Terugblik op juni

Volgt na het V-herstel op de beurs ook dat van de economie?

Geschreven door Dieter Haerens | 5 minuten

Volgt na het V-herstel op de beurs ook dat van de economie? De beleggers lijken er gerust in: corona is onder controle en de beurskoersen flirten hier en daar zelfs al terug met pre-corona-niveaus. Dat zogenaamde V-herstel van de beurs, wordt dat ook bevestigd door een even scherp herstel van de economische activiteit? Dat wordt de inzet voor de komende maanden, zo lijkt het.

Fysieke versus economische gezondheid

Hoewel zorg en welzijn voor overheden nog steeds de hoogste prioriteit hebben, wordt de weerstand tegen de coronamaatregelen luider. Om de economie niet te veel schade toe te brengen werden door verschillende overheden wereldwijd de lockdownmaatregelen verder versoepeld. Te vroeg of niet? Het wordt een belangrijke zomer op dat vlak.

In de World Economic Outlook Update gaf het IMF aan dat de wereldeconomie dit jaar 4,9% zal krimpen. Dit is een duidelijk grotere krimp dan de eerdere raming van het IMF in april. Een ontwikkeling van een vaccin tegen het coronavirus kan zorgen voor een verbetering van het sentiment. De voorzitter van de Wereldgezondheidsorganisatie heeft echter benadrukt dat er niet te veel hoop moet worden gevestigd op een snelle ontwikkeling ervan. Het is namelijk nog niet eerder gelukt om een vaccin te ontwikkelen voor welk type coronavirus dan ook.

Als u met ondernemers praat, hoort u nog altijd meer onrust dan hoop over de economische ontwikkelingen de komende kwartalen. Met name in de sector van de investeringsgoederen (kapitaalintensieve producten) houdt men z’n hart vast voor de periode vanaf september.

Verenigde Staten: ‘fake’ under control

In de VS is het coronavirus nog lang niet onder controle. Zo werden in meerdere staten van de Verenigde Staten de versoepelingen van de lockdownmaatregelen na nieuwe uitbraken weer teruggedraaid. Om de economie een extra steun in de rug te geven, heeft de regering Trump plannen om een infrastructuurfonds te lanceren ter grootte van $1.000 miljard. In 2016 was het aanpakken van de infrastructuur al één van Trump’s programmapunten voor de presidentsverkiezingen. Het fonds is er tot nu toe nog niet gekomen vanwege onenigheid over de financiering. Door de coronacrisis lijkt het taboe op schuldfinanciering nagenoeg verdwenen. Ook de lage rentes zorgen ervoor dat schulden goedkoop gefinancierd kunnen worden.

Vooralsnog ging het op economisch vlak nog niet voortvarend maar waren er wel tekenen van herstel. Hoewel onder de piek van mei, ontvingen tegen het einde van de maand juni een kleine 20 miljoen mensen een werkloosheidsuitkering van de overheid. Ook de woningmarkt is hard geraakt door de coronacrisis. De verkopen van bestaande en nieuwe woningen daalden afgelopen tijd hard. Toch is er reden voor licht optimisme. Het sentiment voor de woningmarkt verbeterde wel. Dit was terug te zien in een herstel van de NAHB-index, een index waarmee het sentiment onder woningbouwers wordt gemeten. Eenzelfde beeld was terug te zien bij de hypotheekaanvragen en goedgekeurde bouwvergunningen. Positieve tekenen voor de Amerikaanse economie.

Onder de consumenten en inkoopmanagers herstelde het vertrouwen ook enigszins. Dit was onder andere terug te zien in de stijging van het door de Universiteit van Michigan gemeten consumentenvertrouwen. Daarnaast steeg ook het voorlopige cijfer van de door IHS Markit gepubliceerde index van de Amerikaanse inkoopmanagers. Deze herstelde krachtig van 37 in mei naar 46,8 in juni. Aangezien dit cijfer nog wel duidelijk beneden de neutrale stand van 50 is, duidt dit nog steeds op een krimp van de economie.

