Kosten vergelijken tussen vermogensbeheerders doet u zo

Geschreven door Raf Van Gestel | 5 minuten

Goed vergelijken is de strategie van de rijken

Veel mensen kennen het totaal kostenplaatje van hun eigen vermogensbeheerder(s) niet. En dat begrijpen we. Het vergelijken wordt u ook niet makkelijk gemaakt. Jammer, want het kostenplaatje is toch een belangrijke factor in het beslissingsproces om voor die of deze vermogensbeheerder te kiezen. De Europese regelgeving (MiFID II) heeft de transparantie gelukkig wel sterk verhoogd. Zo ontvangt u jaarlijks de totale kosten in absolute bedragen én uitgedrukt in percentage van uw bank. Iets wat we bij BinckBank alleen maar toejuichen. Want als klant heeft u absoluut recht op die transparantie. Het is tenslotte uw geld.

1. Kosten boven kost = duur

Een voorbeeld uit het leven gegrepen is het volgende: begin dit jaar (2020) wisten we van een klant, die geïnteresseerd was in vermogensbeheer, dat hij bij bank X een vermogen van 300.000 euro liet beheren, volgens een gebalanceerde aanpak (50% aandelen en 50% obligaties). De klant in kwestie was al sinds 2012 in beheer bij die bank en in al die jaren (tot en met oktober 2018) was zijn behaalde rendement quasi 0. Ondanks de vaak positieve beursjaren, had de man weinig kunnen profiteren. Had zijn bank zijn geld dan slecht beheerd? Nee, op zich niet. De portefeuille was mooi gespreid over de verschillende regio’s wereldwijd. Ook de sectoren waren netjes gebalanceerd in de beheerde portefeuille. En dus gingen we wat dieper graven: we bekeken de kosten. Toen de man te horen kreeg dat onze totale beheerkost (directe + indirecte kosten) voor die € 300.000 in totaal 1,15% per jaar zou bedragen, lachte de man ons quasi uit. “Bij bank X betaal ik slechts 0,23%!” En hij liet zijn jaaroverzicht van 2017 zien, alsook het laatste kwartaalrapport. Daar stond inderdaad een beheerkost van 0,23% per jaar. Bij een nadere blik op die kost, kwamen er ineens nog kosten boven drijven:

1.1 Transactiekosten

Bij het aan- en verkopen van beleggingsfondsen zijn in- en uitstapkosten verbonden. Die transactiekosten zaten niet in de kost van 0,23% en joegen de beheerkost dusdanig de hoogte in: van 0,23% naar 0,87% per jaar. Bij BinckBank zijn de transactiekosten altijd inbegrepen in de beheerkost, zodat de klant op voorhand weet wat hij/zij betaalt. Onze beheerkost voor een belegd vermogen van € 300.000 bedraagt per jaar 0,4%.

1.2 Eigen beleggingsfondsen

Zijn bank werkte graag met huisfondsen. Weinig mensen weten dat deze beleggingsfondsen jaarlijkse indirecte kosten hebben. Indirect wil zeggen dat u ze niet ‘met het blote oog’ van uw rekening ziet gaan. De kost wordt in de koers van het fonds verrekend. De beleggingsfondsen van de klant hadden een gemiddelde lopende kost van ongeveer 2% (twee procent!) per jaar. Belangrijk: dit is vaak de grootste kost bij een vermogensbeheerder en ook vaak de belangrijkste kost die onvoldoende wordt toegelicht. Bij BinckBank werken we met beursgenoteerde beleggingsfondsen, ook wel trackers genoemd. Met een gemiddelde lopende kost van slechts 0,25% per jaar, zijn deze trackers uiterst kostenefficiënt. Voor het fiscaal voordeel zitten deze trackers op hun beurt vervat in een fondsenstructuur. Deze fiscale structuur kost tussen de 0,4% en 0,55%.

1.3 Beurstaks

Bij aan- en verkooptransacties betaalt u meestal beurstaks. In ons voorbeeld klokte die taks af op ongeveer 0,6% per jaar. Bij BinckBank werken we met een fiscaal vriendelijke structuur waardoor u geen beurstaksen betaalt en de kosten beperkt blijven tussen 0,4% en 0,55%. Zo weten onze klanten op voorhand wat ze betalen.

