Waarom de inflatie zou kunnen gaan stijgen

Geschreven door Peter Siks | 10 minuten

Een aantal maanden geleden kwam de vraag aan de orde of er al sprake was van een hogere inflatie(verwachting) als gevolg van de steunmaatregelen van Centrale Banken en overheden. De conclusie toen was dat daar nog geen sprake van was. Er lijkt zich echter de laatste tijd toch een kentering af te spelen rondom de inflatieverwachtingen. Diverse partijen (waaronder BlackRock, SAXO en JPMorgan) hebben gewezen op de mogelijkheid van een oplopende inflatie op middellange termijn. Ook in ons recente webinar noemde de macro-economische beleggingsstrateeg Steen Jakobsen inflatie als mogelijke nieuwe economische realiteit.

In dit artikel zet ik op een rij waarom de inflatie zou kunnen gaan stijgen. Ook leest u welke actie u zou kunnen ondernemen als u uw portefeuille meer inflatiebestendig wilt maken.

Inflatie laatste vijf jaar

Als we kijken naar de inflatie van de laatste vijf jaar zien we dat deze in de Europese Unie de laatste maanden iets is opgelopen. Ook in de VS ziet u hoe de inflatie de laatste paar maanden opgelopen is. 

inflatieverloop in de EU

Inflatieverloop in de EU. (Bron: Trading Economics)
inflatieverloop in de VS

Inflatieverloop in de VS. (Bron: Trading Economics)

Inflatieverwachting over 5 jaar in de US

De FED houdt op dagbasis bij hoe de inflatieverwachting is over vijf jaar terug vanaf nu. In onderstaande grafiek is duidelijk te zien dat deze vanaf begin 2018 dalend was – met als dieptepunt 19 maart van dit jaar – maar dat de trend vanaf dat punt duidelijk opwaarts is. Vraag is nu of deze zal gaan stabiliseren rond de 1,8% - 2%, of dat het op termijn door zal zetten naar hogere niveaus. 


verwachting USVerwachting US. (Bron: Fred)

 

Inflatieverwachting in de EU

Voor de Europese Unie ontbreekt zo’n overzichtelijke en actuele grafiek. Maar op de website van de ECB is het volgende te vinden over de inflatieverwachting. Voor Europa geldt volgens de ECB in vergelijking met nu dus een oplopende inflatie maar ook de doelstelling van ‘iets onder de 2%’ zal in 2022 nog niet gehaald worden. 


verwachting US

(Bron: ECB )

Wat zijn mogelijke oorzaken voor een hogere inflatie? 

Er worden vanuit verschillende invalshoeken mogelijke redenen geopperd voor een oplopende inflatie. Dit betekent niet dat u halsoverkop actie dient te ondernemen. Oplopende inflatie wordt door de meeste marktpartijen gezien als een ontwikkeling die plaatsvindt op de middellange termijn. Dit zijn een aantal argumenten die aangevoerd kunnen worden;


 1. Steunmaatregelen (monetair en fiscaal)
  De wereldwijde steunmaatregelen van Centrale Banken en overheden zullen (deels) doorsijpelen in de reële economie;
 2. Nieuw beleid van de FED
  De FED heeft recent publiekelijk verklaard dat ze een losser inflatiebeleid gaan voeren waarbij deze ook tijdelijk boven de 2% mag bevinden;
 3. Deglobalisering en protectionisme
  Deglobalisering leidt tot minder efficiënte (lees: goedkope) productie; lokaal produceren als gevolg van protectionisme is duurder. Bijbehorende (verhoging van) importtarieven hebben ook een prijsopdrijvend effect. Voordeel van de twee genoemde ontwikkelingen is wel dat supply chains minder snel verstoord worden (door zoiets als Corona);
 4. Trend naar duurzaamheid
  zal leiden tot hogere kosten; duurzame alternatieven zijn in eerste instantie duurder dan de traditionele producten; 
 5. Monopolies
  De positie van aantal grote bedrijven is zo sterk dat ze eenvoudig prijzen kan verhogen;
 6. Verhoging van de omloopsnelheid van geld
 7. Deze daalt al jaren maar als het algemene vertrouwen terugkeert – Corona wordt overwonnen bijvoorbeeld – zou de omloopsnelheid weer toe kunnen gaan nemen;

 8. Verhoging minimumlonen
  Dit geeft opwaartse druk op de productiekosten. Verhoging van de minimumlonen is trouwens wel een punt uit het verkiezingsprogramma van Biden;
 9. Stijgende olieprijs
  Olie is nog steeds onmisbaar in de huidige economie. Door de huidige malaise in de olie-industrie wordt de productiecapaciteit verkleind. Bij een aantrekkende vraag zal dit leiden tot hogere prijzen;
 10. Basis kosten nemen toe
  Bijvoorbeeld de zorgkosten zullen volgens recente RIVM-studie met 2,8% per jaar stijgen de komende jaren.

Hoe maak ik mijn portefeuille zo inflatie-bestendig mogelijk?

Moet u nu actie ondernemen? Dat is uiteraard een vraag die u zelf dient te beantwoorden. Als u verwacht dat er inflatie zal gaan komen, kunt u besluiten daar uw portefeuille op in te richten. Maar hoe doet u dat het beste? De basisgedachte is om te beleggen in goud. Want goud doet het goed in periodes van inflatie, toch? Het onderzoek van JP Morgan gaf verrassende resultaten over de diverse beleggingsmogelijkheden die positief gecorreleerd zijn met inflatie.  