Europa: beter beeld

Hoewel in de VS het aantal besmettingen weer toeneemt na de versoepelingen van de coronamaatregelen, lijkt dit binnen Europa mee te vallen. De daling in het aantal nieuwe coronabesmettingen zorgde er dan ook voor dat meerdere Europese landen hun corona-maatregelen verder konden versoepelen. Zo mochten de bedrijven in de horecasector hun deuren weer openen en kan er weer worden gereisd tussen verschillende landen in het Schengen-gebied die veilig genoeg worden geacht.

Binnen de eurozone wordt er wel geworsteld met de inrichting van een herstelfonds van 750 miljard en de verdeling van de gelden binnen dit fonds als steun voor getroffen landen. De Europese Commissie hanteert vooralsnog drie parameters om tot een verdeling te komen: de bevolkingsomvang, het bruto binnenlands product per inwoner en het werkloosheidspercentage tussen 2015 en 2019. Die laatste verdelingsparameter, het werkloosheidspercentage, zegt volgens de Nederlandse minister van Financiën bijvoorbeeld niets over de economische gevolgen van de coronacrisis, omdat het betrekking heeft op een periode voorafgaand aan de coronacrisis.

De positieve ontwikkelingen wat betreft het aantal nieuwe besmettingen viel ook terug te zien in de vertrouwensindicatoren. Het door IHS Markit gepubliceerde voorlopige cijfer van de inkoopmanagersindex herstelde sterk van 31,9 in mei naar 47,5 in juni. Dit sterke herstel was zowel te zien bij de inkoopmanagers uit de industriële sector als uit de dienstensector. Ook het Europese consumentenvertrouwen, zoals gepubliceerd door de Europese Commissie, zette het herstel van mei voort in juni. Een vergelijkbaar herstel was ook terug te zien in de Economic Sentiment Indicator, een breed gespreide sentiment indicator van de Europese Commissie.

Azië-Pacific: eerste tekenen van groei(herstel)

Daar waar Europa en de VS nog aan het herstellen zijn van een periode van zware krimp, laat China al de eerste tekenen van groei zien. Waar tijdens het hoogtepunt van de Chinese lockdown de industriële productie daalde op jaarbasis, herstelde deze in april en mei weer. De inkoopmanagers zijn ook weer positiever geworden. Wel werd duidelijk dat het coronavirus zo maar weer kan toeslaan. Als gevolg van een nieuwe uitbraak op een voedselmarkt in de hoofdstad, is de regio Beijing weer teruggeplaatst van veiligheidsregime 3 naar 2, waardoor er weer strengere restricties gelden voor de inwoners.

Ook in Japan herstelde het vertrouwen inkoopmanagers verder. Het door de Jibun Bank gepubliceerde voorlopige cijfer van de inkoopmanagersindices herstelde verder van 27,2 in mei naar 37,9 in juni. Ondanks het herstel is dit nog steeds een dramatisch laag cijfer, waarbij er uit wordt gegaan van flinke krimp van de Japanse economie. Hoewel het vertrouwen nog op een laag niveau is werden naast de inkoopmanagers ook de Japanse consumenten weer positiever. Het door de Cabinet Office gepubliceerde consumentenvertrouwen steeg ten opzichte van mei, en is duidelijk beter dan in april, toen het op de laagste stand uitkwam sinds de metingen begonnen.

Centrale Banken: drukken maar

Fed-president Jerome Powell sprak het Amerikaanse Congres toe in een hoorzitting over het beleid van de Amerikaanse Centrale Bank en de vooruitzichten voor de economie. De tekenen van herstel van de economie zijn pril en onzeker en het blijft van belang dat de federale overheid burgers en kleine bedrijven financieel blijft ondersteunen. Zijn verwachting is dat de beleidsrente nog lange tijd laag zal blijven gezien de zwakke toestand van de economie gecombineerd met een lage inflatie. De beleidsrente wordt de komende jaren rond de 0% gehouden. Daarnaast gaat de Fed door met het opkoopprogramma van obligaties, waarbij ongeveer $120 miljard per maand wordt opgekocht.

