Uw pensioen, een hele hoop geld, denkt u?

5 minuten

Op pensioenen die op een directe of indirecte manier voortvloeien uit een beroepsactiviteit, betaalt u belastingen. Al is het verschil tussen het bruto- en nettopensioen kleiner dan het verschil tussen een bruto- en nettoloon, met de volgende zaken houdt u toch best rekening:

  • Aftrek van bijdragen voor de sociale zekerheid: max. 2 %
  • Aftrek van personenbelasting (bedrijfsvoorheffing): afhankelijk van uw gezinssituatie, het aantal personen ten laste en uw pensioenbedrag
  • Aftrek van de ZIV-bijdrage (ziekte- en invaliditeitsverzekering): 3,55 %

Deze volgende inkomens worden volledig belast (= moet u ook aangeven in uw belastingbrief):

  • ouderdomspensioen
  • brugpensioen
  • overlevingspensioen

De belastingtarieven zijn progressief, wat wil zeggen dat het gemiddelde belastingtarief hoger wordt naarmate het inkomen stijgt. Bent u al gepensioneerd? Dan geniet u van belastingvermindering. Deze vermindering daalt volgens het volledig belastbare inkomen.

Bouw voldoende vermogen op

Elk jaar is bij zo’n 20 000 Belgen de pensioenpot al op voor ze aan het 5de jaar van hun pensioen kunnen beginnen. Het is dus belangrijk om voldoende over te hebben (zeker na het rondje belastingen), en een plan te maken voor uw geld.

Wat wil u doen, hoeveel hebt u nodig om al die dingen te kunnen doen, wil u alles opdoen of ook een deel doorgeven? Eenmaal u daarvan een idee hebt, kan u uw geld gericht aan het werk zetten. Een spaarboekje is zeker een oplossing, maar voor rendement op langere termijn is beleggen een heel interessante optie.

Vragen over wat beleggen juist kan doen voor u? Download de brochure.

Lees ook het hele verhaal op De Tijd.be.


Bron: Recordbank (15/09), Delta Lloyd (18/09)

Deze informatie is samengesteld op basis van publiek beschikbare informatie. We maken er u attent op dat deze informatie louter en alleen bedoeld is als kennisgeving, geen rekening houdt met uw persoonlijke situatie en in geen geval als fiscaal advies, noch als raad over financiële planning te beschouwen is.

Deel dit artikel:

Ook interessant voor u