump – wordt zelfs een rentedaling plots bespreekbaar.

Het groeiende ongenoegen in Europa

Europa wordt momenteel geteisterd door een groeiend ongenoegen in de onderbuik van de Europese samenleving. Hoewel de traditionele politiek van het compromis relatief goed standhield bij de Europese verkiezingen, nemen in sommige landen de extremen van het politieke spectrum meer en meer de bovenhand. Ook de verkiezingsuitslag aan de overkant van het Kanaal gaf de tweespalt tussen voor- en tegenstanders van de Brexit nog meer kleur. Een teken voor ijzeren tante May om er na de verpletterende verkiezingsnederlaag de brui aan te geven.

Het verbaast dan ook niet dat de Europese economie door een turbulente periode zwalpt. Sinds de warme zomer in 2018:

  • koelde de Europese economie danig af. Het vertrouwen van ondernemers kreeg een forse tik en is nog steeds niet hersteld.
  • ging de Italiaanse economie vorig jaar in recessie en door de oplopende staatsschuld hangt de Italianen een Europese monsterboete boven het hoofd.
  • flirt Duitsland met negatieve groei.
rebellie Bron: Newsbook via Google Images

Het Europese vasteland is als open economie sterk afhankelijk van de wereldgroei en dus kwetsbaar voor wisselkoersschommelingen, het restrictief handelsbeleid van president Trump en het spreekwoordelijke zwaard van de Brexit dat Europa boven het hoofd hangt.

De politiek van de Europese Centrale Bank blijft allicht nog een hele tijd stimulerend, wat enig soelaas kan bieden (al blijkt dit meer een ijdele hoop te zijn). Zo zal Mario Draghi de geschiedenisboeken ingaan als eerste Europese centrale bankier die tijdens zijn ambtstermijn nooit de beleidsrente heeft opgetrokken.

Het vergrijzende Japan in de tang van China en Amerika

Japan blijft nog steeds het economische zorgenkind van de wereld met haar structureel lagere groei. Ondernemers blijven zich grote zorgen maken over de dalende uitvoer die zwaar onder druk staat van het Chinees-Amerikaanse handelsconflict. Gelukkig trekt de kooplust van Jan Modaal lichtjes aan dankzij een stijging van de lonen als logisch gevolg van de krappe arbeidsmarkt (die dan weer voortvloeit uit de toenemende vergrijzing in het land van de rijzende zon). Premier Abe zet zijn hervormingsbeleid nukkig voort, maar opfleurende resultaten blijven voorlopig uit.


Belangrijke informatie

Dit artikel is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het uitvoeren van bepaalde beleggingen in hoofde van BinckBank. Resultaten uit het verleden vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Aan elke belegging zijn risico’s verbonden. Hierbij geldt meestal dat een belegging met een hoog verwacht rendement grotere risico’s met zich meebrengt. De kosten en lasten verbonden aan Laten Beleggen kan u raadplegen in de tarievenlijst op www.binck.be.

Auteur

Stijn Ceelen

Stijn Ceelen was Country Manager bij BinckBank België van 2017 tot 2019. Sinds 2020 is hij internationaal verantwoordelijk voor Asset Management bij Saxo Bank. Nu beide banken de krachten hebben gebundeld brengt Stijn voor BinckBank duiding over de evolutie van de financiële markten en licht hij regelmatig interessante beleggingsstrategieën toe om u te inspireren.

Ook interessant voor u