De wat en waarom van een short call

Geschreven door Luc Van Hof | 5 minuten

Put of call?

Luc Van Hof, expert in opties, legt hieronder uit waarom een short call interessant kan zijn.

Nog geen idee waarom u deze strategie zou inzetten? Bekijk dan het filmpje hiernaast of  lees het dossier over ‘waarom kiezen voor opties’ om te weten wat opties voor uw portefeuille kunnen betekenen.

Weten wat een short put is? Lees er dan alles over. Naar het dossier.

Calloptie schrijven in het kort

Het schrijven van een calloptie (een ‘short calloptie’-positie) is een ‘bear’ optiestrategie, waarbij een belegger een calloptie schrijft omdat hij verwacht dat de koers van een aandeel zal dalen (of niet te sterk zal stijgen).

Een bear-stategie houdt rekening met een negatieve trend, omdat een beer bij een aanval zijn klauwen van boven naar beneden slaat.

Wat zijn de kenmerken van deze strategie?

Maximale winst: ontvangen callpremie x 100 (= het aantal onderliggende waardes. Dat zijn er meestal 100 maar dus niet altijd)

Maximaal verlies: onbeperkt

Break-even bij de expiratie: uitoefenprijs van de call + ontvangen callpremie

Geschatte kans op winst: meer dan 50%. De short calls zijn doorgaans out-of-the-money op het ogenblik dat ze geschreven worden, met een delta kleiner dan +0.50. Short calls liggen dus in het interval [0, + 0.5]. In dat geval is de kans om in-the-money (= potentieel verlies) te eindigen <50%, dus zal de transactie in meer dan 50% van de gevallen winstgevend zijn.

Resulterende positie na expiratie: als de belegger een short call die ‘in the money’ is tot de expiratie houdt, moet de belegger 100 aandelen per contract leveren.

Risico van leveringsplicht: als de short call voor de expiratie ‘in the money’ is, loopt de belegger het risico om per calloptiecontract 100 aandelen te moeten leveren. Het risico op een leveringsplicht van aandelen bij een short call is het grootst wanneer de call, die ‘in the money’ is, een lage tijd- en verwachtingswaarde heeft. Vooral wanneer het onderliggende aandeel binnenkort een dividend zal uitkeren dat groter is dan de tijd- en verwachtingswaarde van de call.

Zeg het met cijfers: een rekenvoorbeeld

Voor dit voorbeeld verkopen we de 100 call voor € 10, en gaan we uit van een aandelenkoers van € 100 bij het schrijven van de calloptie.

Oorspronkelijke aandelenkoers: € 100 - Uitoefenprijs van de call: € 100 - Callpremie: € 10,00 De volgende grafiek geeft de maximale winsten en verliezen (P/L) weer die de belegger bij de expiratie kan maken bij het schrijven van deze calloptie: (bron: Capital Hedge)

Short call

De optiegrieken en hun impact op deze strategie

De optiegrieken delta, gamma, theta en vega geven u als belegger inzicht in de prijsvorming van opties, meerbepaald in de prijsverandering van een optiepremie wanneer de variabelen (de looptijd tot de expiratie, de volatiliteit en de koers van de onderliggende waarde) veranderen. 

Delta

Negatief – wanneer de aandelenkoers stijgt, stijgen ook calloptieprijzen. Dat is nadelig voor schrijvers van callopties. Omgekeerd dalen calloptieprijzen wanneer de aandelenkoers daalt, wat dan weer goed nieuws is voor schrijvers van callopties.

Gamma

Negatief – de deltapositie van een short call komt dichter bij -100 naarmate de aandelenkoers stijgt, en dichter bij 0 naarmate de aandelenkoers daalt. Met andere woorden: als een aandelenkoers stijgt, gaat een short callpositie meer op een shortpositie in aandelen lijken.

Theta

Positief – een optie vermindert in tijd- en verwachtingswaarde naarmate de looptijd verstrijkt, wat voordelig is voor schrijvers van callopties. Als de short call ‘out of the money’ is, zal de prijs van de call dalen tot € 0 naarmate de looptijd verstrijkt, wat winstgevend is voor de schrijver van de call.

