4 lessen voor de Zelf Belegger om het hoofd koel te houden

Beursupdate: juli 2019

Geschreven door Stijn Ceelen | 7 minuten

Meestal wagen we ons niet aan economische voorspellingen omdat die in se weinig bijdragen tot onze filosofie. Maar u duiden waar we vandaag staan in de economische cyclus is volgens ons essentieel, ook voor de Zelf Belegger. Daarom 4 lessen voor u om deze woelige periode zonder al te veel kleerscheuren door te komen.

Les 1: loop niet van stapel

Nu is het vooral belangrijk om het hoofd koel te houden. Emotioneel uitstappen en meegaan in de huidige marktgekte kan allebei geld kosten omdat omgekeerd de financiële markten ook zeer euforisch kunnen reageren op sprankeltjes hoop. U gaat er in dat scenario van uit dat de feiten vandaag slechts 1 mogelijke uitkomst kennen. Meer nog, door mee te gaan in de marktgekte vandaag verandert u nu al de levensloop: uw gewijzigd gedrag zal immers een invloed hebben op de uiteindelijke uitkomst.

Denk maar aan de speculatietaks. Door de invoering van die taks (feit) zijn beleggers hun posities langer beginnen aanhouden (gewijzigd gedrag) zodat de verhoopte overheidsinkomsten (initieel geponeerde uitkomst) lager uitkwamen dan verwacht.

Les 2: loop de kudde niet achterna

Eén ding is duidelijk. De financiële wereld wordt vandaag geteisterd door meer en meer onzekerheid. Ongeacht het scenario dat u wil volgen. Vorig jaar zagen we hoe wispelturig de beurs en het sentiment van beleggers kunnen zijn. De verkoopgolf van toen mag misschien oud nieuws zijn, maar het herinnert er ons wel aan dat de economische omstandigheden minder rooskleurig zijn dan voorheen.

Overdreven beleggersoptimisme kan dan de financiële stabiliteit in gevaar brengen – met een stevige koerscorrectie als gevolg. Omgekeerd opent extreme angst juist de deuren om koopjes te doen. Of met de woorden van Warren Buffett: “Be fearful when others are greedy and greedy when others are fearful”.

Feargreed index
Bron: CNN Money, 7 augustus 2019

Beleggers blijken dus eerder voorzichtig. Ook de instroom aan kapitaal in beleggingsfondsen blijft eerder beperkt in vergelijking met de jaren die voorafgingen aan de technologiezeepbel en financiële crisis.

Fred money_geen bron

Bron: Federal Reserve Bank of St. Louis

Les 3: waardering blijft de sleutel tot succes

De recente beursvolatiliteit opent altijd mogelijkheden omdat emotionele beleggers sommige aandelen wederom (te) zwaar hebben afgestraft. Als belegger speurt u dus best naar bedrijven die noteren onder hun intrinsieke waarde. Want 1 ding is zeker: ondergewaardeerde bedrijven zullen vroeg of laat terugkeren naar hun intrinsieke waarde. Wanneer dit gebeurt, is moeilijk te voorspellen. Maar zoals u weet … geduld is een schone deugd.

U bouwt best ook een veiligheidsmarge in door bv. enkel aandelen te kopen die 30% noteren onder hun intrinsieke waarde. Een onverwachte gebeurtenis (die vandaag zeker niet is uitgesloten) of een inschattingsfout beperkt uw potentiële verlies dan al heel wat.

Les 4: uw gemoedsrust voorop

Beleggers voelen doorgaans veel meer pijn bij een verlies van 10% dan euforie die ze voelen bij een winst van 10%. Daarom kan u best van tijd tot tijd even checken of uw huidige blootstelling aan aandelen nog aansluit bij uw risicoappetijt vandaag. Uitspraken doen over de timing en de ernst van een terugval kunnen we niet. Bovendien zijn we ervan overtuigd dat dit indruist tegen het langetermijnprincipe van beleggen. Belangrijker is om terug te grijpen naar uw gemoedsrust.

Is het voor u momenteel toch niet makkelijk om uw hoofd koel te houden en wenst u meer gemoedsrust in uw portefeuille? Dan kan dat perfect door de risico’s in uw portefeuille te evalueren. Zo kan u kiezen voor financiële instrumenten uit defensievere sectoren (die minder crisisgevoelig zijn) of bedrijven met een beperkte operationele of financiële hefboom.

Voorts blijft een goede spreiding cruciaal. Belegt u vandaag slechts in een handvol aandelen, dan zijn de risico’s op verlies veel groter. Een kern-satellietenaanpak (die we bij BinckBank hoog aanschrijven), is voor u misschien wel de oplossing:

  • Een goed gespreide kern (via bv. een korf van zelfgekozen trackers of Laten Beleggen) die u toelaat te genieten van het beursrendement op lange termijn;
  • Een selectie satellieten die kunnen bestaan uit uw persoonlijke favoriete aandelen of themafondsen (omdat u er sterk in gelooft).

