Wereldwijd beleggen in small cap bedrijven

Wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd

Geschreven door Hans Oudshoorn | 5 minuten

Na vele rechtszaken die allemaal op niets zijn uitgedraaid, heeft Mitch McConnell – de leider van de Republikeinen in de Senaat – erkend dat de Amerikanen een andere president en vicepresident hebben gekozen. "Ik wil de verkozen president Joe Biden feliciteren", zei McConnell in het hogerhuis van het Amerikaanse parlement. Tot voor kort had de machtige politicus net als veel partijgenoten geweigerd het verlies van partijgenoot Donald Trump toe te geven. Nu het kiescollege Bidens zege officieel heeft vastgesteld, heeft hij de nederlaag schoorvoetend erkend. Trump zelf heeft de zege van zijn Democratische tegenstander nog altijd niet erkend, maar de weg voor president elect Joe Biden en vicepresident-elect Kamala Harris om woensdag 20 januari 2020 het hoogste Amerikaanse ambt te bekleden is nu officieel vrij.

Wie in het verkiezingsprogramma en de visie van Joe Biden en zijn team duikt, komt een aantal speerpunten tegen die van grote invloed zullen zijn op de Amerikaanse economie en de beurzen. Vanwege de dominante positie van Amerika hebben ze doorgaans direct ook gevolgen voor de rest van de wereld.

Zo mag onder Joe Biden een terugkeer naar een meer voorspelbaar handels- en buitenlandbeleid worden verwacht. Ofwel, de onderkoelde relatie met China en diens president Xi Jinping opwarmen met als doel een einde aan de handelsoorlog te maken. Ook een betere relatie met Europa staat op de menukaart. Niet alleen door het aanhalen van de NAVO-banden, maar ook economisch, via het verminderen van de huidige handelstarieven. Goed nieuws op het eerste gezicht voor de staal-, aluminium- en auto-industrie.

Wat nog meer? Joe Biden wil grote hoeveelheden geld vrijmaken om de Amerikaanse economie te stimuleren. Zeker in de huidige coronatijden. De Democraat mikt daarbij vooral ook op een aantal grote infrastructurele projecten die de bouw- en infrastructuursector kunnen stimuleren. Ook zal hij werk willen maken van een goedkopere en voor meer Amerikanen beschikbare gezondheidszorg. Dat kan een impuls geven aan de medische sector.

De energiesector zal ook merken dat Biden veel groener is dan Trump, die de klimaatdiscussie negeerde en uit het Verdrag van Parijs stapte. Biden wil dat terugdraaien en ook aanzienlijk investeren – zo’n 2 biljoen dollar – in een energietransitie en verduurzaming van de Amerikaanse economie. ‘Groene’ bedrijven en andere duurzame investeringen kunnen hiervan profiteren.

In een breder perspectief zullen binnenlandsgeoriënteerde beursfondsen – in het bijzonder small caps – waarschijnlijk het meeste gaan profiteren, terwijl grote bedrijven en techreuzen te maken krijgen met hogere belastingen en strengere regelgeving.

Met de plannen van Joe Biden in het achterhoofd en de kansen die dit biedt voor small caps, wil ik u met dit artikel ideeën meegeven om op de beurs voor te sorteren op de stappen die Amerika de komende jaren gaat zetten.

Wat zijn small caps?

Small cap is de term die wordt gebruikt om bedrijven met een relatief kleine marktkapitalisatie te classificeren. Over het algemeen wordt een bedrijf als small cap geclassificeerd wanneer het een marktkapitalisatie heeft tussen 300 miljoen en 2 miljard euro.

Soms ligt de grens wat hoger. Zo hanteren fondsenhuizen – met professioneel beheerde portefeuilles van aandelen in kleine beursgenoteerde ondernemingen wereldwijd – bij een initiële aankoop veelal een grens (marktkapitalisatie) van maximaal 5 miljard euro. Een Amerikaanse of Japanse small cap zou dan – vertaald naar de Belgische markt – qua beurswaarde zomaar een mid cap of zelfs BEL20-aandeel kunnen zijn. Andersom is ook waar, een BEL20-bedrijf zou met deze bovengrens op internationale schaal een small cap aandeel kunnen zijn. Hoewel het om kleinere bedrijven gaat, kan de invulling aan de betekenis van small cap per bank, broker, land, regio of werelddeel toch wat verschillen.

