Hoe de collar-strategie kan helpen met uw protective put

Geschreven door Luc Van Hof | 5 minuten

Married put <3 collar strategie

Om een aandeel te beschermen, kan een married put helpen. Om die te financieren, is de collar strategie een mogelijke beleggingstip. Expert Luc Van Hof licht toe. 
Nog geen idee waarom u deze strategie zou inzetten? Lees dan het dossier over ‘waarom kiezen voor opties’

De collar-strategie in het kort

Bij de optiestrategie van de collar wordt gelijktijdig een calloptie geschreven en een putoptie gekocht voor (meestal) 100 long aandelen. Een putoptie kopen met long aandelen elimineert het risico van de aandelen onder de uitoefenprijs van de put, terwijl het schrijven van een calloptie de maximale winst beperkt van aandelen boven de uitoefenprijs van de call. Het schrijven van een calloptie vermindert de kosten voor het kopen van een putoptie. Wanneer deze strategie goed wordt uitgevoerd, kan de short call de totale kosten voor het kopen van de putoptie dekken, wat resulteert in een aandelenpositie met verlaagd risico, zonder voor de ‘verzekering’ te betalen.

Terwijl de collar kan worden aangegaan voor een premie, is de echte ‘kost’ voor het toepassen van deze strategie het feit dat het winstpotentieel verdwijnt wanneer de aandelenkoers aanzienlijk stijgt. Hierdoor beginnen sommige beleggers liever pas met een collar nadat hun long aandelen aanzienlijk zijn gestegen.

Wat zijn de kenmerken van deze strategie?

Maximale winst:
Collar-credit: [(uitoefenprijs short call - aankoopprijs aandeel) + credit] x 100 (= het aantal onderliggende waardes. Dat zijn er meestal 100 maar dus niet altijd)
Collar-debet: [(uitoefenprijs short call - aankoopprijs aandeel) - debet] x 100

Maximaal verlies:
Collar-credit: [(aankoopprijs aandeel - uitoefenprijs long put) - credit] x 100
Collar-debet: [(aankoopprijs aandeel - uitoefenprijs long put) + debet] x 100

Break-even bij de expiratie:
Collar-credit: aankoopprijs aandeel - credit
Collar-debet: aankoopprijs aandeel + debet

Geschatte kans op winst: de kans op winst hangt af van wanneer de collar is opgezet en wat de oorspronkelijke aankoopprijs van de aandelen was. Als bijv. de ‘break-evenprijs’ lager is dan de uitoefenprijs van de long put, is de kans op winst 100 %. De long put verzekert in dit geval namelijk dat de aandelen verkocht zullen worden voor een hoger bedrag dan de oorspronkelijke aankoopprijs.

Resulterende positie na expiratie: als de short call in the money is bij de expiratie, is de belegger verplicht 100 aandelen te leveren en verkoopt hij zijn long aandelen daadwerkelijk tegen de uitoefenprijs van de call.

Als de long put in the money is bij de expiratie, zal de put automatisch worden uitgeoefend met -100 aandelen. Maar omdat men al 100 aandelen bezit, resulteert de uitoefening van de putoptie in de verkoop van de aandelen tegen de uitoefenprijs van de put.

Risico op leveringsplicht: Als de short call in the money is voor de expiratie, loopt de belegger het risico om 100 aandelen te moeten leveren en zijn aandelen daadwerkelijk te verkopen tegen de uitoefenprijs van de call.

Zeg het met cijfers: een rekenvoorbeeld

Oorspronkelijke aankoopprijs aandeel: € 150
Toegepaste opties: long 145 put voor € 5,00; short 155 call voor € 5,66
Ontvangen saldo: € 5,66 ontvangen - € 5,00 betaald = € 0,66
Break-evenprijs: € 150 aankoopprijs aandeel - € 0,66 collar-credit= € 149,34

De volgende grafiek geeft weer wat de maximale winsten en verliezen zijn voor deze positie op de expiratiedatum: (bron: Capital Hedge)

Toelichting

Zoals we hier zien, resulteert het lage door de collar ontvangen krediet (= optelsom van de premies) in een break-evenprijs die lager is dan de aankoopprijs van de aandelen.