 

Context bij de beurs vandaag

De situatie vandaag gaat veel verder terug dan de recente oorlogsretoriek tussen China en de Verenigde Staten. Tijdens de financiële crisis werd de regering Bush gedwongen om haar overheidsfinanciën los te laten. Niet alleen om banken te redden, maar ook om de economie extra zuurstof te geven.

Barack Obama werd bij zijn intrede in de Oval Office geconfronteerd met een enorm overheidstekort. Een tekort dat hij tijdens zijn ambtstermijn van 8 jaar gevoelig heeft teruggebracht.

In 2016 beloofde Donald Trump zijn achterban meermaals om de Amerikaanse economie sterker dan ooit tevoren te maken. Dankzij tal van belastingverlagingen voor Amerikaanse bedrijven is zijn begrotingstekort ondertussen wel sterk opgelopen.

Ook de bouw van zijn muur aan de Mexicaanse grens zou de Amerikaanse overheidsfinanciën geen goed doen. Bovendien consumeert de Amerikaanse economie meer dan ze produceert (de import ligt hoger dan de export) met een oplopend tekort op de handelsbalans als resultaat.

twindeficit
Bron: Federal Reserve Bank of St. Louis


Deze situatie met tekorten op handels- en budgettair vlak is enkel duurzaam bij een sterke economie en een sterke dollar. Het begrotingstekort wordt voornamelijk opgevuld door buitenlands kapitaal dat rijkelijk de Verenigde Staten binnen vloeide dankzij de opmars van de Amerikaanse dollar.

Een te sterke dollar vergroot dan weer het handelstekort en verzwakt de economie. Een renteverlaging is dan de laatste reddingsboei om de economie extra zuurstof te geven, maar verhoogt ook weer het risico op kapitaalvlucht. Kapitaal dat juist nodig is om het Amerikaanse begrotingstekort te financieren.

U merkt onmiddellijk dat er een aantal versterkende en verzwakkende krachten aan het werk zijn. De ene al wat duurzamer dan de andere:

  • De toevloed van buitenlands kapitaal als gevolg van een oplopend begrotingstekort ondersteunt de dollar en de economie, maar vergroot ook het tekort op de handelsbalans.
  • Het oplopende begrotingstekort verhoogt niet alleen schulden van de Amerikaanse overheid, maar ook haar rentelast. Die oplopende rentelast en het handelstekort wegen dan weer op de economie.
  • Een zware verzwakking van de Amerikaanse economie zet de dollar onder druk, waardoor het buitenlandse kapitaal wegvlucht richting andere oorden.

U ziet het. Een kluwen aan verbanden die elkaar versterken of juist tenietdoen. Eén ding is duidelijk: een dubbel tekort op overheid en handel (het zogenaamde twin deficit) zijn op lange termijn niet houdbaar. Vraag dat maar aan Ronald Reagan. In de jaren ’80 werd hij ook genoodzaakt om zijn defensie-uitgaven terug te dringen (toen in de Amerikaans-Russische wapenwedloop) en de export aan te zwengelen via een zwakkere dollar. Het doel was de handelsbalans terug in evenwicht brengen.

Maar vergeet niet: de jaren ’80 waren 1 van de meest welvarende Amerikaanse aandelenperiodes met een gemiddeld rendement van bijna 15%.

Gecumuleerd rendement sinds de jaren 80
Bron: Morgan Stanley Capital International


Amerikaanse Jan Modaal als spil van het hele verhaal

Donald Trump moet balanceren op een dunne koord zodat zijn belofte van een sterke economie nog steekhoudt met nieuwe presidentsverkiezingen in het verschiet. Hij heeft met andere woorden alle belang bij een handelsdeal met de Chinezen en verdere renteverlagingen om de economie niet te laten afglijden in een recessie. Een recessie die wel eens dieper zou kunnen snijden door de opgebouwde tekorten.

In dat opzicht was zijn tweet over het opvoeren van nieuwe invoertarieven niet echt gelukkig te noemen. Zo hoopte hij China extra onder druk te zetten om snel tot een akkoord te komen en de Amerikaanse centrale bank te wijzen op het belang van meerdere renteverlagingen.

Deze nieuwe handelsspanningen zijn zeker niet bevorderlijk voor de maakindustrie. De toenemende onzekerheid over een deal zou bedrijven wel eens kunnen aanzetten om hun productie sterk terug te schroeven. Zo bouwen ze de al opgebouwde voorraden af.

Fred saint louis
Bron: Federal Rerserve Bank of St. Louis


Bovendien wordt de toevloed van Chinese producten niet gestopt dankzij de recente ontwaarding van de Chinese munt. Alle ogen zijn dus gericht op Jan Modaal die best blijft consumeren. Liefst Amerikaanse producten.

Maar! Een verdere afkalving van het vertrouwen van de industriële bobo’s zou ook wel eens de dienstensector kunnen besmetten. En dan? Dan bestaat het gevaar voor afdankingen in de hele economie, wat het vertrouwen van de gemiddelde Amerikaan sowieso gaat aantasten. Door deze vertrouwenscrisis zal de hele Amerikaanse economie op apegapen liggen. Weg buitenlands kapitaal. Dat begrotingstekort? Besparen en belasten! Nog meer druk op de economie … en weg 2de ambtstermijn.

