Wat u zelf doet, doet u niet altijd beter

Opmerkelijk resultaat van onze vergelijkende test zelf vs. laten beleggen

Geschreven door Dieter Haerens | 5 minuten

Het was een idee van onze Country Manager, nu alweer een dik jaar geleden: “Zouden we onze klanten niet eens ‘challengen’ met een wedstrijd?”. Goed, waarom niet? “We volgen gedurende een jaar de prestaties van hun Zelf Beleggen-portefeuille op en vergelijken die met de prestaties van hun portefeuille ‘Laten Beleggen’ die wij voor hen beheren. En – het moet plezant blijven – als ze een beter resultaat halen met hun eigen portefeuille geven we ze 2% cash op hun rekening, berekend op het vermogen dat ze bij de start van de wedstrijd (bijkomend) in beheer hebben gegeven .”

Niet dat we beleggen een competitie vinden. Maar hoe leg je de meerwaarde van een combinatie van Zelf en Laten Beleggen op een aantrekkelijke manier uit?

thumbnail_image010

Bron: De Morgen, 5/10/2019

Eerlijk, we hadden ook niet gedacht dat de verschillen zo sterk zouden oplopen. In het voordeel van Laten Beleggen dan. Afgerond 85% van de beleggers deed het beter met hun beheerde portefeuille dan met hun eigen portefeuille. En het verschil is niet min: het gemiddelde rendement tussen zelf beleggen en laten beleggen van alle deelnemers liep op tot meer dan 10% (!) over die periode van één jaar. Verschil in rendement dus, geen absoluut rendement. De pers besteedde er ook wat aandacht aan (Het Laatste Nieuws, De Morgen).

Nu, willen we hiermee de boodschap geven dat iedereen dan maar moet stoppen om zelf te beleggen? Geenszins. Dit is een korte periode, een relatief beperkte staal van beleggers (80-tal) en er zijn altijd de specifieke marktomstandigheden. Bovendien hebben de unieke samenstelling van de Zelf Beleggen en Laten Beleggen portefeuilles, de risicoappetijt en de concentratiegraad van de beleggingen uiteraard ook een invloed gehad op de resultaten.


Maar toch, laat ons ook niet blind zijn voor het resultaat en enkele lessen trekken:

  1. Een beleggingsaanpak waarbij emoties uit het proces worden gehaald, levert resultaat op. Mensen zijn emotionele wezens. En durven, als ze zelf beslissingen nemen, al eens de bocht te missen. We vinden dat een goed gespreide, gedisciplineerde aanpak – mét oog voor kapitaalbehoud – eigenlijk de kern van elke portefeuille moet uitmaken. En hoe kan je eenvoudiger de emotie uit het proces halen dan door het geld in beheer te geven en slimme technologie de discipline te laten bewaken?
  2. Zelf beleggen is fun. En als je belegt in sectoren, regio’s en bedrijven die je goed kent, kan het ook bijzonder lucratief zijn. Maar we zijn ervan overtuigd dat heel veel beleggers dat best doen voor de ‘satellieten’ in hun portefeuille, en niet de kern ervan.
  3. Handelen op de beurs kost geld. Zelfs al zijn de prijzen voor transacties bij BinckBank zeer fair: wie handelt, verliest vaak de kosten en belastingen (vergeet ook die niet!) uit het oog. Wist u trouwens dat veel beleggers meer belastingen betalen op hun beleggingen (in eigen beheer) dan dat ze aan transactiekosten betalen aan hun broker voor het handelen zelf? Aan Laten Beleggen zijn er ook kosten verbonden, maar die zijn minder afhankelijk van externe omstandigheden.
  4. Concentratie van de portefeuille in enkele aandelen kan veel geld opbrengen. Maar ook veel geld kosten. Dat hadden nogal veel van de deelnemers in de test aan de hand: het beleggen in een zeer beperkt aantal aandelen – niet spreiden dus – heeft enkelen van hen geluk gebracht. Maar voor de meerderheid die het zo aanpakte, draaide het slecht uit. Je moet op de beurs niet te veel rekenen op geluk. Pak het vooral aan met veel (boeren)verstand. Spreid!
  5. Een combinatie van kapitaalgroei en kapitaalbehoud verankert het rendement van een portefeuille. In onze Laten Beleggen-aanpak hebben we een geautomatiseerd systeem van kapitaalbewaking opgezet. Dat doet goed zijn werk. Zeker in periodes dat de beurs het moeilijker heeft. Ook dat heeft de Laten Beleggen-portefeuilles wat winst opgeleverd versus de Zelf Beleggen-portefeuilles.
Er is nieuws: we gaan de challenge nogmaals aan. Maar deze keer geven we 3% op het vermogen dat wordt (bij)gestort op een Laten Beleggen-rekening.
U ontdekt er alles over hier.

Veel succes met al uw beleggingen!Belangrijke informatie

Waar deze bijdrage verwijst naar in het verleden behaalde resultaten, dient u er rekening mee te houden dat deze resultaten geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten vormen. Aan elke belegging zijn risico's verbonden. Hierbij geldt meestal dat een belegging met een hoog verwacht rendement grote risico's met zich meebrengt. Laten Beleggen biedt geen kapitaalgarantie. BinckBank wijst u erop dat de dienstverlening Laten Beleggen bedoeld is voor beleggers met een beleggingshorizon die verder reikt dan de duur van de actie en minstens 3-5 jaar bedraagt. De fiscale behandeling is afhankelijk van de individuele omstandigheden van een cliënt en kan in de toekomst aan wijzigingen onderhevig zijn.

Auteur

Dieter Haerens

Dieter Haerens is Country Manager bij BinckBank België. Gepassioneerd door alles wat te maken heeft met de deelverzameling van de financiële wereld, technologie en customer centricity, deelt hij af en toe zijn opinie. 

DISCLAIMER

De informatie in dit artikel is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies. De beloning van Dieter Haerens staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten in dit artikel. Ondanks het feit dat BinckBank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan BinckBank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Beleggen brengt risico's met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico's kunt u lezen op de productpagina's op www.binck.be.

Ook interessant voor u