Over de toekomst van energie

met Vestas CEO Henrik Andersen

5 minuten

Wereldwijd schuiven we steeds meer van fossiele brandstoffen naar groenere, schonere hernieuwbare energiebronnen zoals wind en zon. Deze groene transformatie belooft een misschien wel net zo grote verandering in onze samenleving te worden als de industriële revolutie.
Bekijk het interview met de CEO van Vestas, Henrik Andersen, om zijn inzichten en visie te horen over deze spannende reis naar een groene toekomst. Vestas ontwerpt, produceert en onderhoudt wereldwijd windturbines en is daarmee een wereldwijde speler op het gebied van duurzame energieoplossingen.

Belangrijke informatie

De informatie die tijdens de webinar wordt besproken kwalificeert mogelijk als beleggingsaanbeveling en is geen beleggingsadvies van Saxo Bank. De beloning van de spreker(s) staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn (hun) specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen van de inhoud van de webinars, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie die tijdens de webinar wordt besproken kunnen geen rechten worden ontleend. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg verliezen. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Ook interessant voor u