Olie ook in gevaar

En dan is er nog die onbekende factor: de olieprijs. Een lage olieprijs is uiteraard positief voor de man met de pet. Door minder te moeten uitgeven aan benzine is er meer ruimte om te kopen. Een te lage olieprijs is dan weer niet goed voor de Amerikaanse oliesector omdat de hoge ontginningskost de verliezen kan doen opstapelen. Samen met de landbouwsector – die het vandaag al moeilijk heeft – financiert de oliesector zich vooral via hoogrentende obligaties.

Onderstaande grafiek toont hoe de markt van hoogrentende obligaties wel heel sterk is aangezwollen. Het oplopen van hun rente verhoogt de financieringskost met meer faillissementen tot gevolg. En om de neerwaartse spiraal helemaal compleet te maken, tast dit de balans van de banken aan. Hierdoor is een nieuwe kredietschaarste niet uitgesloten. Al moeten we wel zeggen dat banken vandaag veel beter gekapitaliseerd zijn dan bv. in 2008 en beter tegen een stootje kunnen.

Schuldgroei van dump bonds
Bron: Oaktree Capital Management


De huizenmarkt speelt ook nog altijd een belangrijke rol. Na de financiële crisis zijn de prijzen sterk gestegen. Een verslapping van de economie en een deuk in het vertrouwen van de gemiddelde consument zouden ook nu weer de huizenprijzen onder druk kunnen zetten, waardoor ook de waarde van het onderpand op de bankbalansen wordt aangetast.

Fred saint louis  Bron: Federal Reserve Bank of St. Louis

U hebt als belegger recht om te weten welke risico’s ons boven het hoofd hangen. Gelukkig is economie geen natuurwetenschap, waarbij een hypothese waar of niet waar blijkt te zijn. Ons gedrag en menselijk denken kunnen de voortgang van de feiten beïnvloeden zodat dit doemscenario slechts 1 van de vele uitkomsten is. Meer nog, dit scenario gaat ervan uit dat de feiten vandaag ongewijzigd blijven en dat alle dominosteentjes tegelijkertijd omvallen.

De geschiedenis leert ons dat ons verstand op de kritische momenten de bovenhand neemt op onze emotie. En dat geldt ook voor Donald Trump. Als hij werkelijk de geschiedenisboeken wil ingaan als de beste president ooit, zal hij snel beseffen dat een handelsdeal de enige uitweg is om de Amerikaanse economie en de dollar niet de dieperik in te laten storten.

En dat lijkt ook het meest evenwichtige scenario. Wel is het zo dat de volgende president – Trump of niet – werk zal moeten maken van een evenwichtigere economie en een gezonder overheidshuishouden. Ondertussen houden wij ook een oogje in het zeil door de volgende indicatoren nauwgezet op te volgen:

  • Consumentenvertrouwen
  • Huizenprijzen
  • Rente op rommelobligaties
  • Bedrijfsvoorraden en industriële productie
  • Twitteraccount van Donald Trump (geen grap)

Vragen over uw portefeuille? Stel ze gerust via latenbeleggen@binck.be of bel een van onze relatiemanagers op 03 303 31 12.

Juli in een notendop

Naar goede gewoonte zetten we de cijfers van de voorbije maand wel nog even op een rijtje: de wereldwijde beurs zette haar opmars verder dankzij positieve signalen over de nakende handelsdeal tussen China en de Verenigde Staten. Beleggers keken bovendien reikhalzend uit naar de eerste renteverlaging in 10 jaar die de Amerikaanse economie meer zuurstof zou geven.

De financiële markten in 10 seconden (toestand op 31/07/2019):

  Juli 2019
Aandelen (in euro)
Europa  +0,1% +16,9%
Verenigde Staten +3,6% +23,7%
 Japan +2,2% +11%
Obligaties
EMU staatsobligaties 3-5 jaar +0,6% +2,4%
Euro bedrijfsobligaties 1-3 jaar +0,5% +3,1%
Munten (t.o.v. de euro)
Amerikaanse dollar +2,7% +3,5%
Britse pond -1,7% -1,3%
Japanse yen +2,1% +4,7%

Bron: Morgan Stanley Capital International, Barclays, Bloomberg


Belangrijke informatie

Dit artikel is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het uitvoeren van bepaalde beleggingen in hoofde van BinckBank. Waar deze bijdrage verwijst naar in het verleden behaalde resultaten, dient u er rekening mee te houden dat deze resultaten geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten vormen. Aan elke belegging zijn risico's verbonden. Hierbij geldt meestal dat een belegging met een hoog verwacht rendement grote risico's met zich meebrengt. Laten Beleggen biedt geen kapitaalgarantie.

Auteur

Stijn Ceelen

Stijn Ceelen was Country Manager bij BinckBank België van 2017 tot 2019. Sinds 2020 is hij internationaal verantwoordelijk voor Asset Management bij Saxo Bank. Nu beide banken de krachten hebben gebundeld brengt Stijn voor BinckBank duiding over de evolutie van de financiële markten en licht hij regelmatig interessante beleggingsstrategieën toe om u te inspireren.

Ook interessant voor u