Gemoedsrust in tijden van coronavrees

Uw potentieel verlies beperken doen we zo

Geschreven door Fadwa Lahssini | 5 minuten
WO 11-03-2020

Wanneer de beurzen onrustig zijn en de angstbarometers pieken, is het moeilijk om als belegger het hoofd koel te houden. Toch is het belangrijk om ook dan gedisciplineerd uw beleggingsplan aan te houden en overhaaste beslissingen te vermijden.

Een overvloed aan informatie

Sinds enkele weken worden beleggers overspoeld door informatie over de impact van het coronavirus op de financiële markten. Informatie die te omvangrijk is om rationeel te verwerken. Op zo’n momenten is de kans groot dat beleggers alle principes en kennis overboord gooien en handelen uit angst.

Waarom kapitaalbewaking loont

De markt achterna hollen is een drang van veel beleggers. Vaak weet u wat u zou moeten doen maar mist u de discipline om juist te handelen. Met actieve risicobeheersing proberen we de mogelijke risico’s van beleggen te beperken. Uw gemoedsrust en een goed rendement zijn onze doelstellingen.

Hoe Laten Beleggen het risico van beleggen kan beperken

Op basis van uw doelstellingen en voorkeuren wordt voor uw portefeuille de ondergrens bepaald: dat is het deel van uw kapitaal waarvan we het verlies te allen tijde proberen te beperken. Dat gaat van 75% van uw inleg - voor portefeuilles gericht op de hoogste groei (100% aandelen) - tot 95% van uw inleg, voor portefeuilles gericht op het hoogste behoud (25% aandelen).

Het deel erboven – de groeimarge – bepaalt hoeveel u mag en kan beleggen in aandelen zonder uw ondergrens in gevaar te brengen.

Hoe het bewakingssysteem – CPPI genaamd – concreet werkt, leest u op onze website. Concreet gaat een computeralgoritme elke nacht (en voor elke portefeuille) na in welke mate uw ondergrens al dan niet gevrijwaard is.

Als de aandelenmarkten het goed doen, zwelt uw groeimarge aan en is er meer ruimte voor aandelen. Kennen de beurzen een moeilijke periode, dan wordt meer in (kortlopende) obligaties belegd om uw ondergrens zo goed mogelijk te bewaken.

Die actieve herweging van portefeuilles heeft op lange termijn in de meeste gevallen betere resultaten behaald (in het verleden) dan vergelijkbare portefeuilles die volgens de vaste mix van aandelen en obligaties belegd bleven. Let wel, resultaten behaald in het verleden geven geen garantie voor de toekomst.

Benieuwd wat Laten Beleggen voor u kan betekenen?
Maak een vrijblijvende afspraak.

De werking van kapitaalbewaking

Kapitaalbewaking aan het werk

Bron: BinckBank

De getoonde waarde-evolutie van deze grafiek werd bepaald door de prestatie van het beheermodel te testen op basis van historische rendementen van de MSCI-wereldindex in het jaar 2008 met een initiële beleggingsmix bestaande uit 50% aandelen en uitgaande van een nulrendement voor obligaties. Er werd geen rekening gehouden met eventuele onttrekkingen of bijstortingen. Dit zijn gesimuleerde, in het verleden behaalde resultaten en vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Impact van risico op beleggers

Psychologisch onderzoek heeft meermaals aangetoond dat veel beleggers op zoek zijn naar het extra rendement dat beleggen biedt (in aandelen of andere financiële instrumenten), maar waarbij ze het marktrisico zo veel mogelijk willen beperken.

Zo voelt een belegger 2 keer meer pijn bij een verlies van 10% dan dat hij vreugde voelt bij een winst van 10%.

Heel wat Belgische beleggers geven daarnaast aan dat ze ‘defensief’ zijn als belegger. Het mijden van risico’s zit volgens het cultuuronderzoek van Hofstede ingebakken in onze Belgische genen.

Dat alles is voldoende reden voor BinckBank om evenveel aandacht te schenken aan kapitaalbehoud als aan kapitaalgroei. Let wel: kapitaalgarantie en bescherming is er met Laten Beleggen evenwel niet.

Weet tot slot dat het geld belegd in Laten Beleggen niet op de balans van BinckBank staat. Concreet: de effecten/beleggingen blijven op elk moment uw eigendom, zelfs in het geval er ooit iets zou gebeuren met de bank. Een geruststelling bovenop de hoogste kredietwaardigheidsnormen waaraan BinckBank al voldoet.

Kapitaalgroei met gemoedsrust

Laten Beleggen biedt u een mogelijkheid om vermogen op te bouwen en tegelijkertijd de risico’s van beleggen te beperken. Een formule die voor u op termijn de belangrijkste opbrengst genereert: gemoedsrust.
Disclaimer

De bovenstaande informatie is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het uitvoeren van bepaalde beleggingen in hoofde van BinckBank.

Aan elke belegging zijn risico's verbonden. Hierbij geldt meestal dat een belegging met een hoog verwacht rendement grote risico's met zich meebrengt.

Aan de dienstverlening Laten Beleggen zijn kosten en lasten verbonden die u kan raadplegen in de Tarievenlijsten in het Documentencenter op www.binck.be.

Alvorens u toegang krijgt tot de dienstverlening Laten Beleggen, zal BinckBank op basis van uw kennis en ervaring, uw voorkeuren en uw financiële situatie oordelen over de geschiktheid van de dienstverlening..

Deel dit artikel:

Auteur

Fadwa Lahssini

Als contentstrateeg gaat Fadwa Lahssini op zoek naar wat beleggers bezig houdt. Om de juiste antwoorden te bieden en onderwerpen aan te kaarten die er toe doen, volgt ze het beursnieuws op de voet. Af en toe kadert ze hier interessante gebeurtenissen in de financiële wereld.

Ook interessant voor u