Waar de klant dacht 0,23% per jaar bij bank X te betalen, was dit dus in realiteit 3,47% per jaar. Maar liefst 15 keer duurder dan gedacht! Niet moeilijk dus dat het rendement pover was: het werd compleet opgegeten door kosten. En nog een geluk dat er geen prestatievergoeding was aangerekend, want dat komt in de praktijk ook vaak voor. Dat is niet het geval bij BinckBank want daar bestaat die vergoeding niet.

We bundelen voor u nog de belangrijkste kosten bij bank X en BinckBank voor de betrokken portefeuille.

€ 300.000 Bank X BinckBank
Beheerkost (dienstverlening) 0,23% 0,40%
Transactiekosten (in- en uitstapkosten) 0,64% 0,00%
Gemiddelde kosten van de onderliggende effecten 2,00% 0,75%
Beurstaks (per aan- of verkoop) 0,60% 0,00%
Fiscaal vriendelijke structuur (fondsbeheerkosten) Nee Ja
Bewaarloon  Nee Nee
Totale kost beheer 3,47% 1,15%

Met een jaarlijkse kost van 3,47% voor het beheer van een portefeuille die bestaat uit 50% aandelen is het nu eenmaal een moeilijke klus om een goed rendement te halen.

En hoe zit het bij u ?

We hebben een eenvoudige checklist voor u gemaakt, om te komen tot het totale kostenplaatje van uw vermogensbeheer:

  1. Hoeveel bedraagt de directe beheerkost en zijn de aan- en verkooptransacties in deze beheerkost inbegrepen?
  2. Met welke beursproducten (beleggingsfondsen, trackers, individuele aandelen,...) werkt mijn beheerder en wat zijn de indirecte jaarlijkse kosten van deze producten?
  3. Wordt er een fiscaal vriendelijke structuur aangeboden? Niet het geval? Dan kan u best uw beheerder vragen wat men gemiddeld betaalt aan beurstaksen. Wel het geval? Dan weet u op voorhand wat u betaalt op vlak van fiscaliteit.
  4. Niet voorgevallen in dit voorbeeld, maar wel relevant voor uw oefening: vraag ook eens na bij uw bank of die toevallig nog bewaarloon aanrekent? Dat is de vergoeding die banken aanrekenen voor het bewaren van de effecten van hun klanten. Iets wat bij BinckBank niet van toepassing is trouwens.

 

 

Met deze checklist kan u zelf aan de slag. Laat u dit liever doen door een expert? Geen probleem, dat doen wij met plezier voor u. BinckBank start met een gratis service waarbij onze experts uw portefeuille(s) bij andere beheerders vergelijken met ons beheer, o.a. op vlak van kosten. En we vertellen u eerlijk of u zich kan verbeteren. Of niet. In alle transparantie.

Stuur ons gerust een e-mail met een overzicht van uw portefeuille naar latenbeleggen@binck.be of

bel ons op 03/303 31 11

Belangrijke informatie

Dit artikel is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het uitvoeren van bepaalde beleggingen in hoofde van BinckBank. De fiscale behandeling is afhankelijk van de individuele omstandigheden van een cliënt en kan in de toekomst aan wijzigingen onderhevig zijn. Aan elke belegging zijn risico's verbonden. Hierbij geldt meestal dat een belegging met een hoog verwacht rendement grote risico's met zich meebrengt. De kosten en lasten verbonden aan Laten Beleggen kan u raadplegen in de Tarievenlijst op www.binck.be.

Auteur

Raf Van Gestel

Raf Van Gestel werkt al sinds 2009 voor BinckBank. Als Manager van het Sales departement kent hij als geen ander de vragen en drempels waar (toekomstige) klanten mee worstelen. Met plezier voorziet hij in duidelijke antwoorden. 

DISCLAIMER

De informatie in dit artikel is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies. De beloning van Dieter Haerens staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten in dit artikel. Ondanks het feit dat BinckBank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan BinckBank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Beleggen brengt risico's met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico's kunt u lezen op de productpagina's op www.binck.be.

Ook interessant voor u