Eerste hulp bij belastingen

Een handleiding voor de belegger

5 minuten

Enkele weken geleden kregen we allemaal de jaarlijkse aangifte van onze personenbelasting in de brievenbus of mailbox, met de vriendelijke vraag van de fiscus om de vooringevulde aangifte te controleren, zo nodig te corrigeren en de definitieve aangifte in te dienen. Liefst via tax-on-web, om papier uit te sparen. Helaas is er 1 bevolkingsgroep van wie bijna iedereen de vooringevulde aangifte zal moeten corrigeren, vaak voor meer dan 1 van de codes. Jawel, we hebben het hier over de beleggers. U ziet ook de bomen niet meer door het bos? Lees dan zeker onze tips, gebaseerd op echte vragen van onze klanten.

1. Vrijstelling roerende voorheffing op dividenden op aandelen

Dankzij het zomerakkoord van juli 2017 kan u gebruikmaken van de vrijstelling van roerende voorheffing op de eerste schijf van dividenden op aandelen.

Welk bedrag moet u invullen?

Als u met uw Binck-rekening(en) in aanmerking komt voor de vrijstelling, dan hebt u van ons al bericht ontvangen (per rekening) met daarin het bedrag dat u kan recupereren via de belastingaangifte. Het gaat om max. € 240 per belastingplichtige (dus € 480 voor een gezamenlijke aangifte). U dient de terugbetaling wel zelf aan te vragen en de nodige bewijsstukken te bewaren voor eventuele controle. 

Waar moet u dat bedrag invullen?

U kan de recuperatie verkrijgen door het betreffende bedrag in te vullen in vak VII > A > 1 > b. onder code 1437. Als u een gezamenlijke aangifte doet, dient u het totale bedrag te verdelen over code 1437 en 2437.

Tip: vergeet niet de RV op al uw rekeningen bij elkaar te tellen, en telkens de RV te delen door het aantal titularissen.

Voor meer informatie kan u ook steeds terecht op de website van FOD Financiën.

2. Inkomsten uit gemeenschappelijke beleggingsfondsen (Carmignac Gestion, Ethenea en Flossbach von Storch)

Waarom op uw belastingaangifte vermelden?

De meerderheid van de beleggingsfondsen in het aanbod van BinckBank hebben de juridische structuur aangenomen van een beleggingsvennootschap. Een kleine minderheid is echter gestructureerd als een gemeenschappelijk beleggingsfonds (of FCP). Deze fondsen hebben geen rechtspersoonlijkheid, met als gevolg dat de FCP fiscaal volledig transparant is. De roerende inkomsten toegekend aan het fonds worden dus geacht verkregen te zijn door de deelnemers van het fonds. De leden van de FCP (en niet de FCP zelf) zijn onderhevig aan de roerende voorheffing op de roerende inkomsten (rente, dividend, meerwaarde, ...). Het gevolg is dat de houders van de deelbewijzen de roerende inkomsten ontvangen door het fonds moeten invullen in de belastingaangifte.

Over welke fondsen gaat het?

In het aanbod van BinckBank gaat het om de fondsen van 3 beheerders:

  • Carmignac Gestion
  • Ethenea
  • Flossbach von Storch.

Welk bedrag moet u invullen?

Als fondsbelegger is het onmogelijk om zelf te bepalen hoeveel roerende inkomsten deze fondsen hebben ontvangen. U moet dus beroep doen op de tools die de beheerders ter beschikking stellen op hun website. Deze tools werken telkens volgens hetzelfde principe: u vult per fonds in hoeveel deelbewijzen u bezat op 1 januari 2020, en vervolgens geeft u de eventuele aankoop- en verkooptransacties in die u in de loop van 2020 in het fonds hebt verricht. De tool geeft dan als resultaat het bedrag dat u in de aangifte moet vermelden.

Per beheerder kan u hun tool raadplegen:

Waar moet u het bedrag invullen?

Het totale bedrag aan roerende inkomsten van al uw gemeenschappelijke beleggingsfondsen dient u in te vullen in vak VII > A > 2 > b > 1° onder code 1444. Als u een gezamenlijke aangifte doet, dient u het totale bedrag te verdelen over code 1444 en 2444.


3. Rekeningen in het buitenland

Als u, uw echtgenoot of wettelijk samenwonende partner met wie u de aangifte indient, of 1 van uw niet-ontvoogde minderjarige kinderen in de loop van 2020 titularis is geweest van 1 of meerdere rekeningen in het buitenland, dan moet u dit verplicht vermelden in uw aangifte, zelfs als de rekeningen leeg waren.

Waar moet u dat invullen?

Als dit voor u van toepassing is, dan moet u het vakje aankruisen in vak XIV > A onder code 1075-89. U moet ook per rekening de naam en voornaam van de titularis opgeven, evenals het land waar de rekening geopend was. Tot slot moet u ook aanduiden of de wettelijk bepaalde gegevens over de rekening bij het Centraal Aanspreekpunt van de Nationale Bank van België gemeld zijn. Als u dat nog niet eerder gedaan heeft, dient u dat te doen vóór u uw belastingaangifte indient. Meer informatie over de gegevens die aan het Centraal Aanspreekpunt moeten gemeld worden, kan u vinden hier.

Tip: in tegenstelling tot het punt hieronder, gaat het hierbij niet alleen om effectenrekeningen. Ook zichtrekeningen, spaarrekeningen en andere rekeningen in het buitenland moet u aangeven.

Tip: vergeet niet de beurstaks en roerende voorheffing van uw buitenlandse effectenrekeningen aan te geven als de buitenlandse broker die niet zelf heeft ingehouden.  

Nog vragen?

Voor verdere vragen over de aangifte personenbelasting kan u best gebruik maken van de toelichting op de website van de FOD Financiën.Disclaimer: U bent zelf verantwoordelijk voor het correct invullen van uw belastingaangifte. BinckBank kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden met betrekking tot de volledigheid of juistheid van deze informatie.

Ook interessant voor u