Wat u zeker moet onthouden 

 • Een collar wordt opgezet door een calloptie te schrijven en een putoptie te kopen voor (meestal) 100 aandelen. Wanneer goed uitgevoerd, kan een collar worden aangegaan met een krediet (= optelsom van de premies).
 • Een collar vermindert het maximale verlies bij een belegging in long aandelen, maar in ruil voor deze bescherming blijft de maximale winst van de aandelen beperkt.
 • De maximale winst is gelijk aan:
  • Collar-credit: [(uitoefenprijs short call - aankoopprijs aandeel) + credit] x 100
  • Collar-debet: [(uitoefenprijs short call - aankoopprijs aandeel) - debet] x 100
 • Het maximale verlies is gelijk aan:
  • Collar-credit: [(aankoopprijs aandeel - uitoefenprijs long put) - credit] x 100
  • Collar-debet: [(aankoopprijs aandeel - uitoefenprijs long put) + debet] x 100
 • Wanneer een collar aangegaan wordt met grote winsten op een longpositie in aandelen, is het mogelijk om de collar zo op te zetten dat bij de expiratie winst verzekerd wordt.
 • Om een collar voor de expiratie te sluiten, kan een belegger de long put verkopen en de short call terugkopen.
 • Let er tot slot op dat het altijd wordt aangeraden om voldoende kennis te hebben over de werking en risico’s van dit beleggingsproduct.

Geïnteresseerd? Of nog vragen? U kan met de gratis Zelf Beleggen rekening bij BinckBank werken met een schaduwportefeuille. Probeer uw strategie uit en leer uit uw successen en fouten. Pas ze daarna toe op uw echte portefeuille.


Klaar om uw geld een versnelling hoger te laten gaan?

Start met Zelf Beleggen van BinckBank

Open een gratis rekening


 

U leest het, opties kan u op erg veel manieren benutten. Het belangrijkste wat optiehandel betreft is dat u duidelijk weet wat u hoopt te bereiken (en dat u zich bewust bent van de verbonden risico’s en kosten). Pas dan is het opportuun om te beginnen met optiehandel.

Wist u trouwens dat op opties de beurstaks niet van toepassing is? Minder kosten betekent alvast minder afroming van uw potentieel rendement.

Benieuwd naar meer artikels? Kijk dan zeker ook eens naar:


Dan kan u nu aan de slag. Niet zeker? Test uw strategie eerst uit dankzij de schaduwportefeuille van de Zelf Beleggen rekening
Open een rekening

Auteur

Luc Van Hof

Luc Van Hof begon zijn carrière als financieel consultant bij Deloitte en ging daarna aan de slag bij de Europese commissie (waar hij een portefeuille van € 2+ miljard in derivaten beheerde). Nog later verhuisde hij naar Londen waar hij werkte voor namen als Bankers Trust International en Morgan Stanley. Vandaag is Luc hoofd van het bedrijf Capital Hedge, dat adviseert in alternatieve beleggingsstrategieën.

DISCLAIMER

Dit artikel is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het uitvoeren van bepaalde beleggingen in hoofde van BinckBank.

Alvorens u overgaat tot een belegging gaat Binck na of deze voor u passend is op basis van de ingewonnen informatie over uw kennis en ervaring van het desbetreffende beleggingsproduct. Binck zal u steeds waarschuwen indien blijkt dat u over onvoldoende kennis en ervaring beschikt of Binck dit niet heeft kunnen toetsen.

Aan elke belegging zijn risico's verbonden. Hierbij geldt meestal dat een belegging met een hoog verwacht rendement grote risico's met zich meebrengt.

De fiscale behandeling is afhankelijk van de individuele omstandigheden van een cliënt en kan in de toekomst aan wijzigingen onderhevig zijn.

Aan de dienstverlening zijn kosten en lasten verbonden die u kan raadplegen in de Tarievenlijst. Alle nuttige en wettelijk voorgeschreven informatie vindt u terug in het Documentencenter.

Ook interessant voor u