Hoe we bij BinckBank het instapmoment opvangen

3 minuten

Het instapmoment op de beurs kan een drempel zijn om überhaupt te beginnen met beleggen. Wist u dat gespreid beleggen daar al een deel van opvangt?


Laten Beleggen van BinckBank is een vorm van vermogensbeheer waarbij we volop gaan voor groei van uw kapitaal wanneer de markten het goed doen en bij een dalende markt focussen op het behoud van uw kapitaal, dankzij actieve risicobeheersing. Vergelijk die beheersing het met een airbag: bij een aanrijding vertrouwt u op de airbag om erger te vermijden.


Voor de wisselwerking tussen groei en behoud werken we binnen deze dienstverlening met 2 specifieke fondsen: een aandelenfonds (dat kapitaalgroei beoogt op de lange termijn), en een obligatiefonds (met focus op kapitaalbehoud).


Samenstelling fondsen

Het aandelenfonds is de motor voor uw vermogensopbouw. Op langere termijn zorgen aandelen immers voor een superieur rendement. Daartegenover staat wel dat het rendement sterk kan schommelen, en dus gedurende periodes negatief kan zijn. Voor dit stuk van de portefeuille beleggen we voornamelijk wereldwijd in ontwikkelde aandelenmarkten, met de nadruk op Europa en Amerika.


Het obligatiefonds is de minder volatiele component van uw portefeuille. Het verwacht rendement is laag, gegeven het huidige klimaat van lage rentes, maar nog altijd positief. BinckBank heeft gekozen om het renterisico van het obligatiefonds te beperken door instrumenten te selecteren met een relatief korte looptijd. Obligatiekoersen en rentes hebben namelijk een inverse relatie. Wanneer de rentes stijgen, zullen de obligatiekoersen in de meeste gevallen dalen.


Hoe korter de looptijd van een obligatie, hoe minder de waarde ervan wijzigt bij renteschommelingen. Het renterisico kan echter niet worden ontlopen, mede door de negatieve depositorente bepaald door de Europees Centrale Bank. BinckBank belegt in euro genoteerde obligaties, met als uitgangspunt een verdeling van 60% overheids- en 40% bedrijfsobligaties.Dit artikel is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het uitvoeren van bepaalde beleggingen in hoofde van BinckBank. Alvorens u overgaat tot een belegging gaat BinckBank na of deze voor u passend is op basis van de ingewonnen informatie over uw kennis en ervaring van het desbetreffende beleggingsproduct. BinckBank zal u steeds waarschuwen indien blijkt dat u over onvoldoende kennis en ervaring beschikt of BinckBank dit niet heeft kunnen toetsen. Aan elke belegging zijn risico's verbonden. Hierbij geldt meestal dat een belegging met een hoog verwacht rendement grote risico's met zich meebrengt. Alle nuttige en wettelijk voorgeschreven informatie vindt u terug in het documentencenter onderaan op www.binck.be.

Ook interessant voor u