Deze beslissing bepaalt 75% van uw rendement

Waarom de grote keuzes de belangrijkste zijn, ook als belegger

Geschreven door Dieter Haerens | 3 minuten

Sommige dingen lijken belangrijker dan ze zijn. Ook in beleggen. Het gros van de beleggers spitst de oren als beursexperts vertellen of u de komende maanden meer of minder in aandelen moet beleggen. Of dat u een andere regio moet kiezen. Welke bedrijven de komende maanden zullen scoren. En welke munten u absoluut moet mijden. Maar eigenlijk doet dat er zoveel niet toe.

Strategie boven tactiek

Volgens onderzoek (Strategic Asset Allocation and Other Determinants of Portfolio Returns - Hoernemann, Junkans and Zarate Study, Winter 2005) is amper 25% van het gemiddelde rendement dat u op lange termijn behaalt afhankelijk van die keuzes. Van wat in het jargon de ‘tactische’ allocatie heet. Driekwart van uw rendement daarentegen wordt bepaald door de ‘strategische’ allocatie. Concreet is dat door hoeveel van uw middelen – en dus in welke mix – u investeert op lange termijn in vastgoed, aandelen, obligaties, private equity enzovoort. Door de keuze van de ‘activaklassen’ zoals dat dan heet. En: door de mate waarin u zich daar al niet aan houdt.

Om het in voetbaltermen te zeggen: niet de tactiek die u voor een bepaalde wedstrijd uitstippelt is belangrijk. Wel met welk team u start en welk soort voetbal u consistent probeert te spelen.

Discipline boven alles

Bij Laten Beleggen zijn we uw voetbalcoach. Op basis van uw financiële situatie, uw doelstellingen en risicogevoeligheid en uw kennis over en ervaring met de financiële markten, komen we tot uw ploeg: de gepersonaliseerde beleggingsmix. De beleggingsdiscipline die we daarna aanhouden, is er in alles op gericht uw aangegeven voorkeuren doorheen de beurscycli te bewaken. Dankzij slimme technologie slagen we er bovendien in om voor elke individuele portefeuille ook een ondergrens (een bepaald percentage van uw basisinvestering) in de portefeuille te identificeren die we bewaken via een systeem van actieve risicobeheersing. Zo weet u te allen tijde, dag na dag zelfs, welk deel van uw kapitaal we trachten te vrijwaren van kapitaalverlies (want beleggen biedt nog altijd geen kapitaalgarantie).

En zo komen we bij 1 van de belangrijkste dingen om succesvol door het leven en dus ook door de beursevoluties te gaan: discipline. ‘Stick to the plan’. Wil u het plan wijzigen? Doe dat dan het liefst ook enkel indien de levensomstandigheden wijzigen. Zoniet: blik op de horizon en op het kompas. En: laat ons voor de rest het werk maar doen. Veel succes!


Belangrijke informatie

Dit artikel is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het uitvoeren van bepaalde beleggingen in hoofde van BinckBank. Aan elke belegging zijn risico's verbonden. Hierbij geldt meestal dat een belegging met een hoog verwacht rendement grote risico's met zich meebrengt.  

Auteur

Dieter Haerens

Dieter Haerens is Country Manager bij BinckBank België. Gepassioneerd door alles wat te maken heeft met de deelverzameling van de financiële wereld, technologie en customer centricity, deelt hij af en toe zijn opinie. 

DISCLAIMER

De informatie in dit artikel is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies. De beloning van Dieter Haerens staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten in dit artikel. Ondanks het feit dat BinckBank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan BinckBank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Beleggen brengt risico's met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico's kunt u lezen op de productpagina's op www.binck.be.

Ook interessant voor u