Particuliere belegger zorgt in 2020 voor aardverschuiving op beurzen

Geschreven door Kim Fournais | 5 minuten

Als we later zullen terugkijken op de financiële krantenkoppen tijdens de wereldwijde pandemie van 2020, zal de (weder)opstanding van de particuliere beleggers tijdens één van de meest volatiele en uitbundige beursperiodes in de recente geschiedenis ongetwijfeld blijven hangen. In wezen zijn we getuige geweest van een seismische verschuiving die heeft geleid tot een veel grotere deelname van particuliere beleggers aan de financiële markten. Die ‘empowerment’ van – ik gebruik het woord maar één keer – ‘kleine’ beleggers is belangrijk. Het is belangrijk dat meer mensen gebruikmaken van de mogelijkheden die de beurs biedt om beter hun financiële doelstellingen te bereiken. Die groei kan beleggen alleen bieden in een tijd van nul of zelfs negatieve rentetarieven. Belangrijk is ook dat beleggen één van de meest effectieve manieren is om impact te hebben op de gewenste veranderingen in de wereld.

Het speelveld egaliseren

Bijna 10 jaar van monetaire versoepeling, eindeloze QE-programma's (geldverruiming door de centrale banken) en negatieve rentevoeten hebben enorme gevolgen gehad voor het sociale weefsel en de ongelijkheid in de samenleving. Vastgoed, private equity en aandelenmarkten hebben zich hersteld dankzij steun van een expansief monetair beleid. Iets waarvan de eigenaren van die activa hebben geprofiteerd, maar de overgrote meerderheid van de mensen bleef uitgesloten. Veel mensen zijn gefrustreerd door het gevoel dat alleen een bevoorrechte elite profiteert van de vooruitgang van de wereld en velen hebben het gevoel dat hun stem bij verkiezingen niet de impact heeft die ze hopen ermee te maken in de wereld.

De oplossingen voor deze legitieme problemen zijn complex en veelzijdig, maar een bredere deelname aan de kapitaalmarkten is een deel van het antwoord. Wanneer u belegt, krijgt u de mogelijkheid om mee te delen in de waarde-creatie van bedrijven. Dit zal u helpen om uw financiële dromen waar te maken én tegelijkertijd zal dit u de kans bieden om die bedrijven en sectoren te ondersteunen die voor u belangrijk zijn.

De aanhoudende trend dat mensen de controle over hun investeringen nemen, is een belangrijke stap in de richting van de échte democratisering van de financiële markten, waar mensen niet alleen meer controle krijgen over hun financiële toekomst, maar ook participaties nemen in de bedrijven die onze wereld vormgeven.

Verbluffende groei

De groei van ‘retail investing’ dit jaar is duizelingwekkend. Bij Saxo alleen al verwelkomden we liefst 80.000 nieuwe klanten dit jaar. Wereldwijd waren particuliere beleggers goed voor bijna een vijfde van de totale Amerikaanse beurshandel, en volgens recente gegevens tot zelfs een kwart op de meest volatiele dagen (bron: Citadel Securities). In 2019 was dit nog 10%. In Brussel is dat marginaal geworden trouwens, maar dat is een ander debat. Hoewel de pandemie door een aantal mensen aangegrepen kan zijn om ‘snel geld te verdienen’, is de overgrote meerderheid van de particuliere beleggers stapsgewijs de controle over hun beleggingen blijven aanhouden. We zien in onze data – en de mensen geven het ook aan in ons klantenonderzoek – dat ze investeren met een langetermijn horizon, doorgaans kiezen voor sterke bedrijven, en op zoek zijn naar een solide groeiverhaal. Ze informeren zich ook opmerkelijk goed. De veelheid aan informatie die ze nu hebben versus pakweg een decennium geleden is, bevordert dit natuurlijk.

Er is onbetwistbaar ook een grote(re) groep beleggers aangetrokken die voorheen al door banken hun geld lieten beheren, velen van hen met hoge en ondoorzichtige vergoedingen die middelmatige opbrengsten opleveren. Diegenen die echt nieuw zijn, hielden tot voor kort hun spaargeld gewoon cash aan bij de thuisbank.

Sommige waarnemers omschrijven alle particuliere beleggers nogal arrogant als ‘dom geld’ dat op weg is naar een (ontploffing van een) zeepbel op de aandelenmarkt. Dom? Wie? Veel particuliere beleggers bleven kalm en kochten (bij) tijdens de snelle marktcorrectie in maart, in tegenstelling tot veel zogezegd professionele fondsbeheerders die hun posities snel dumpten, om vervolgens met vertraging een inhaalslag te maken terwijl de markten snel herstelden en naar recordhoogtes stegen. Onderzoek wees trouwens al veelvuldig uit dat geen 10% van die professionelen het beter doet dan de marktindex waarmee ze vergeleken willen worden.

Gratis beleggen?

Een vaak gehoorde verklaring voor de forse groei van het aantal particuliere beleggers is de opkomst platformen die geen commissie vragen voor het handelen op de beurs zelf, vooral in de VS. Dat vinden we nogal simplistisch. Ten eerste is de groei mondiaal en niet alleen een Amerikaans fenomeen. Ten tweede suggereert dat zèlf niet betalen om te beleggen een dominante katalysator is. Lagere vergoedingen en commissies zijn niet nieuw. Ze maken deel uit van een trend die al meer dan drie decennia bezig is. Het maakt beleggen nog toegankelijker, zeker. Dertig jaar geleden, toen ik Saxo oprichtte, werd de sector gedomineerd door ondoorzichtige prijzen en een zeer beperkt aanbod. Traditionele banken rekenden klanten gemakkelijk 100 dollar aan commissies voor eenvoudige aandelentransacties, met weinig prijstransparantie en een slechte uitvoering. Sindsdien zijn technologie en innovatie een instrument geweest om te realiseren waar het echt om draait: de klant écht op de eerste plaats zetten. Wij en andere sectorgenoten hebben de status quo aangevallen. Met als resultaat dat de commissies naar een niveau werden gedreven waarop investeren en handelen voor iedereen toegankelijk is.

Sommige analisten zijn van mening dat de handel door particulieren zal instorten wanneer de aandelenmarkt terug in een dalende trend komt. Ja, voor een klein percentage van de particuliere beleggers die werden aangetrokken door de mogelijkheid om snel geld te verdienen, zal dat zo zijn. Maar voor de grootste meerderheid van de beleggers is de vrijheid en mogelijkheid om te beleggen nog maar het begin van hun reis naar het verkrijgen van meer controle en impact. Hun eigen financiële toekomst – en de toekomst van onze samenleving – hangt er mee van af.


Aan elke belegging zijn risico's verbonden, uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie vindt u onderaan deze pagina.

Deel dit artikel:

Auteur

Kim Fournais

Kim Fournais is CEO van Saxo Bank. Hij richtte in 1992 Saxo Bank op. Na de overname van BinckBank eind 2018 is de groep actief met kantoren in 17 landen wereldwijd. Via haar online beleggingsplatform worden ruim 950.000 klanten bediend in 170 landen door zo’n 2.200 medewerkers.

De informatie in dit artikel is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies. De beloning van Kim Fournais staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten in dit artikel. Ondanks het feit dat BinckBank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan BinckBank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Beleggen brengt risico's met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico's kunt u lezen op de productpagina's op www.binck.be.

Ook interessant voor u