Waarom gaat de beurs omhoog?

10 redenen waarom beleggers instappen

Geschreven door Ronald Veerman | 5 minuten
WO 20-05-2020

Terwijl door de coronacrisis de wereldeconomie in een diepe recessie duikt en werkloosheidscijfers records bereiken, tonen de aandelenbeurzen een opmerkelijk herstel. Hoe komt het toch dat de koersen na de dramatische val in maart gewoon weer stijgen? Op een moment dat we de negatieve gevolgen van de pandemie nog maar net beginnen te bevatten. Zijn beleggers gek geworden, of heeft de markt toch altijd gelijk?

Misschien ziet ook u de logica niet. Daarom hieronder tien redenen die voor beleggers een aanleiding vormen om toch te investeren:

1. Buy the dip

Optimisme is een belangrijk kenmerk van een groot aantal beleggers. En ondanks de hard om zich heen slaande coronacrisis gelooft een groot aantal van hen – en blijft geloven – in mooie rendementen. Niet alleen op de lange, maar ook op korte termijn. Zij vinden het een perfect moment om voordelig in te stappen of met korting bij te kopen.

2. There is no alternative

De coronacrisis heeft niets veranderd aan de extreem lage rentestanden. Integendeel, de druk op de rente en de verwachting dat de historisch lage tarieven nog lang zullen blijven is alleen maar toegenomen. ‘Tina’ is still there. Beleggers die op zoek waren naar extra rendement en daardoor afscheid namen van cash en spaartegoeden hebben alleen maar meer reden om dit te blijven doen.

3. Centrale banken

De ECB, Federal Reserve en andere centrale banken hebben de crisis aangegrepen voor een nieuwe, ongekend grote golf aan monetaire verruiming en opkoopprogramma’s van obligaties en bedrijfsleningen. Dit zorgt voor een enorme toestroom aan nieuw geld die – net als in de afgelopen jaren – weer voor een groot deel naar de financiële markten stroomt.

4. Overheden dwijlen

Ook de Europese Commissie en overheden van getroffen landen geven biljoenen extra uit om de dramatische effecten voor de economie te verzachten en te voorkomen. Daarbij klonk zelfs een ‘whatever it takes’. Hoewel zij zich daarvoor zelf dieper in de schulden steken, zorgt het voor een demping van de economische schade en forse extra investeringen in onder meer de zorgsector.

5. Tech, tech, tech

Niet alleen de medische sector is daardoor in trek bij beleggers, maar ook de big tech lijkt zich niets aan te trekken van de wereldwijde crisis. Bedrijven als Alphabet, Amazon, Apple, Facebook en Microsoft worden zelfs als de grote winnaars gezien. Het feit dat deze zogenaamde FAAAM-bedrijven qua weging inmiddels meer dan 20% van de S&P-500 uitmaken en tech ook de Nasdaq-100 domineert verklaart deze hard oplopende indices.</ahref=">

6. China en opkomende markten

Europa en de VS krijgen harde klappen en tellen veel coronadoden, maar grote delen van de wereld hebben veel minder last van de corona-pandemie. De impact in Afrika en Azië is veel minder en zal deze opkomende markten dus minder schaden. Met uiteraard China, dat in no time overeind krabbelde, als motor en middelpunt. Dit kan uiteindelijk ook de westerse economieën versneld uit de crisis helpen.

7. Cheap energy

Daarbij helpt zeker ook de momenteel zeer lage energie- en andere grondstofprijzen. Hoewel landen (o.a Rusland) en bedrijven (o.a. Shell) daardoor klappen krijgen is dit voor andere getroffen sectoren, zoals de luchtvaart, een geschenk uit de hemel. Lage energieprijzen kunnen ook de rest van de economie sneller en voordeliger uit de crisis trekken.

8. Hoop op een vaccin

We zouden natuurlijk bijna de aanleiding van de crisis zelf vergeten. Het coronavirus. Ondanks het verwoestende effect op economie en bedrijven is er de hoop dat het virus bedwongen wordt. Dat we er mee kunnen leven én dat we het kunnen bedwingen middels een vaccin. Een vaccin dat gaat komen, alleen is de vraag wanneer. Een flinke groep beleggers speculeert al op dit goede nieuws, dat markten ongetwijfeld een boost zal geven.

9. Looking ahead

Maar kijken naar de toekomst gaat niet alleen om corona. Beleggers die een langere tijdshorizon hebben laten zich niet uit het veld slaan door de huidige crisis. Zij kijken naar historische cijfers en zijn er van overtuigd dat binnenkort ook aandelenbeleggingen gewoon weer positieve rendementen zullen opleveren. Dat mooie bedrijfswinsten en dividenden straks weer heel gewoon zijn. Zij keren zich niet af van de markt, maar blijven – juist ook nu - investeren.

10. FOMO

En dan is er nog de groep beleggers die alleen maar extra onrustig wordt van de negen bovenstaande punten. Ze zagen de beurs dalen, maar zien deze nu rap weer stijgen. En vrezen steeds sterker dat ze de rit naar boven zullen missen als ze niet tijdig instappen: The Fear of Missing Out (FOMO). Ze weten niet goed of wat gebeurt ook echt fundamenteel is, maar dat maakt ook niet uit. Ze willen het risico vermijden de rit omhoog te missen. En investeren.

Uiteraard valt er ook genoeg negatiefs over de huidige situatie te vertellen. Of bovenstaande argumenten terecht voor optimisme zorgen is dan ook aan u om te bepalen. Feit is wel dat ze de markten de afgelopen maand weer duidelijk omhoog hebben doen bewegen.

Wellicht investeert u ook al weer volop, of houdt u juist bewust even gepaste afstand van de beurs. Maar waar we op 31 december ook eindigen, een ding staat vast. Het beursjaar 2020 gaat sowieso de geschiedenisboeken in.

Deel dit artikel:

Auteur

Ronald Veerman

Ronald Veerman is financieel expert bij BinckBank Nederland. Daarvoor was hij jarenlang actief als financieel journalist in onder andere Den Haag, Brussel en Amsterdam. Het meest recent als hoofdredacteur van De Financiele Telegraaf (DFT).

DISCLAIMER

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Ondanks het feit dat BinckBank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan BinckBank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s. Alvorens u overgaat tot een belegging in het kader van Zelf Beleggen gaat Binck na of deze voor u passend is op basis van de ingewonnen informatie over uw kennis en ervaring van het desbetreffende beleggingsproduct. BinckBank zal u in dit geval steeds waarschuwen indien blijkt dat u over onvoldoende kennis en ervaring beschikt of BinckBank dit niet heeft kunnen toetsen.

Ook interessant voor u