Dividenden: belangrijk voor aandelenbeleggers

Geschreven door Stefaan Casteleyn, professioneel belegger | 5 minuten
WO 16-01-2019

Wie in aandelen belegt, streeft uiteraard koerswinsten na zodat bij verkoop een meerwaarde kan geboekt worden. Het is uiteraard fijn dat op deze meerwaarde in België (vooralsnog) geen belasting hoeft betaald te worden. Toch is het boeken van een meerwaarde maar een onderdeel van het resultaat van de belegger.

1. 40% rendement is dividend

Wie sinds de start van de Bel20-index in onze nationale korf heeft geïnvesteerd kan op een jaarlijks rendement van 5,4 % terugkijken. De Bel20-index is een koersindex, iedere keer een bedrijf een dividend uitkeert, daalt de aandelenkorf een aantal punten als gevolg van deze dividendbetalingen. Indien we de uitgekeerde dividenden er echter terug bijtellen, komt het jaarlijkse rendement uit op 8,7 %. De dividenden maken op lange termijn dus zo’n 40 % van het totale rendement van de aandelenbelegger uit.

Uiteraard zijn bovenstaande cijfers een gemiddelde. Voor sommige aandelen wegen de dividenden nog sterker door in het totale rendement. Het is in ieder geval belangrijk om het huidige en het te verwachten toekomstige dividend van een aandeel grondig te bekijken vooraleer een aandeel te kopen.


Let op de pay-out ratio

Betreffende de “houdbaarheid” van een dividend is het belangrijk om naar de zogenaamde “pay-out ratio” te kijken. Dit is het percentage van de nettowinst dat wordt uitgekeerd. Het is duidelijk dat wanneer een bedrijf een pay-out ratio heeft van meer dan 100 % (er wordt dan meer uitgekeerd dan de netto winst) het dividend waarschijnlijk niet zal kunnen behouden worden.

Een voorbeeld van een bedrijf dat in het verleden in dergelijke situatie was, is Tessenderlo Chemie. Ondanks tegenvallende winstcijfers bleef het dividend stabiel (en ging de pay-out boven de 100 %) teneinde de Franse aandeelhouders te behagen. Toen Tessenderlo werd overgenomen door Luc Tack, was één van zijn eerste beslissingen om het dividend te schrappen. Een bedrijf dient voldoende cashflow binnen het bedrijf te houden teneinde toekomstgerichte investeringen te kunnen doen.


2. Dividenden VS obligaties VS sparen


Dividenden

In de zoektocht naar aandelen met een mooi dividendrendement dient het evenwicht tussen de hoogte van dit dividend en de nood aan middelen die in het bedrijf blijven voor toekomstige investeringen gezocht te worden. Er is echter in België wel wat keuze aan aandelen met mooie dividendrendementen. Het gemiddelde dividendrendement over 2016 van alle Belgische aandelen die dividenden betalen, bedraagt 3,2 %. Bruto weliswaar, want op deze uitkering dient er 30 % Roerende Voorheffing afgehouden te worden. Netto blijft er dan nog 2,2 % over. Vanaf 2019 wordt de fiscale vrijstelling op dividenden opgetrokken van € 627 naar € 800.

Impact van het Zomerakkoord

Dankzij het Zomerakkoord, zal dit rendement vanaf 2018 zal dit iets hoger zijn, want dankzij de invoering van de nieuwe fiscale regelgeving zal de eerste schijf dividenden tot € 627 vrijgesteld zijn van de Roerende Voorheffing. Goed nieuws dus voor de ‘kleinere’ belegger, aangezien een dividendportefeuille van € 20.000 (uitgaande van 3,2% dividend) hiermee vrijgesteld is van belasting voor wat betreft het dividend.

Obligaties

Voor wie liever in een 10-jarige obligatie van de Belgische staat belegt, bedragen deze cijfers respectievelijk 0,48 % bruto en 0,34 % netto. Een belegger dient dus momenteel al 6,5 jaar rente op een 10-jarige staatsobligatie te innen om één jaar dividenden op Belgische aandelen binnen te halen.

Spaarrekening

Wie liever zijn geld op een spaarrekening zet (en zo zijn er in België heel veel, er staat momenteel 365 miljard € op Belgische spaarboekjes) moet aan de minimale rente van 0,11 % (er zijn hier en daar nog banken die iets meer bieden) toch al 20 jaar sparen vooraleer er één jaar Belgische dividenden worden behaald.

Alleen al op basis van deze cijfers geef ik een sterke voorkeur aan dividendaandelen.