Ook de ECB gaat door met het stimuleren van de economie tot op zijn minst juni volgend jaar en in ieder geval totdat de Raad van Bestuur van de ECB de coronacrisis voorbij acht. Om de economie te stimuleren werd het Pandemic Emergency Purchasing Programme uitgebreid van EUR 750 miljard naar EUR 1.350 miljard. De belangrijkste reden voor de uitbreiding van het opkoopprogramma is de verslechtering van de economische vooruitzichten van de eurozone, aldus Christine Lagarde de voorzitter van de ECB. Daarnaast probeert de ECB de kredietverlening door banken aan te zwengelen door de banken tegen een lage rente geld uit te lenen, de zogeheten TLTRO-faciliteit. Hierbij hebben de banken ongeveer EUR 550 miljard extra bij de ECB geleend.

Oliemarkt op zoek naar balans

Begin juni heeft de OPEC+, de OPEC met haar partners zoals Rusland, besloten om de afgesproken productieverlaging van 9,7 miljoen vaten per dag te verlengen tot eind juni. Het idee achter de productieverlaging is het in balans brengen van de markt en het normaliseren van de olievoorraden. Hoewel de vraag naar olie weer wat is gestegen door de geleidelijke versoepelingen van de lockdowns en met name de productie sterk is gedaald, zijn de voorraden nog groot. Een afbouw van deze voorraden en opbouw van opslagcapaciteit is nodig voor het geval de wereldwijde vraag naar olie weer terugvalt door bijvoorbeeld een tweede golf van coronabesmettingen. De ontwikkelingen waren terug te zien in de prijs voor een vat Brent olie, deze steeg met 16,5% en sloot de maand af op een slotkoers van USD 41,15 ruim hoger dan de slotkoers van USD 35,33 in mei.

 

Aandelenmarkten: één van beste kwartalen ooit

Waar het eerste kwartaal één van de meest dramatische kwartalen ooit was, was het tweede kwartaal één van de betere kwartalen met een sterk herstel van de financiële markten in april, mei en juni. Of dit een duurzaam herstel is, moet in de tweede helft van het jaar duidelijk worden. De STOXX® Europe 600 ex-UK NR eindigde de maand juni op een winst van 3,8%. De STOXX® USA Total Market NR (EUR) steeg met 1,4% gemeten in euro’s (in dollars steeg de index met 2,4%).

 

De financiële markten in 10 seconden (toestand op 30/06/2020):

    Juni 2020
Aandelen (in euro)
Europa  +2,83% -12,95%
Verenigde Staten +1,03% -2,63%
 Japan -1,20% -7,30%
Obligaties
EMU staatsobligaties 3-5 jaar +0,47% +0,39%
Euro bedrijfsobligaties 1-3 jaar +0,86% -1,13%
Munten (t.o.v. de euro)
Amerikaanse dollar -1,15% -0,19%
Britse pond -0,73% -6,64%
Japanse yen -1,26% +0,49%

Bron: Morgan Stanley Capital International, Barclays, Bloomberg

 


Belangrijke informatie:

Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s. Alvorens u overgaat tot een belegging in het kader van Zelf Beleggen gaat Binck na of deze voor u passend is op basis van de ingewonnen informatie over uw kennis en ervaring van het desbetreffende beleggingsproduct. BinckBank zal u in dit geval steeds waarschuwen indien blijkt dat u over onvoldoende kennis en ervaring beschikt of BinckBank dit niet heeft kunnen toetsen. Alvorens u toegang krijgt tot de dienstverlening Laten Beleggen zal BinckBank op basis van uw kennis en ervaring, uw voorkeuren en uw financiële situatie oordelen over de geschiktheid van de dienstverlening. De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Ondanks het feit dat BinckBank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan BinckBank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.

Auteur

Dieter Haerens

Dieter Haerens is Country Manager bij BinckBank België. Gepassioneerd door alles wat te maken heeft met de deelverzameling van de financiële wereld, technologie en customer centricity, deelt hij af en toe zijn opinie. 

DISCLAIMER

De informatie in dit artikel is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies. De beloning van Dieter Haerens staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten in dit artikel. Ondanks het feit dat BinckBank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan BinckBank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Beleggen brengt risico's met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico's kunt u lezen op de productpagina's op www.binck.be.

Ook interessant voor u