Vrouwelijke belegger maakt eigen keuze op beurs

STERKERE FOCUS OP MEDISCH, GEZOND ÉN LEKKER

5 minuten
VR 08-05-2020

Vrouwelijke beleggers maken op de beurs andere keuzes dan mannen. Ze handelen minder frequent, zijn minder actief met derivaten en kiezen bewust voor bepaalde aandelen. En behalen vaak ook een beter rendement.

Hoewel de meeste particuliere beleggers nog altijd man zijn, blijken wel degelijk ook veel vrouwen actief op de beurs. “Er bestaat nog steeds het beeld dat dit een mannending is. Maar ongeveer een vijfde van onze beleggende klanten is vrouw”, aldus Country Manager Dieter Haerens van BinckBank België.

BinckBank bekeek de ruim 85.000 rekeningen van mannen en vrouwen en ontdekte daarin een aantal treffende verschillen.

Hieronder kunt u meer lezen over typische vrouwen- en mannenaandelen, plus de verschillen in beleggingsgedrag en de gevolgen die dit kan hebben voor het uiteindelijke rendement.

Bier en olie versus food en pharma

Net als mannen investeren ook vrouwen een groot deel van hun vermogen in de grotere Bel20-bedrijven, met bij beide AB Inbev als grootste belegging . Maar wel valt op dat Belgische aandelen als Montea, Roularta Media en WDP relatief meer vrouwelijke investeringen tellen, terwijl onder andere Bpost, Umicore en Solvay juist meer mannelijke aandelen zijn.

Bij een klein deel van de bedrijven waarin belegd kan worden is het verschil zelfs opmerkelijk groot en is in een aantal gevallen sprake van een – gewogen – afwijking van meer dan 100 procent.

Naast AB Inbev, scoren bij mannen aandelen als Royal Dutch Shell, Euronav en Total hoog. evenals biotechnologie reuzen als Galapagos en Solvay. Bij vrouwelijke beleggers zijn voedingsproducenten als Nestlé, Lotus bakeries en Danone, maar ook farma bedrijven als Roch Holding en de bevat artikelen van LVMH Moet Vuitton juist weer populairder.

Hieronder twee keer tien bekende aandelen op basis van een analyse van de 500 populairste beleggingen onder BinckBank-klanten.

Populair bij vrouwen Populair bij mannen
 Nestlé AB Inbev
 Adidas  Ageas
 DSM  Bpost
 Philips  Umicore
 Ter Beke  Galapagos
 Vinci SA  Barco
 TomTom  Engie
 Mondelez Telenet
 Wereldhave Belgium  ArcelorMittal
 Teva Pharmaceutical  Bekaert

Bron: BinckBank (selectie aandelen met >100% overexposure), mei 2020

Minder transacties en voorzichtiger

In een eerder BinckBank-onderzoek bekeken we ook het handelsgedrag van mannelijke en vrouwelijke BinckBank-klanten. Daaruit bleek onder meer dat vrouwelijke beleggers duidelijk minder actief zijn op de beurs dan hun mannelijke evenknie en minder regelmatig handelen. Gemiddeld leggen mannen jaarlijks ruim een kwart meer orders in.

Vrouwen zijn daarnaast voorzichtiger beleggers, zo bleek uit hun beleggingsgedrag bij BinckBank. Een groter deel van de vrouwelijke beleggers is te kwalificeren als voorzichtige/defensieve belegger, terwijl mannelijke beleggers vaker een (zeer) speculatief profiel hebben.

Maar zijn vrouwen ook betere beleggers?

Grote vraag blijft uiteraard of vrouwen met hun defensievere portefeuilles en minder actieve handelsstijl uiteindelijk ook een gunstiger rendement behalen op hun beleggingen. Of lopen ze juist koerswinsten mis?

Iets dat op basis van continu wisselende portefeuilles en kosten die worden gemaakt voor de aan- en verkoop lastig te meten is. Wel hebben verschillende wetenschappers hier studies naar gedaan, waaruit doorgaans naar voren komt dat vrouwen door hun andere beleggingsgedrag gemiddeld net iets meer rendement behalen.

Een recent en veel aangehaald onderzoek is afkomstig van de Britse Warwick University . Volgens deze studie, waarbij over drie jaar bijna drieduizend portefeuilles werden bekeken, behalen vrouwen jaarlijks gemiddeld 1,8 procent meer rendement dan mannen. Het verschil werd onder meer veroorzaakt doordat mannen vaker speculatieve aandelen kiezen en vrouwen vaak een langere beleggingshorizon hebben.

Beleggen brengt risico met zich mee, uw inleg kan minder waard worden.


DISCLAIMER

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Ondanks het feit dat BinckBank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan BinckBank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s. Alvorens u overgaat tot een belegging in het kader van Zelf Beleggen gaat Binck na of deze voor u passend is op basis van de ingewonnen informatie over uw kennis en ervaring van het desbetreffende beleggingsproduct. BinckBank zal u in dit geval steeds waarschuwen indien blijkt dat u over onvoldoende kennis en ervaring beschikt of BinckBank dit niet heeft kunnen toetsen.

Ook interessant voor u