Hoe zit dat met vervroegd pensioen?

7 minuten

De pensioenleeftijd vanaf 2019 is 67. Dat is voor velen onder ons nog een lange tijd. Misschien wil u vroeger stoppen. Kan dat zomaar? Een analyse.

Om met pensioen te kunnen gaan vóór uw wettelijke pensioenleeftijd (= het vervroegd pensioen), moet u voldoende gewerkte jaren (loopbaanjaren) op de teller hebben staan.


Wanneer mag u met pensioen?

In onderstaande tabel ziet u een overzicht van de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden voor vervroegd pensioen door de jaren heen.

 • In de linkerkolom vindt u het jaartal waarin de voorwaarden van toepassing zijn
 • Bovenaan vindt u de leeftijd waarop u met vervroegd pensioen kan gaan
 • In het raster zelf staat het vereiste aantal loopbaanjaren aangegeven

Een voorbeeld: in de tabel ziet u dat u in 2015 op de leeftijd van 60 jaar met pensioen kon gaan als u 41 loopbaanjaren had, terwijl u voor pensioen op de leeftijd van 60 jaar in 2019 al 44 loopbaanjaren zal nodig hebben. Bekijk ook deze uitgewerkte rekenvoorbeelden.

60 jaar 60,5 jaar 61 jaar 61,5 jaar 62 jaar 62,5 jaar 63 jaar 65 jaar 66 jaar 67 jaar
2015 41 40
2016 42 41 40
2017 43 42 41
2018 43 42 41
2019 44 43 42
2025 44 43 42 Wettelijke pensioenleeftijd
2030 44 43 42 Wettelijke pensioenleeftijd

Welke jaren tellen mee voor de berekening van mijn vervroegd pensioen?

Gewerkte jaren als werknemer, ambtenaar, zelfstandigen of jaren gewerkt in het buitenland kunnen meetellen als loopbaanjaar, mits die voldoen aan bepaalde criteria.

 • Een gewerkt jaar als werknemer of als ambtenaar telt mee als loopbaanjaar als er in dat jaar minstens 104 voltijdse dagen gewerkt werd.
 • Onder bepaalde voorwaarden telt een in het buitenland gewerkt jaar mee als loopbaanjaar.
 • Een gewerkt jaar als zelfstandige telt mee als loopbaanjaar als er in dat jaar minstens 2 kwartalen in hoofdberoep betaald werden.

Lees ook zeker eventuele uitzonderingen na die van toepassing zijn.

Thuisblijven voor uw kind beïnvloedt uw aantal loopbaanjaren niet

Als u uw loopbaan tijdelijk hebt onderbroken om uw kind (jonger dan 6) op te voeden en u bevond zich niet in een periode van gelijkstelling (zoals ziekte, invaliditeit of werkloosheid), dan mag u deze periode van onderbreking (die maximum 3 jaar mag duren) meetellen voor de loopbaanvoorwaarde, indien u:

 • Kinderbijslag hebt ontvangen
 • De beroepsactiviteit hebt hernomen binnen de 5 kalenderjaren (te rekenen vanaf het begin van de onderbreking), gedurende minstens één jaar.

Verstrengde regels

De nieuwe pensioenregels hebben het aantal loopbaanjaren om met vervroegd pensioen te kunnen gaan gevoelig verhoogd. U kan dus minder makkelijk op vervroegd pensioen.

Belangrijk is dat bij de geleidelijke verstrenging van de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden het principe van behoud van rechten geldt. Dat betekent dat wie op een bepaald moment recht heeft op een vervroegd pensioen, nadien op elk gewenst moment met pensioen kan gaan, ook wanneer de voorwaarden later opnieuw verstrengd worden.

Bijvoorbeeld: wie in 2012 voldeed aan de voorwaarden voor vervroegd pensioen, kan met vervroegd pensioen gaan in 2013, 2014, 2015, … ook al gelden er dan andere en strengere voorwaarden.

Overgangsmaatregelen

De regering voorziet wel bepaalde overgangsmaatregelen en uitzonderingen voor mensen die van plan waren om met vervroegd pensioen te gaan.

 • Wie geboren is vóór 1/1/1956, minstens 62 jaar is en minstens 37 loopbaanjaren kan aantonen, kan ook te allen tijde met pensioen gaan. De verstrengde regels voor vervroegd pensioen spelen hier gaan rol.
 • Wie in 2016 58 jaar is, zal maximaal twee jaar extra moeten werken.
 • Wie in 2016 59 jaar of ouder is, moet er maximaal één jaar bijdoen.

Wat als uw partner overlijdt?

De minimumleeftijd die de overlevende echtgenoot moet hebben om een overlevingspensioen te kunnen krijgen is 45 jaar, als de echtgenoot in 2015 overlijdt. Deze leeftijd neemt in de periode tot 1 januari 2025 ieder jaar met 6 maanden toe, tot 50 jaar. Door de nieuwe regels gaat de minimumleeftijd na 2025 verder omhoog naar:

 • 51 jaar, als de echtgenoot overlijdt in 2026
 • 52 jaar, als de echtgenoot overlijdt in 2027
 • 53 jaar, als de echtgenoot overlijdt in 2028
 • 54 jaar, als de echtgenoot overlijdt in 2029
 • 55 jaar, als de echtgenoot overlijdt op of na 1 januari 2030

Simpel is het allemaal niet. Voor vragen over uw pensioen, kan u altijd terecht op de gratis pensioenlijn, op het nummer 1765.

Vroeger op pensioen? Dan hebt u meer geld nodig

Hoe vroeger u op pensioen gaat, hoe meer geld u ook nodig zal hebben om alle dingen te doen die u dan zal willen doen. Eens berekenen wat uw plannen u zouden kosten, kan nu al zeker geen kwaad. Zo kan u uw geld nog een aantal jaren aan het werk zetten. Niet alleen via het spaarboekje, maar ook via beleggen bijvoorbeeld.

Vragen over wat er allemaal mogelijk is met beleggen? Download de brochure

Lees ook het hele verhaal op De Tijd.be.

Bron: Zenito (20/09), Belgische overheid (15/09)

Deze informatie is samengesteld op basis van publiek beschikbare informatie. We maken er u attent op dat deze informatie louter en alleen bedoeld is als kennisgeving, geen rekening houdt met uw persoonlijke situatie en in geen geval als fiscaal advies, noch als raad over financiële planning te beschouwen is.

Deel dit artikel:

Ook interessant voor u