Groei sneller dan de wereldeconomie

Gebruik megatrends als boost voor uw fondsenportefeuille

Geschreven door Pictet Asset Management | 7 minuten

Megatrends zijn hot. Wist u dat u met uw beleggingen accenten kan leggen op factoren die onze wereld de komende 10 à 15 jaren ingrijpend gaan veranderen op sociaal, economisch, ecologisch of technologisch vlak? Door in te spelen op de megatrends, komt u in aanraking met sectoren die veel sneller groeien dan de wereldeconomie. Leest u even mee.

(R)evoluties anticiperen

Het fondshuis Pictet Asset Management heeft vastgesteld dat het veel lastiger is te voorspellen hoe markten zich op korte termijn gaan ontwikkelen dan om te anticiperen op langlopende maatschappelijke trends, zoals bijvoorbeeld de vergrijzing, de massale verstedelijking, de groei van de middenklasse in Azië, de verdere uitputting van levensbelangrijke natuurlijke rijkdommen, de globalisering of technologische ontwikkelingen.

Pictet heeft zo in het totaal 14 verschillende megatrends geïdentificeerd. Vervolgens ontwikkelde het op basis van grote maatschappelijke ontwikkelingen thematische beleggingsstrategieën die zich op het kruispunt van meerdere megatrends bevinden. Hoe meer megatrends een strategie beïnvloeden, hoe aantrekkelijker die wordt en hoe groter de kans dat ze op lange termijn een mooi rendement biedt. Een thema zoals robotica bevindt zich bijvoorbeeld op een raakvlak tussen demografische evolutie en technologische innovatie.

De verschillende thematische strategieën beleggen bovendien nooit uitsluitend in 1 sector. Dat zou het risico voor de belegger immers veel te groot maken omdat dan een neerwaartse evolutie van een bepaalde sector een te grote impact zou kunnen hebben op de prestaties. Het thema 'beveiliging' bijvoorbeeld belegt heel gespreid in 3 segmenten:

  1. fysieke veiligheidsproducten (airbags, alarmsystemen of brandweerkleding);
  2. veiligheidsdiensten (bewaking of tests van levensmiddelen en geneesmiddelen, milieutests);
  3. computerbeveiliging (beveiliging van onlinebetalingen of e-mailverkeer);

Elke themastrategie wordt beheerd door een team van specialisten, dat ook een beroep doet op een adviescomité van experts uit de academische en ondernemerswereld om een zo robuust mogelijk beleggingsproces te garanderen.

Toekomstige succesverhalen spotten

Beleggen in fondsen op basis van megatrends laat vooral toe bedrijven met bovengemiddeld winstpotentieel te ontdekken in een wereld die wordt gekenmerkt door een slabakkende economische groei. En omdat megatrends langlopende trends zijn, sluiten ze perfect aan bij de doelstellingen van voorzichtige beleggers die hun spaargeld willen laten renderen (en daar een hoger risico voor willen lopen) in tijden waarin de traditionele spaarproducten historisch lage rendementen opleveren. De thematische strategieën van Pictet Asset Management hebben weinig raakpunten met de grote aandelenindices zoals de Dow Jones of de EuroStoxx50. Dat betekent dat ze minder beleggen in grote bedrijven en veel in sterk groeiende bedrijven met een kleinere marktkapitalisatie. Traditionele aandelenbeleggingen richten zich op indices die samengesteld zijn uit de grootste marktkapitalisaties. Ze kijken met andere woorden naar het verleden. Themabeleggingen gaan echter uit van de megatrends die onze wereld in de toekomst zullen vormgeven. Die aanpak gaat dus per definitie op zoek naar de succesverhalen van morgen.

