Defensief beleggen: minder risico en toch rendement

Geschreven door Ronald Veerman | 7 minuten
VR 24-04-2020

Een zo hoog mogelijk jaarlijks rendement. Dat is wat beleggers natuurlijk het liefst willen. Maar dat beleggen ook risico inhoudt en dat koersen niet alleen pieken, maar ook een periode fors kunnen dalen, weet ook iedereen. De coronacrash heeft dit nog eens goed duidelijk gemaakt.

Wie dit minder prettig vindt, of zijn geld graag minder risicovol wil investeren, kan uiteraard ook kiezen voor een meer defensieve beleggingsstrategie.

Ook defensief beleggen betekent dat u bereid bent om wat meer risico te lopen dan met een spaarrekening natuurlijk. Daar staat een stukje extra rendement tegenover. Bij die aanname heeft u immers de geschiedenis aan uw kant: op lange termijn levert beleggen meer op dan sparen. Maar door voorzichtig te beleggen wilt u dus niet te veel risico lopen. Tegelijk accepteert u wel als belegger dat wanneer de beurs piekt uw rendement minder hoog zal zijn dan dat van andere beleggers. U gaat immers niet voluit in aandelen.

Maar hoe werkt dat, defensief beleggen? Bij BinckBank kan dat op verschillende manieren. Door zelf zorgvuldig aandelen, obligaties en beleggingsfondsen met een defensief profiel te selecteren. Of: door uw geld op een defensieve manier door ons te laten beleggen. Hieronder leggen wij de verschillende mogelijkheden uit.

Zelf beleggen in aandelen

Beleggen in individuele aandelen betekent een zoektocht naar een hoger dan gemiddeld rendement. Maar ook: de juiste keuzes moeten maken om dat rendement te vinden. En dat bereikt u door te investeren in bedrijven waarvan u denkt dat ze flink zullen groeien of een meer dan behoorlijk rendement kunnen opleveren. Doorgaans vormen aandelenbeleggingen dan ook het meer ‘offensieve’ deel binnen een gespreide portefeuille, waarin ook obligaties, vastgoed en een gedeelte cash meestal hun plaats hebben.

Maar het is ook mogelijk om aandelen te selecteren die juist minder gevoelig zijn voor conjunctuurschommelingen of volatiliteit van de markt. Deze aandelen kennen een stabiele ontwikkeling dat zelden spectaculair is maar toch meer kan renderen dan een spaarrekening. Vaak gaat het over gevestigde bedrijven met een mooie ‘trackrecord’ (historische resultaten en koersontwikkeling), waarbij met name een degelijke en terugkerende dividendbetaling vaak een goede indicator is.

Ook zijn bedrijven die minder gevoelig zijn voor conjunctuur- en beursschommelingen te herkennen aan een lage ‘bèta’, ofwel in hoeverre de koersbeweging van het aandeel historisch gezien afwijkt van die van de gehele index. Hoe lager de bèta, hoe minder gevoelig het aandeel is voor verstoringen in de markt. Zowel naar boven als naar beneden.

Daarbij kan het gaan om aandelen van bedrijven die relatief ongevoelig zijn voor een veranderende economische situatie; de voedingssector wordt dan vaak als voorbeeld genoemd. Toch is dat niet altijd een garantie, want door een veranderende regelgeving – bijvoorbeeld op het gebied van roken of alcohol – kan een bedrijf dat aanvankelijk ‘defensief’ is toch ineens volatiel blijken.

Zeker wanneer u in individuele aandelen wilt beleggen, is het daarom van belang;

  • u vooraf goed te verdiepen in de ambities en vooruitzichten van de ondernemingen die u op het oog hebt. Zorg ervoor dat kiezen niet verliezen wordt;
  • te spreiden vanaf een 12 à 15-tal goed gekozen individuele aandelen om het mogelijke bedrijfsrisico uit te vlakken en het gemiddelde risico van de totale portefeuille in lijn te brengen (of zelfs onder) het marktrisico.

Handelen in obligaties

Ook obligaties vormen vaak een defensief onderdeel van een beleggingsportefeuille. Duidelijk is in ieder geval dat ze doorgaans minder bewegen dan individuele aandelen en gedurende hun looptijd vaak een redelijke stabiele koerstrend laten zien. Daarbij wordt natuurlijk ook vooral de vaste jaarlijkse rentebetaling gewaardeerd.