3. Positieve groeivooruitzichten

Dividenden zijn niet zeker. Ieder jaar beslist de Algemene Vergadering van een bedrijf welk deel van de winst wordt uitgekeerd. Voor een dividendbelegger is naast de individuele pay-out ratio van een bedrijf ook de algemene economische conjunctuur belangrijk. In crisisjaren kunnen veel bedrijven, al dan niet noodgedwongen, beslissen om dividenden te verlagen of zelfs te schrappen. Op dit ogenblik wordt voor 2018 een economische groei in België en in de rest van Europa van zo’n 2 % verwacht. Ook buiten Europa blijven de groeivooruitzichten goed. Er is dan ook weinig reden om een verlaging van de dividenden te vrezen.

De uitbetaling van dividenden volgt dus de conjunctuur maar ook de inflatie. Winstgevende bedrijven kunnen prijsstijgingen doorrekenen en zo er voor zorgen dat de dividenden de inflatie kunnen volgen. Dit in tegenstelling tot de coupon van een obligatie die gedurende de looptijd (in het voorbeeld daarnet 10 jaar) onveranderd blijft.


4. Het sneeuwbaleffect van dividendbeleggen

Beleggers die investeren in dividendaandelen kunnen kiezen hun behaalde dividenden over te boeken naar hun zichtrekening om zo voor dagelijkse uitgaven te gebruiken. Ze kunnen echter ook kiezen om de behaalde dividenden te herinvesteren in dividendaandelen. Hierdoor gaat een sneeuwbaleffect teweeg worden gebracht, waarbij behaalde winsten worden gebruikt om nieuwe (hogere) winsten te maken in de toekomst. Eens de sneeuwbal gaat rollen kan het kapitaal zeer snel gaan groeien.


Wat u zeker moet onthouden

Er zijn heel wat redenen om in dividendaandelen te beleggen. Hierbij is het echter van het allergrootste belang om de drie basisprincipes voor iedere belegger (diversificatie, diversificatie en diversificatie) toe te passen. Zelfs als een bedrijf een goede winstgevendheid heeft, en een lage pay-out ratio en de economische conjunctuur gunstig evolueert, dan kan er nog altijd iets misgaan waardoor het dividend verlaagd of geschrapt wordt. Bij een goed gediversifieerde portefeuille kan een eventuele tegenvaller echter opgevangen worden. Een basisdiversificatie is zeker deze over verschillende sectoren. Toen de financiële crisis toesloeg in 2008, 2009 waren het vooral de financiële waarden die hun dividend verlaagden. In vele andere sectoren bleven de dividenden wel intact.


Uw voordeel als dividendbelegger

Concreet zijn de huidige vooruitzichten voor de dividendbeleggers dus gunstig. Het dividendrendement is (zeer) interessant in vergelijking met obligaties of spaarrekeningen, de winstgevendheid van de bedrijven evolueert gunstig zodat ze enkel het deel van de winst dat ze niet nodig hebben voor verdere investeringen kunnen uitbetalen als dividend en dankzij de positieve conjunctuur kunnen winsten en dus dividenden de volgende jaren gemiddeld stijgen. De goed gediversifieerde belegger kan (moet) er zijn profijt mee doen.


Bij BinckBank zit beleggen in ons dna. Met de juiste tools helpen we u dan graag weloverwogen beslissingen nemen als het over uw geld gaat. Of we nemen ze gewoon voor u. Benieuwd hoe? Vraag dan de gratis informatiebox over Laten Beleggen aan en kom in 10 stappen alles te weten.


Uw geld én onze expertise voor u laten werken?

Ontdek wat Laten Beleggen voor u kan doen

Vraag een infobox aanDe beleggersinformatie op deze pagina is afkomstig van derden, te weten van Stefaan Casteleyn van ProBeleggen. De bijdragen van Stefaan Casteleyn zijn ten persoonlijke titel geschreven en zijn niet bedoeld als individueel beleggingsadvies van Binck. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voor deze beleggersinformatie kan Binck geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden. De aangeboden informatie is algemeen en houdt geen rekening met uw financiële situatie, risicobereidheid en beleggingsdoelstellingen. Alvorens u overgaat tot een belegging gaat Binck na of deze voor u passend is op basis van de ingewonnen informatie over uw kennis en ervaring van het desbetreffende beleggingsproduct. Binck zal u steeds waarschuwen indien blijkt dat u over onvoldoende kennis en ervaring beschikt of Binck dit niet heeft kunnen toetsen. De kenmerken en de risico’s van de verschillende beleggingsproducten vindt u terug op https://www.binck.be/zelf-beleggen/producten. Aan beleggen zijn steeds risico’s verbonden en de waarde van uw belegging kan fluctueren. Binck heeft geen belang in ProBeleggen en heeft ook geen enkele invloed op het beleggingsbeleid van de Pro’s van ProBeleggen. Stefaan Casteleyn ontvangt geen vergoeding van Binck voor deze bijdrage.

Auteur

Stefaan Casteleyn, professioneel belegger

Ook interessant voor u