Oplossingen voor een betere wereld

Wil u beleggingen in problematische sectoren, zoals de wapenindustrie of kernenergie vermijden dan kan u tijdens uw beleggingsproces bedrijven filteren op diverse ESG-criteria (milieu, maatschappij en bestuur). Het naleven van ESG-criteria komt uiteindelijk altijd ten goede aan de financiële kwaliteit van een bedrijf. Actief beheerde themastrategieën met een hoge ESG-score, streven naar aantrekkelijke rendementen voor beleggers. Bovendien focussen ze zich op bedrijven die oplossingen bieden voor wereldwijde uitdagingen. Ze zijn zo niet alleen interessant voor beleggers, maar ook voor iedereen.

Het hoofd koel houden

Hoewel thematische beleggingsstrategieën mooie rendementen realiseren, blijven het niettemin fondsen die in aandelen beleggen en dus op bepaalde momenten volatiliteit kunnen vertonen. Aangezien beleggers vaak een persoonlijke affiniteit met het thema hebben, houden ze echter ook meer het hoofd koel bij een beurscorrectie. Beleggers zijn intuïtief overtuigd van het langetermijnbelang van een thema en blijven meestal rustig bij korte-termijnschommelingen. Ze zijn minder geneigd om in paniek te verkopen omdat ze beseffen dat de thema’s van essentieel belang blijven, ook in tijdelijk moeilijkere markten. En deze attitude geeft een positieve impact op het rendement van beleggers.

Van de thematische strategieën waarvoor beleggers vandaag de grootste interesse tonen, kunnen we er de volgende uitlichten:


Thema’s gerelateerd aan het milieu

  • Water richt zich op bedrijven die deze levensnoodzakelijke natuurlijke rijkdom verdelen, maar ook op bedrijven die technologische oplossingen ontwikkelen om op een efficiëntere en meer duurzame manier met water om te gaan.
  • Duurzame energie omvat baanbrekende bedrijven die actief zijn in infrastructuur, opwekking en distributie van duurzame energie en in technologieën die de CO2-uitstoot verminderen.

Thema’s gerelateerd aan technologische innovatie

  • Digitale communicatie spitst zich toe op de ontwikkeling van de digitale economie, die 3 keer sneller groeit dan de wereldeconomie.
  • Robotica heeft tot doel in te pikken op de toenemende robotisering en automatisering van onze maatschappij. De bedrijven actief binnen dit thema zijn toonaangevend op het gebied van technologische innovatie en bieden zeer mooie groeiperspectieven.
  • Beveiliging belegt in bedrijven die mensen, ondernemingen en overheden tegen fysieke en virtuele bedreigingen beschermen.

Benieuwd naar de kosten van fondsbeleggen bij BinckBank?

Gratis instappen kan al vanaf € 500

Ontdek meer
belangrijke informatie
Deze bijdrage is afkomstig van derden, te weten Pictet Asset Management. Deze bijdrage is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of individuele aanbeveling vanwege BinckBank. Voor deze bijdrage kan BinckBank geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden. De aangeboden informatie is algemeen en houdt geen rekening met uw financiële situatie, risicobereidheid en beleggingsdoelstellingen. Pictet Asset Management ontvangt geen vergoeding van BinckBank voor deze bijdrage. BinckBank ontvangt voor het aanbieden van de producten van Pictet Asset Management wel een vergoeding en investeert deze vergoeding in de kwaliteit van zijn aanbod van niet-beursgenoteerde beleggingsfondsen. Aan elke belegging zijn risico's verbonden. Hierbij geldt meestal dat een belegging met een hoog verwacht rendement grote risico's met zich meebrengt.

Auteur

Pictet Asset Management

Dit Zwiters fondsenhuis met vestigingen in 17 landen over de hele wereld is een van de belangrijkste spelers in thematisch beleggen. Pictet biedt een volledig gamma aan actieve en kwalitatieve beleggingsoplossingen met aandelen-, vastrentende en alternatieve strategieën. Hun doel? Langdurige klantenrelaties opbouwen, door de verwachtingen ten aanzien van beleggingsresultaten en service te overtreffen.

Ook interessant voor u