Waarom zou u beleggen in small caps?

Kleinere bedrijven bieden de kans op potentieel hogere rendementen, al is dat niet zonder risico. De rendementen van individuele aandelen kunnen erg fluctueren en de markt is redelijk inefficiënt: niet alle beschikbare informatie over het bedrijf is verwerkt in de koers. Er zijn gewoonweg meer analisten die research doen naar BEL20-aandelen of Amerikaanse blue chips. Onderbelichte small cap aandelen hebben daarom een vergrote kans op inefficiënte koersvorming en kunnen een actieve belegger die goed zijn huiswerk doet meer kansen bieden op waardevermeerdering.

Daarnaast blijkt uit diverse onderzoeken dat (Amerikaanse) small caps op de lange termijn beter presteren dan large caps. Tuurlijk maken small caps ook perioden van mindere prestaties door. Als financiële markten koersdruk kennen, laten ze op korte termijn regelmatig grotere dalingen zien dan de gevestigde orde met solide balansen en een bewezen track record. Juist deze volatiliteit ‘in bange dagen’ maakt dat beleggers small caps (te vaak) links laten liggen.

Onterecht, want juist small caps kunnen profiteren van de S-curve, ofwel ‘de sweet spot van groei’. Als ondernemingen net begonnen zijn, hebben ze vaak opstartperikelen die risico’s met zich meebrengen en die groei van omzet en winst in de weg staan. Eenmaal beursgenoteerd zijn deze issues (kinderziekten) grotendeels opgelost en breekt doorgaans de sterkste groeifase voor een onderneming aan.

Tevens zijn small caps voor beleggers een manier om vroegtijdig te investeren in een nieuwe technologie of een nieuwe markt. Kleinere bedrijven zijn vaak de drijvende kracht achter disruptie en profiteren van deze trend, in plaats van slachtoffer ervan te worden. Ook hebben ze minder last van verschillende managementlagen waar grote multinationals soms mee kampen, daarnaast is er minder angst om bijvoorbeeld marktaandeel te verliezen door de introductie van nieuwe producten. Met name de kleinere bedrijven die een belangrijke rol spelen in de snelgroeiende markten van ‘Artificial Intelligence’ (AI), robotisering, ‘Internet of Things’ (IoT) en elektrische voertuigen – binnen de financiële wereld vaak aangeduid met de Engelse term e-vehicles – zijn voorbeelden van disruptieve small caps.

Ook zijn small caps vaak meer gericht op de binnenlandse economie. Stel dat de wereldeconomie achteruitgaat, dan kan dit soort bedrijven vaak nog profiteren van lokale groeifactoren. Zo zagen we afgelopen zomer dat Belgen massaal thuisbleven tijdens de vakantie en veel outdoor spullen kochten om van te genieten in eigen land.

Beleggen in small caps met internationale spreiding

Wie wil investeren in small caps heeft een ruime keuze, het aanbod is groter dan dat van mid of large caps. Vanwege eerder genoemde inefficiëntie betekent het wel dat een grondige fundamentele analyse gemaakt moet worden. Een leuke, maar tijdrovende en uitdagende job. Mocht u voor individuele aandelen gaan, besef dan dat dat over het algemeen risicovoller is dan gespreid beleggen door middel van een beleggingsfonds of ETF.

Het aanbod van beleggingsfondsen en ETF’s (voor particulieren) is behoorlijk, wel zijn veel titels puur Amerikaans van insteek. Vanwege de dominante economische rol van de Verenigde Staten op het wereldtoneel en de plannen van Joe Biden verdedigbaar, maar internationaal spreiden werkt risicoverlagend werkt, terwijl dit niet ten koste hoeft te gaan van het mogelijke rendement. Want al belegt u overkoepelend in small caps, de ene regio presteert soms beter of juist slechter dan de andere regio. En, hoe internationaler u spreidt, hoe minder last u van valutarisico heeft. Valuta’s bewegen onderling als communicerende vaten, meer valutaire spreiding werkt dus risicoverlagend.