Vega

Negatief – een toename van de impliciete volatiliteit wijst op stijgende optieprijzen, wat nadelig is voor schrijvers van callopties. Anderzijds wijst een afname van de impliciete volatiliteit op dalende optieprijzen, wat dan weer voordelig is voor schrijvers van callopties.

Samengevat vertellen deze optiegrieken ons dat een short callpositie winst opbrengt naarmate de looptijd verstrijkt of de impliciete volatiliteit daalt voor een aanzienlijke stijging van de aandelenkoers plaatsvindt.

Wat u zeker moet onthouden als het gaat over het schrijven van short calls: 

  • Het schrijven van callopties is een strategie die wordt gebruikt door beleggers die verwachten dat de koers van een bepaald aandeel gaat dalen.
  • Het schrijven van een calloptie heeft een beperkte maximale winst en een onbeperkt maximaal verlies.
  • Een belegger die een calloptie schrijft, haalt voordeel uit een daling van de aandelenkoers of van de impliciete volatiliteit, net als uit een vermindering van de tijd- en verwachtingswaarde van de call naarmate de looptijd verstrijkt.
  • Een short callpositie kan hierdoor op meerdere manieren winst opbrengen, zolang de aandelenkoers niet sterk stijgt.
  • De belegger van een short call kan voor de expiratie winst of verlies maken door de verkochte calloptie terug te kopen.
  • Wanneer een belegger een short calloptie die ‘in the money’ is tot de expiratie houdt, zal de belegger 100 aandelen per calloptiecontract moeten leveren.
  • Let er tot slot op dat het altijd wordt aangeraden om voldoende kennis te hebben over de werking en risico’s van dit beleggingsproduct.

 

U leest het, opties kan u op erg veel manieren benutten. Het belangrijkste wat optiehandel betreft is dat u duidelijk weet wat u hoopt te bereiken (en dat u zich bewust bent van de verbonden risico’s en kosten). Pas dan is het opportuun om te beginnen met optiehandel.

Wist u trouwens dat op opties de beurstaks niet van toepassing is? Minder kosten betekent alvast minder afroming van uw potentieel rendement.

Benieuwd naar meer artikels? Kijk dan zeker ook eens naar:


Dan kan u nu aan de slag. Niet zeker? Test uw strategie eerst uit dankzij de schaduwportefeuille van de Zelf Beleggen rekening.

Auteur

Luc Van Hof

Luc Van Hof begon zijn carrière als financieel consultant bij Deloitte en ging daarna aan de slag bij de Europese commissie (waar hij een portefeuille van € 2+ miljard in derivaten beheerde). Nog later verhuisde hij naar Londen waar hij werkte voor namen als Bankers Trust International en Morgan Stanley. Vandaag is Luc hoofd van het bedrijf Capital Hedge, dat adviseert in alternatieve beleggingsstrategieën.

DISCLAIMER

Dit artikel is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het uitvoeren van bepaalde beleggingen in hoofde van BinckBank.

Alvorens u overgaat tot een belegging gaat Binck na of deze voor u passend is op basis van de ingewonnen informatie over uw kennis en ervaring van het desbetreffende beleggingsproduct. Binck zal u steeds waarschuwen indien blijkt dat u over onvoldoende kennis en ervaring beschikt of Binck dit niet heeft kunnen toetsen.

Aan elke belegging zijn risico's verbonden. Hierbij geldt meestal dat een belegging met een hoog verwacht rendement grote risico's met zich meebrengt.

De fiscale behandeling is afhankelijk van de individuele omstandigheden van een cliënt en kan in de toekomst aan wijzigingen onderhevig zijn.

Aan de dienstverlening zijn kosten en lasten verbonden die u kan raadplegen in de Tarievenlijst. Alle nuttige en wettelijk voorgeschreven informatie vindt u terug in het Documentencenter.

Ook interessant voor u