Terugblik op April

Met vertrouwen vooruit!

Geschreven door Sander Hesterman | 5 minuten
ZO 16-05-2021

Vaccinatieprogramma’s wereldwijd goed onderweg, vertrouwen van inkoopmanagers herstelt en geen wijzigingen in het beleid van centrale banken.

De vaccinatieprogramma’s zijn wereldwijd goed onderweg. Desondanks is de coronapandemie nog niet onder controle. Met name een aantal opkomende landen, zoals India, hebben te maken met een opleving van het aantal besmettingen. In landen waar al een groot deel van de bevolking is gevaccineerd, zoals Israël, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, neemt het aantal besmettingen af. In Europa lijkt het aantal besmettingen te stabiliseren en wordt er vooruit gekeken naar heropening van de economie al dan niet met een Europees coronapaspoort. Met behulp van zo’n paspoort zouden ingeënte personen en mogelijk ook personen die recent corona hebben gehad of een negatief testresultaat hebben, vrij moeten kunnen reizen.

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) voorziet betere tijden voor de wereldeconomie. Zo stelde het IMF de groeiverwachtingen bij voor de wereldeconomie van 5,5% naar 6% voor 2021. Al wordt wel verwacht dat de groei van met name de VS en China zal komen. Doordat het verwachte herstel van de wereldeconomie niet overal even voorspoedig verloopt, verwacht het IMF dan ook toenemende ongelijkheid en spanningen. De rijke landen profiteren van een betere toegang tot vaccins. Ter illustratie: in de rijkste 27 landen leeft ongeveer 11% van de wereldbevolking, maar de rijkste 27 landen hebben wel 40% van de vaccins. Het IMF is voornemens om opkomende landen financieel te ondersteunen.

VERENIGDE STATEN

Het relatief goed lopende vaccinatieprogramma leidt tot het afbouwen van de lockdownmaatregelen. Deze heropening van de economie tezamen met de enorme uitgaven van de overheid zorgt voor een grote stimulans van de Amerikaanse economie. Dit blijkt onder andere uit de stijging van het cijfer van de meest recente meting van de Conference Board Leading Economic Index. De door The Conference Board samengestelde index bestaat uit een tiental indicatoren die 6 tot 12 maanden vooruitlopen op de economische ontwikkelingen. Voorbeelden hiervan zijn het consumenten- en producentenvertrouwen en de nieuwe werkloosheidsuitkeringen.

Het aantal nieuwe aanvragen voor werkloosheidsuitkeringen daalde en in lijn met de zojuist genoemde index steeg het door de Universiteit van Michigan gemeten consumentenvertrouwen afgelopen maand. Ook de inkoopmanagers beamen dit beeld en zien de toekomst met zeer veel vertrouwen tegemoet. Dit was terug te zien in het door IHS Markit gepubliceerde cijfer van de inkoopmanagersindex. Deze kwam afgelopen maand uit op 62,2; de hoogste stand sinds het begin van deze index in 2009. De stijging van februari naar de ook al hoge stand van 59,7 werd daarmee doorgezet. Met een stand ruim boven de neutrale stand van 50 gaan de inkoopmanagers uit voor een verdere snelle groei van de economie.

EUROPA

Ondanks het positieve nieuws dat Pfizer 50 miljoen extra doses van haar vaccin aan de EU kan leveren, worstelt de Europese Unie nog steeds met de coronapandemie. Zo is er inmiddels een juridisch conflict ontstaan over de volgens de Europese Commissie onvoldoende levering van vaccins door Astra-Zeneca en versoepelingen van lockdownmaatregelen werden uitgesteld en de zorgen over ongewenste bijwerkingen van andere vaccins vertraagden het vaccinatieproces. Desondanks ziet de Europese consument licht aan het einde van de tunnel en nam het door de Europese Commissie gemeten consumentenvertrouwen afgelopen maand verder toe. Het consumentenvertrouwen kwam voor het eerst sinds maart vorig jaar weer boven het langjarig gemiddelde uit. De inkoopmanagers van de Eurozone zetten de positieve stemming van maart in april voort. Het cijfer van de door HS Markit gepubliceerde inkoopmanagersindex steeg in maart (53,2) al uit boven de neutrale stand van 50 en steeg afgelopen maand verder naar 53,8. Naast de inkoopmanagers van de industrie zien nu ook de inkoopmanagers van de dienstensector, die eerder nog terughoudend waren, de toekomst steeds zonniger tegemoet.

AZIË-PACIFIC

De Chinese economie liet een ongekend hoge groei zien aan het einde van het eerste kwartaal. Jaar-op-jaar kwam de groei uit op 18,3%. Dit percentage is wel vertekend door de sterke krimp van -6,8% een jaar geleden. Het herstel sinds dat dieptepunt werd in eerste instantie gedreven door de groei van de industriële productie en export door de toegenomen vraag naar onder andere medische goederen. Het afgelopen kwartaal namen de consumentenbestedingen ook weer toe. Het vertrouwen van de inkoopmanagers hield de stijgende lijn die we in maart zagen vast. Dit was terug te zien in het cijfer van de door Caixin en IHS Markit gepubliceerde index van inkoopmanagers. In april kwam deze uit op 54,1 ten opzichte van 53,1 in maart. Ook het vertrouwen van de Japanse inkoopmanagers herstelde verder en bevindt zich voor het eerst sinds januari vorige jaar weer op een niveau waar de inkoopmanagers uitgaan van groei van de economie. Het vertrouwenscijfer van de door de Jibun Bank gepubliceerde gecombineerde inkoopmanagersindex steeg van 49,9 in maart naar 50,2 in april. Het vertrouwen van de Japanse consument zakte wel iets terug afgelopen maand, dit was terug te zien in het door de Cabinet Office gepubliceerde cijfer.

