Stap net zoals op uw eerste schooldag goed voorbereid naar de beurs

Met een beleggingsplan in 7 stappen

6 minuten

Een goede student is iemand die gedisciplineerd en met een duidelijk doel voor ogen te werk gaat. Dat is bij beleggen niet anders. Bij beleggen kiest u ervoor om uw kapitaal vast te zetten gedurende een bepaalde tijd en voor een bepaald doel. Neem de volgende 7 zaken in acht en u bent u al een eind op weg om een succesvolle belegger te worden.

1. Wat is uw beleggingsdoel en - horizon? 

Anders gezegd: waar doet u het voor? Een aanvulling op uw pensioen? Of gaat u voor een mooie zeilboot? En in hoeveel tijd wil u dat doel halen? Als het voor na uw pensioen is, kan u in theorie wachten tot de dag waarop u niet meer hoeft te werken. Van die boot geniet u waarschijnlijk liever vroeger.

2. Wat is uw rendementsdoelstelling? 

Nu u uw doel kent, kan u nadenken over het rendement. Stel, u wil een lening afbetalen. U hebt € 40.000 om te beleggen, waar u na 15 jaar € 160.000 van wil maken. Een handige rekensom in de vorm van de regel van 72 kan daar helpen om uw rendement te bepalen:

Verdubbelingstijd* = 72/vereist rendement
Rendement = 72/verdubbelingstijd
* Verdubbelingstijd = tijd die het kapitaal nodig heeft om te verdubbelen

Concreet: als u op een horizon mikt van 15 jaar, dan moet uw kapitaal elke 7,5 jaar verdubbeld zijn.

1 x 7,5 jaar = € 40.000 > € 80.000
2 x 7,5 jaar = € 80.000 > € 160.000
72 / 7,5 = vereist rendement 9,6%


Let op: deze regel is geen absolute waarheid, ze benadert de werkelijkheid.
Tip: het rendement en uw beleggingshorizon zijn sterk met elkaar verbonden. Wijzigt de ene factor lichtjes, dan heeft dat ook gevolgen voor de andere. Dat is vooral belangrijk bij langetermijndoelstellingen.

3. Hoe actief of passief wil u met beleggen bezig zijn?

Maandelijks? Of toch dagelijks? Hoeveel tijd wil u er zelf insteken?

Een andere vraag is op welke manier u actief wil zijn. Hier speelt uw beleggingshorizon opnieuw een grote rol, want die bepaalt ook mee welke tools u kan gebruiken om uw doel te halen. Denkt u aan de lange termijn? Dan kan een fundamentele analyse (FA) veel inzicht verschaffen. De FA biedt namelijk antwoord op wat u moet kopen.

Hebt u voor een korte(re) tijdsspanne gekozen, dan is de technische analyse (TA) uw informatiebron – die kijkt naar wanneer u moet (ver)handelen. De beste manier is om zowel fundamentele als technische analyse te combineren tijdens uw voorbereiding. Zo komt u tot de optimale beleggingsmogelijkheden.

4. Wat zijn uw (ver)koopcriteria?

Nu wordt het concreter. Afhankelijk van uw bron (TA of FA) kan u kiezen voor verschillende criteria om te handelen:

  • Percentuele criteria: vb. "ik koop bij zoveel procent (dividend)rendement” of “ik verkoop wanneer de koers/winst-verhouding die waarde heeft bereikt”.
  • Tijdsgerelateerde criteria: vb. wanneer een financieel instrument in een grafiek een bepaalde boven- of ondergrens (= een waarde die voor u relevant is) heeft bereikt.

5. Met welke beleggingsinstrumenten gaat u aan de slag?

U hebt keuze genoeg: aandelen, obligaties, trackers (ETF’s), beleggingsfondsen, hefboomproducten, … Kennis van de werking, de mogelijke risico’s en rendementsmogelijkheden per product zijn onontbeerlijk om een doordachte beslissing te maken. Meer weten over de kenmerken per product? Dat kan dankzij dit handig overzicht.

Tip: om uw beleggingsdoel en -horizon te halen, is een combinatie van financiële producten quasi noodzakelijk. Zo spreidt u risico en rendement in uw portefeuille. En dat is niet de enige reden waarom risicospreiding interessant is voor uw portefeuille.

6. Ga aan de slag met beleggen en evalueer

Beleggen is investeren in onzekerheid en daar horen verliezen bij. Enige zelfkennis is dus wel op zijn plaats. Bent u een emotioneel ingesteld persoon? Let op dat u niet te snel transacties plaatst. Eerder een analyticus? Vergeet dan niet om de theorie ook in de praktijk om te zetten.

Tip: voor beide profielen is vooral stap 4 een belangrijke stap om te bepalen hoe u de markt zal benaderen. Geen idee hoe u zou reageren? Dan kan een vragenrondje over uw beleggingsplannen bij uw omgeving inzichten brengen.

7. Herhaal altijd alle 6 stappen

Een beleggingsplan hebben is 1 ding, het tot in detail (blijven) uitvoeren een ander. En net daar ligt de moeilijkheid. Leg voldoende discipline aan de dag om uw plan te volgen, alleen zo is de kans op rendement het grootste. Zeker in tijden van onzekere markten kan dit document (terug) richting geven.

Vergeet ook zeker niet de kans op risico te erkennen: rendement wordt bepaald door de markt, maar bescherming tegen de risico’s hebt u zelf (gedeeltelijk) in de hand.

Benieuwd welke vorm van beleggen bij u past?
Ontdek het in 5 eenvoudige vragen. Doe de test.

DISCLAIMER

Dit artikel is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het uitvoeren van bepaalde beleggingen in hoofde van BinckBank. Alvorens u overgaat tot een belegging gaat BinckBank na of deze voor u passend is op basis van de ingewonnen informatie over uw kennis en ervaring van het desbetreffende beleggingsproduct. BinckBank zal u steeds waarschuwen indien blijkt dat u over onvoldoende kennis en ervaring beschikt of dit niet heeft kunnen toetsen. Aan elke belegging zijn risico's verbonden. Hierbij geldt meestal dat een belegging met een hoog verwacht rendement grote risico's met zich meebrengt. Aan de dienstverlening zijn kosten en lasten verbonden die u kan raadplegen in de Tarievenlijst.

Ook interessant voor u