En hoewel dit onderzoek weliswaar niet heel recent meer is (2012), blijft de essentie mijns inziens wel overeind. Zoals u kunt zien in onderstaande grafiek heeft goud een correlatie van ‘slechts’ 0,26; bij olie (0,60) en grondstoffen (0,70) is dit beduidend beter. U zou dus ook eens kunnen nadenken of grondstoffen een plek in uw portefeuille verdienen.  

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 

De ‘inflation swaps’ zijn weliswaar ook een mogelijkheid, maar dit zijn beleggingsproducten vanuit de professionele beleggingswereld en deze beleggingsvorm is daarom niet direct toegankelijk voor particuliere beleggers.  


Barclays

Inflatie-gerelateerde beleggingsproducten

In het Binck Assortiment vindt u elf ETF’s op de zoekterm “inflation”. U ziet dat een aantal de US-inflatie betreft en ook noteert in dollars. Als u daarin zou beleggen loopt u valutarisico: deze ETFs laat ik daarom voor nu buiten beschouwing. Wellicht wel interessant zijn de inflation linked bonds. Maar wat zijn dat eigenlijk? 


Barclays

(Bron: BinckBank)

Inflation-linked bonds

Dit zijn obligaties waarbij de te betalen rente (de coupon) gekoppeld is aan de inflatie. Een oplopende inflatie betekent dus een hogere coupon. Nu zijn er individuele inflation-linked obligatietitels (voornamelijk Franse en Duitse) maar u kunt ook een gespreide positie in inflation-linked bonds opbouwen door middel van een ETF. Hiermee belegt u dus eenvoudig in een mandje van Europese inflation linked bonds.  

Ik bespreek kort twee titels uit het lijstje. De eerste is Lyxor Euro Government Inflation Linked Bond (DR) UCITS ETF - Acc). Deze ETF belegt in Europese inflation-linked bonds van de Franse en Duitse overheid. Het fonds is ruim 400 miljoen euro groot en wordt verhandeld op de beurs van Italië. In onderstaande grafiek ziet u het koersverloop van deze ETF. Uiteraard ook hard geraakt aan het begin van het jaar door Corona, maar het verlies is vrijwel geheel weggewerkt. 


Barclays

(Bron: BinckBank)De tweede uit het lijstje is de Lyxor EUR 2 -10 Y Inflation expectation ETF. Het belegd vermogen bedraagt meer dan een miljard EUR. Deze ETF volgt de inflatieverwachting: zij bereikt dit door enerzijds de inflation-linked bonds te kopen en tegelijkertijd de ‘gewone staatsobligaties’ met dezelfde looptijd te verkopen (m.a.w. short  gaan). Het is in die zin dus een ingewikkelder product, want er wordt gearbitreerd tussen standaard staatsobligaties en inflation linked obligaties.  

 

Maar let op, de performance van deze inflation-linked bond ETF is negatief gezien de dalende inflatieverwachting. Wel zichtbaar in onderstaande grafiek is de opwaartse beweging vanaf het dieptepunt in maart.  

Meer informatie vindt u op de website van Morningstar.


Barclays

(Bron: BinckBank)


Kortom, de eerste ETF is een gewoon mandje inflation-linked bonds, terwijl de tweede het resultaat is van arbitrage tussen recht-toe-rechtaan staatsobligaties en inflation-linked obligaties.

Commodities ETFs

Daarnaast zijn ‘Commodities’ in het algemeen ook een mogelijkheid om u te beschermen tegen een oplopende inflatie. In het Binck Assortiment zijn er vier in EUR genoteerde en breed gespreide grondstoffen-ETF’s. Hieronder ziet u ze grafisch afgebeeld: 


Barclays

(Bron: BinckBank)


In deze grafiek valt op dat van de 4 grondstoffen ETF’s er drie vrijwel identiek bewegen. Dit zijn: 

 • Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR)
 • iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (EUR)
 • WisdomTree Broad Commodities (EUR)

Er is een die een afwijkend koerspatroon laat zien (groen) en dat is de Lyxor Commodities Thomson Reuters/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc-EUR. De reden hiervoor is dat deze een afwijkende benchmark volgt, namelijk de Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Total Return en niet de Bloomberg Commodity USD Total Return Index die de eerste drie volgen. Houd hier dus rekening mee in uw uiteindelijke keuze. 

Conclusie

Het beeld rondom de inflatieontwikkeling is niet eenduidig; dit is ook wel te zien in de getoonde grafieken.  Bovendien is oplopende inflatie zeker niet iets dat ‘overnight’ gebeurt. Neemt niet weg dat het raadzaam is om ‘inflatie’ in ieder geval op de radar te hebben als belegger en te bepalen in hoeverre uw portefeuille inflatiebestendig is. Gelukkig zijn er voldoende mogelijkheden om dit te verbeteren. Kies daarbij uit de mogelijkheden die u snapt en waar u het meeste vertrouwen in heeft. 


Beleggen kent risico’s. Uw inleg kan minder waard worden.

Deel dit artikel:

Auteur

Peter Siks

Peter Siks is met meer dan 30 jaar ervaring inmiddels gepokt en gemazeld in beleggen. Peter heeft onder meer interesse in de psychologische aspecten van beleggen en sinds 2010 is hij werkzaam bij BinckBank als beleggerstrainer.

DISCLAIMER

De informatie in dit artikel is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies. De beloning van Peter Siks staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten in dit artikel. Ondanks het feit dat BinckBank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan BinckBank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Beleggen brengt risico's met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico's kunt u lezen op de productpagina's op www.binck.be.

Ook interessant voor u