CENTRALE BANKEN

De Fed handhaafde afgelopen maand haar monetaire beleid. Daarmee houdt de centrale bank de beleidsrente laag en blijft ze $120 miljard per maand aan obligaties opkopen. Jerome Powell, voorzitten van de Fed, gaf in zijn toelichting aan positief te zijn over de Amerikaanse economie. Het momentum is sterk en er zijn tekenen van een toename van de inflatiedruk. Hoewel de inflatie in maart steeg naar 2,6%, verwacht de Fed dat de sprong in inflatie vooral tijdelijk is en een ruim monetair beleid nog steeds nodig is. Volgens Powell is het daarom nog te vroeg om al over een afbouw van het opkoopprogramma na te denken. De Fed is bereid om kortstondig een inflatie hoger dan 2% toe te staan in een poging de werkgelegenheid aan te zwengelen met een lage rente.

Ook de Europese Centrale Bank verraste niet en hield het huidige beleid constant. Zo bleef bijvoorbeeld de depositorente op -0,5%. Deze zal daar blijven zolang de inflatieverwachtingen onder de doelstelling blijven liggen. Ook het Pandemic Emergency Purchase Program (PEPP) blijft gehandhaafd op EUR 1.850 miljard. Dit opkoopprogramma loopt in ieder geval tot maart 2022. In de persconferentie waarin de besluiten werden toegelicht liet Christine Lagarde, de president van de ECB, weten dat de ECB nog niet denkt aan het verminderen van de stimulansen. Hoewel de vooruitzichten voor de economie op middellange termijn zijn verbeterd, overheersen momenteel de neerwaartse risico’s voor de korte termijn.

OLIE

Voor de wereldeconomie is olie nog steeds de belangrijkste grondstof. Afgelopen jaar was de vraag naar olie ingestort als gevolg van de wereldwijde lockdowns. De gunstige macro-economische cijfers duiden op een positief economisch klimaat voor de komende tijd. Mede door versoepelingen van lockdownmaatregelen neemt het vertrouwen ook toe. De wereldwijde vraag naar olie stijgt weer. Vooral in de VS en China neemt de vraag toe. De OPEC+, de OPEC-landen en Rusland, schroeven daarentegen het aanbod van olie maar mondjesmaat op. De toegenomen vraag en het beperkt toegenomen aanbod zorgen voor een opwaartse druk van de olieprijs. Dit was ook terug te zien in de stijging van de olieprijs de afgelopen maanden. De maand april werd afgesloten op een koers van USD 67,25 ten opzichte van USD 63,54 waarmee het de maand begon. Daarmee steeg de prijs met 5,8% in dollars.

OVERZICHT ONTWIKKELINGEN FINANCIELE MARKTEN

De positieve lijn van het eerste kwartaal werd in april doorgezet. De STOXX® Europe 600 ex-UK NR eindigde afgelopen maand 2,2% in de plus. De STOXX® USA Total Market NR (EUR) steeg met 2,7% (in dollars steeg de index met 5,2%).

 

De financiële markten in 10 seconden (toestand op 30/04/2021):

    April 2021
Aandelen (in euro)
Europa  +10,58% +2,02%
Verenigde Staten +12,89% +2,87%
 Japan 1,65% -3,90%
Obligaties
EMU staatsobligaties 3-5 jaar -0,68% -0,28%
Euro bedrijfsobligaties 1-3 jaar +0,12% +0,09%
Munten (t.o.v. de euro)
Amerikaanse dollar +1,64% -2,40%
Britse pond +2,74% -2,20%
Japanse yen -3,96% -1,18%

Bron: Morgan Stanley Capital International, Barclays, Bloomberg

 


Belangrijke informatie:

Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s. Alvorens u overgaat tot een belegging in het kader van Zelf Beleggen gaat Binck na of deze voor u passend is op basis van de ingewonnen informatie over uw kennis en ervaring van het desbetreffende beleggingsproduct. BinckBank zal u in dit geval steeds waarschuwen indien blijkt dat u over onvoldoende kennis en ervaring beschikt of BinckBank dit niet heeft kunnen toetsen. Alvorens u toegang krijgt tot de dienstverlening Laten Beleggen zal BinckBank op basis van uw kennis en ervaring, uw voorkeuren en uw financiële situatie oordelen over de geschiktheid van de dienstverlening. De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Ondanks het feit dat BinckBank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan BinckBank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.

Auteur

Sander Hesterman

Sander Hesterman is al sinds jonge leeftijd gefascineerd door de wereld van het beleggen. Omdat hij nooit uitgeleerd is volgt hij momenteel een postdoctorale opleiding tot beleggingsprofessional. Bij BinckBank geeft hij in de rol van Investment Analist invulling aan zijn passie.

DISCLAIMER

De informatie in dit artikel is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies. De beloning van Sander Hesterman staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten in dit artikel. Ondanks het feit dat BinckBank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan BinckBank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Beleggen brengt risico's met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico's kunt u lezen op de productpagina's op www.binck.be.

Ook interessant voor u