ETF met een focus op wereldwijde small caps

Met internationale spreiding ‘met een Amerikaans sausje’ in het achterhoofd ben ik tijdens mijn zoektocht een ETF tegengekomen die als goede aanvulling op de portefeuille kunnen dienen:

iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (ISIN IE00BF4RFH31)

De indexvolger van iShares heeft maar liefst 3.377 (!!) aandelen wereldwijd in portefeuille. Op dit moment heeft de ETF geld belegd in onder andere Brunswick Corporation (Amerikaanse producent van vrijetijdsproducten, waaronder bowlingballen en -banen en jachten van het merk Bayliner), DeNa (Japanse leverancier van mobiele portaalsites en e-commerce websites), Dialog Semiconductor (Engelse producent van geïntegreerde schakelingen), Fujitec (Japanse producent van liften en roltrappen) en Jabil Circuit (Amerikaanse producent van elektronische apparatuur).

Voor wat betreft het Amerikaanse sausje: hoewel de ETF wereldspreiding kent, zijn de Verenigde Staten qua aandelenposities hofleverancier (iShares 57,85%). Ook Japan doet de ETF een duit in het zakje (iShares 11,16%). De rest is netjes verdeeld over de wereld, met een aardige rol voor Europa.

De lopende kost is respectievelijk circa 0,35% per jaar. Van de indexvolger bestaan verschillende valutavarianten. De variant in dit artikel noteert in euro’s. De ETF is via BinckBank verhandelbaar, via de beurs van Frankfurt.

De primaire doelstelling van het ETF van iShares is om de MSCI World Small Cap Index – een index met 4188 small caps – te volgen. iShares weet de benchmark sinds de oprichting van het ETF 27 maart 2018 zeer nauwkeurig te volgen. De scherpe lezers zien dat er verschil is tussen het aantal aandelen waarin het ETF belegt en de index die ze volgen: 3377 om 4188. iShares past dus optimalisatie toe en volgt met minder aandelen toch het koersverloop van de index. De titel heeft vanwege de relatief korte historie nog geen sterren bij Morningstar, maar vanwege de prestaties tot nu toe behoorde een goede score (minimaal drie sterren) tot de mogelijkheden.

En het dividend? Dat is voor de titel van iShares ongeveer 1,80% op jaarbasis en wordt automatisch herbelegd.


De waarde- en dus ook het dividend - van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.


En de belangrijkste risico’s? Er is sprake van valutarisico. De titels noteren zoals gezegd in euro’s, maar er zitten veel buitenlandse bedrijven in. En u loopt uiteraard marktrisico. Als financiële markten onder druk staan, dan zult u dat ook ervaren. In termen van beleggen als een voetbalcoach  zijn het middenvelders met een goed oog voor het doel.

In vogelvlucht zijn de titels interessant voor langetermijnbeleggers die aandelenrisico kunnen en willen dragen en die een ‘kleine’ nuance aan de portefeuille willen toevoegen met het oog op de Amerikaanse investeringsplannen de aankomende jaren. Meer weten over de titel van iShares? Klik dan hier.


Aan elke belegging zijn risico's verbonden, uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie vindt u onderaan deze pagina.

Auteur

Hans Oudshoorn

Hans Oudshoorn is beleggerstrainer bij BinckBank. Hij is co-auteur van het boek 'Beleggen voor Dummies' en columnist van onder andere DFT, FiscAlert en NRC Handelsblad. U kunt hem ook op Twitter volgen via @HansOudshoorn.

DISCLAIMER

De informatie in dit artikel is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies. De beloning van Hans Oudshoorn staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten in dit artikel. Ondanks het feit dat BinckBank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan BinckBank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Beleggen brengt risico's met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico's kunt u lezen op de productpagina's op www.binck.be.

Ook interessant voor u