Daarbij is uiteraard wel de ontwikkeling van de rente van belang. Bij een dalende rente stijgen obligaties in waarde en bij een stijgende rente is dat andersom. Momenteel is er sprake van een extreem lage rente waardoor obligaties tijdelijk minder als defensieve belegging worden gezien. We spreken over een tijdelijk effect omdat de kans dat de rente stijgt, en de koersen dus neerwaarts bewegen, volgens economen groter is dan de kans dat de rente nog verder daalt. Opletten geblazen dus met zeer rentegevoelige obligaties en obligatiefondsen.

Daarnaast is uiteraard ook sprake van een zeer divers aanbod aan obligaties. Van zeer solide bedrijven en overheden tot uiterst risicovolle ondernemingen en staten. Het belangrijkste onderscheid is dat tussen staatsobligaties en bedrijfsobligaties.

Hoewel staatsobligaties doorgaans als betrouwbaarder en daarmee defensievere beleggingen worden gezien, kan ook hier sprake zijn van flinke verschillen. Zo worden Nederlandse en Duitse staatsleningen een stuk minder risicovol geacht dan die van bijvoorbeeld Italië of Griekenland.

Bij bedrijfsobligaties is het niet anders. Beleggen in een lening van een groot en stabiel bedrijf brengt uiteraard veel minder risico met zich mee dan investeren in een bedrijfsobligatie waar er problemen zijn. Staar u daarom vooral niet blind op de hoogte van de coupon en bestudeer voordat u in een obligatie investeert goed de kredietwaardigheid en risico’s die het betreffende land of bedrijf mogelijk loopt. Verdiep u ook in de verwachte renteontwikkeling. Deze kan een flinke impact hebben op de koersontwikkeling en het effectief rendement.

Defensief beleggen in beleggingsfondsen en ETF’s

Beleggingsfondsen en ETF’s – Exchange Traded Funds, een nieuwe generatie beleggingsfondsen met brede spreiding, lage kosten én die continu verhandelbaar zijn op de beurs, net als aandelen – maken het voor u een stuk gemakkelijker om uw beleggingen te spreiden doordat ze uw geld over een groot aantal onderliggende waarden verspreiden.

Maar spreiden, betekent bij fondsbeleggen niet automatisch risico mijden. Ook hier kan u qua risico en rendement alle kanten op. Van zeer risicovol tot zeer risicomijdend.

Wanneer u defensief wilt beleggen in fondsen of ETF’s kan u dus best goed kijken naar het profiel van deze fondsen. Waar beleggen ze in? Hoe risicovol zijn de onderliggende waarden? Wat is het rendement dat u redelijkerwijs mag verwachten?

Ook hier zijn er fondsen die bewust beleggen in defensieve bedrijven of bedrijven met een stabiel dividendrendement. Daardoor krijgen ze doorgaans ook een lager dan gemiddelde risicoscore. Een overzicht van fondsen en ETF’s naar risicoscore kunt u eenvoudig zelf raadplegen via het platform.

Online vermogensbeheer met Laten Beleggen

Misschien geeft u het beleggen het liefst helemaal of deels uit handen en wilt u er alleen van verzekerd zijn dat uw geld over een langere termijn goed gespreid en defensief wordt geïnvesteerd.

Met ‘Laten Beleggen’ bij BinckBank is bovenop deze aandacht voor vermogensgroei ook sprake van actieve risicobeperking. Zo grijpen we actief in bij een dip van de beurs. Bij een dalende markt doen we er alles aan om een deel van uw vermogen te bewaken, waarbij u als belegger tussen 75 en 95 procent van uw beleggingen onder deze bewaking kunt brengen.

In slechte beurstijden worden uw verliezen zo beperkt, maar in goede beurstijden is er sprake van een kleinere plus.


Deel dit artikel:

Auteur

Ronald Veerman

Ronald Veerman is financieel expert bij BinckBank Nederland. Daarvoor was hij jarenlang actief als financieel journalist in onder andere Den Haag, Brussel en Amsterdam. Het meest recent als hoofdredacteur van De Financiele Telegraaf (DFT).

DISCLAIMER

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Ondanks het feit dat BinckBank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan BinckBank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s. Alvorens u overgaat tot een belegging in het kader van Zelf Beleggen gaat Binck na of deze voor u passend is op basis van de ingewonnen informatie over uw kennis en ervaring van het desbetreffende beleggingsproduct. BinckBank zal u in dit geval steeds waarschuwen indien blijkt dat u over onvoldoende kennis en ervaring beschikt of BinckBank dit niet heeft kunnen toetsen.

Ook interessant voor u