Hoe Laten Beleggen omgaat met uw vermogen in crisistijd

7 antwoorden op de meest gestelde vragen

Geschreven door Dieter Haerens | 5 minuten
VR 27-03-2020

Het coronavirus heeft een grote impact gehad op de beurskoersen. Nu de economie deels tot stilstand is gekomen, stellen beleggers ons steeds meer vragen over hoe wij via Laten Beleggen omgaan met hun vermogen in deze moeilijke tijden.

De 7 meest gestelde vragen hebben wij hieronder voor u verzameld.

1. Wat doet Laten Beleggen in deze tijden voor mijn portefeuille?

In Laten Beleggen, het vermogensbeheer van BinckBank, hanteren we een systeem van actieve risicobeheersing. Dat betekent dat we, in tijden dat de beurzen in een neerwaartse trend geraken, stelselmatig het risico – en dus het aandelengedeelte – in de portefeuille afbouwen. Dat is sinds begin dit jaar versneld gebeurd. Naarmate de nervositeit oploopt, en dus de risico’s door de markt ook hoger worden ingeschat, gaat die afbouw ook sneller. De meeste portefeuilles staan daardoor intussen al sinds enkele weken sterk in de ‘laag risico’-zone (kortlopende obligaties). Waardoor de schade (cf. verder) ook beperkt wordt zelfs als de beursindexen diep(er) in het verlies gaan.

2. Wat betekent ‘ondergrens’ concreet?

Zoals u weet, is de ondergrens in uw portefeuille het bedrag dat ons gedisciplineerd beheer te allen tijde zal proberen te vrijwaren. Dat is geen kapitaalgarantie of bescherming. Dat zou immers betekenen dat we uw portefeuille verzekeren tegen verlies (met afgeleide producten zoals opties) en dat is – voor iemand die minstens 5 jaar in de markt blijft – een te dure verzekering voor het risico dat moet worden afgedekt. Wij kozen daarentegen voor een techniek, ingebouwd in een slim algoritme, die het risico in de portefeuille stelselmatig verlaagt als de ondergrens bedreigd wordt (neerwaartse trend). En omgekeerd: die de posities in aandelen terug opbouwt, als de markt terug in een opwaartse trend zit.

3. Kan je onder je ondergrens gaan?

In zeer uitzonderlijke omstandigheden, kan dit gebeuren voor een beperkt bedrag ten opzichte van de ondergrens. In het geval dat u een (zeer) hoge ondergrens (95% doorgaans) hebt en dat u versneld in kortlopende obligaties bent belegd én waarbij – zoals nu is gebeurd – zelfs bepaalde kwaliteitsobligaties in waarde zakken, kan uw portefeuillewaarde onder de ondergrens zakken. Omdat alle beleggers hun geld uit alle types van beleggingen halen, schieten ook de rentes de lucht in. Dit heeft dan tot gevolg dat de obligaties in waarde dalen.

4. Met de huidige portefeuillesamenstelling: Met hoeveel % moet de markt nog extra dalen om mijn portefeuille opnieuw met 5% te doen dalen?

Dat is relatief eenvoudig te berekenen. Als uw portefeuille momenteel, bijvoorbeeld, nog voor 10% in aandelen is belegd, wil dat zeggen dat de beurs nog eens met 50% zou moeten dalen om een negatieve impact te hebben van 5% op uw portefeuille (10% x 50% = 5%). Bent u nog voor 20% in aandelen belegd, dan zou nog altijd een daling van 25% van de beurs nodig zijn om u 5% extra minwaarde op te leveren (20% x 25% = 5%).

5. Hoe doet Laten Beleggen het nu versus de markt?

gr-0096

95: portefeuille met start ondergrens van 95%
90: portefeuille met start ondergrens van 90%
85: portefeuille met start ondergrens van 85%
80: portefeuille met start ondergrens van 80%
75: portefeuille met start ondergrens van 75%


In deze grafiek ziet u de prestatie van 5 voorbeeldportefeuilles (elk met een verschillende ondergrens en dus, bij de start van 2020, een ander gewicht in aandelen) versus ‘de markt’. Dat is eigenlijk een vergelijkbare portefeuille maar dan zonder het systeem van actieve kapitaalbewaking. Net als eind 2018 bijvoorbeeld, ziet u dus dat actieve kapitaalbewaking zijn werk deed en doet.

Bovenstaande nettorendementen zijn afkomstig van voorbeeldportefeuilles. Door de unieke samenstelling van elke portefeuille en het individuele karakter van Laten Beleggen kan het individuele, werkelijke rendement afwijken van het rendement van bovenstaande portefeuilles. Factoren zoals het instapmoment, uw startkapitaal en eventuele onttrekkingen en bijstortingen alsook het risico dat u bereid bent te nemen, beïnvloeden het resultaat.

6. Kan ik zelf nu dynamischer gaan beleggen? Bijvoorbeeld als ik de lage koersen wil aangrijpen als een koopkans?

Indien u dat wenst kan u, mits u uw financiële doelstellingen terug onder de loep neemt en als dusdanig ook opnieuw de vragen daarover in onze online module beantwoordt, eventueel een verhoging van het risico in uw portefeuille activeren. Let wel: ons systeem van actieve kapitaalbewaking laat momenteel, eind maart 2020, niet toe dat er voor meer dan 50% in aandelen wordt belegd, zelfs voor de meest dynamische profielen.

7. Wat als de markt herstelt de komende weken?

Dan zal onze beheeraanpak ervoor zorgen dat het deel aandelen opnieuw, stap voor stap, wordt opgebouwd. Dat gebeurt alleen als de parameters waarmee we rekening houden dat ook toelaten en het zal altijd behoedzaam gebeuren, nooit zeer agressief.

Deel dit artikel:

Auteur

Dieter Haerens

Dieter Haerens is Country Manager bij BinckBank België. Gepassioneerd door alles wat te maken heeft met de deelverzameling van de financiële wereld, technologie en customer centricity, deelt hij af en toe zijn opinie. 

DISCLAIMER

De informatie in dit artikel is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies. De beloning van Dieter Haerens staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten in dit artikel. Ondanks het feit dat BinckBank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan BinckBank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Beleggen brengt risico's met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico's kunt u lezen op de productpagina's op www.binck.be.

Ook interessant voor u