Van pandemie naar grondstofrally

Saxo Bank: Beursjaar 2021 in teken van commodities

Geschreven door Ronald Veerman | 5 minuten

Na het hectisch verlopen 2020 wacht de financiële markten een nieuw beleggingsjaar dat wel eens volledig in het teken zou kunnen staan van een heuse grondstofrally nu de wereldeconomie, met hulp van vaccins, uit de coronacrisis breekt.

Die voorspelling doen de economen van Saxo Bank, het moederbedrijf van BinckBank, in hun vandaag verschenen Q1 Outlook voor de financiële markten. Daarin werpen de Saxo Strats niet alleen een blik op de komende maanden, maar wordt ook verder vooruit gekeken naar de rest van het beursjaar.

De beurshistorie heeft tot nu toe zes grote grondstofrally’s laten zien. En de zevende zou wel eens voor de deur kunnen staan, verwacht hoofdeconoom Steen Jakobsen van Saxo Bank.

Sociaal in plaats van financieel herstel

Grote gangmaker achter de positieve vooruitzichten voor commodities als olie, goud en granen is volgens Jakobsen de wijze waarop – nadat de pandemie is bedwongen - het wereldwijde economisch herstel vorm gaat krijgen.

“In plaats van het herstellen van financiële stabiliteit komt de focus op sociale stabiliteit te liggen. Op zaken als het verkleinen van de ongelijkheid, vergroening en het verbeteren van de infrastructuur”, aldus Jakobsen.

Verhogingen van het minimumloon, groene investeringen en nieuwbouw kunnen daarbij aanjagers zijn voor de grondstoffenmarkten. Iets wat al zichtbaar begint te worden via de forse stijging van de Bloomberg Commodity Index over het afgelopen kwartaal.

Zaken als vaccin-optimisme en de groeiende noodzaak om de klimaatproblemen aan te pakken kunnen de vraag naar grondstoffen verder aanzwengelen.

Dollar blijft zwak

Ook een verdere verzwakking van de dollar kan een grondstoffenrally verder aanwakkeren, zo denken de economen van Saxo Bank. Vooral als gevolg van extra stimuleringspakketten en het groeiende Amerikaanse handelstekort wordt een verdere daling van de dollar verwacht. Daarbij kan door negatieve reële rentes ook de druk op de dollar als wereldwijde reservevaluta verder toenemen.

Maar crypto’s winnen aan vertrouwen

Daarentegen voorziet Saxo Bank een aanhoudende interesse in cryptocurrencies, die in hun ogen steeds meer geaccepteerd en minder obscuur worden.

Steeds meer beleggers en investeerders zullen genegen zijn enkele procenten van hun vermogen in crypto’s te steken, aangezien deze een kans bieden op hoge rendementen. Ook het feit dat er – onder meer door stimuleringspakketten – enorm veel geld beschikbaar is, kan de vraag naar crypto’s verder aanwakkeren.

Het feit dat ook steeds meer gewone burgers crypto’s omarmen vergroot echter ook de kans op extra regulering en zal ook een verdere stimulans voor hackers zijn om zich op deze munten te richten.

Spannend jaar voor inflatie en obligaties

De Saxo-economen geven in hun Outlook onder meer hun visie op de inflatie en op obligaties. Meer hierover en over de hierboven besproken punten is terug te lezen in de volledige Outlook (in het Engels) die via deze link is te raadplegen.


Aan elke belegging zijn risico's verbonden, uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie vindt u onderaan deze pagina.

Auteur

Ronald Veerman

Ronald Veerman is financieel expert bij BinckBank Nederland. Daarvoor was hij jarenlang actief als financieel journalist in onder andere Den Haag, Brussel en Amsterdam. Het meest recent als hoofdredacteur van De Financiele Telegraaf (DFT).

DISCLAIMER

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Ondanks het feit dat BinckBank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan BinckBank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s. Alvorens u overgaat tot een belegging in het kader van Zelf Beleggen gaat Binck na of deze voor u passend is op basis van de ingewonnen informatie over uw kennis en ervaring van het desbetreffende beleggingsproduct. BinckBank zal u in dit geval steeds waarschuwen indien blijkt dat u over onvoldoende kennis en ervaring beschikt of BinckBank dit niet heeft kunnen toetsen.

Ook interessant voor u