Laten Beleggen ontleed

Een blik achter de schermen

Geschreven door Raf Van Gestel | 7 minuten
MA 04-05-2020

BinckBank is van oorsprong een beleggingsbank voor de ´doe-het-zelver´ op de beurs. Toch is het niet zo dat alles wat u zelf doet ook beter gaat. Daarom bieden wij ook onze expertise aan om het vermogen van onze klanten deels of volledig voor hen te beheren. Aangezien transparantie daarbij erg belangrijk is, bieden wij u graag in dit artikel een blik achter de schermen van ons online vermogensbeheer, Laten Beleggen.

Waaruit bestaat Laten Beleggen?

Voor de samenstelling en het beheer van onze portefeuilles worden voornamelijk gespreide, indexvolgende beleggingsinstrumenten gebruikt: ETF’s, Exchange Traded Funds, ook wel ‘trackers’ genoemd. Dat zijn beursgenoteerde fondsen – maar zonder de kosten van ‘klassieke’ fondsen - die als hoofdtaak hebben om een bepaalde markt, index, sector... zo nauwgezet mogelijk te volgen. Het doel is om zo een goede spreiding te bekomen en tegelijk de kosten te drukken en het risico te beperken.

Er wordt in de individuele portefeuilles niet rechtstreeks in deze instrumenten belegd. We hebben 2 fondscompartimenten (beleggingsfondsen) ingericht: eentje waarin de aandelen-trackers zitten (een twaalftal momenteel) en eentje waarin de obligatie-trackers zitten (een tiental momenteel). In uw portefeuille zal u dus geen transacties zien in de ETF’s zelf, maar wel in deelbewijzen van de 2 fondsen (Equity vs. Bonds).

Het aandelendeel van de portefeuille is de motor voor uw vermogensopbouw. Op langere termijn zorgen aandelen immers voor een superieur rendement. Daartegenover staat wel dat het rendement sterk kan schommelen, en dus gedurende periodes negatief kan zijn.

We hebben gekozen om wereldwijd te beleggen in aandelen van ontwikkelde economieën. Daarbij ligt het overwicht van de portefeuille bij de Europese en Amerikaanse aandelenmarkten. Het obligatiedeel is de minder volatiele component van uw portefeuille. Het verwachte rendement is laag, gegeven het huidige klimaat van lage rentes. BinckBank heeft gekozen om het renterisico van het obligatiefonds te beperken door instrumenten te selecteren met een relatief korte tot zeer korte looptijd. Obligatiekoersen en rentes hebben namelijk een inverse relatie. Wanneer de rentes stijgen, zullen de obligatiekoersen in de meeste gevallen dalen. Hoe korter de looptijd van een obligatie, hoe minder de waarde ervan wijzigt bij renteschommelingen.

Waarom gebruiken we ETF' s?

Het renterisico kan echter niet worden ontlopen, mede door de negatieve depositorente bepaald door de ECB. Om te beleggen in aandelen en obligaties maken de BinckBank portefeuilles in eerste instantie uitsluitend gebruik van ETF’s (Exchange Traded Funds), ook wel indextrackers genoemd. Deze hebben als voordeel dat ze een ruime spreiding toelaten en lage beheerkosten hebben. Bovendien zijn ze vlot verhandelbaar, wat leidt tot lage transactiekosten. De keuze voor trackers volgt uit de ruim gedocumenteerde vaststelling dat actieve beleggers gemiddeld genomen de markt niet verslaan voor afhouding van kosten. Met inbegrip van kosten is het actief rendement dus negatief. Er bestaat dan ook een brede waaier aan academisch onderzoek dat het gebruik van passieve instrumenten zoals indextrackers steunt. Belangrijk: we gebruiken daarbij enkele ‘fysieke’ trackers, geen ‘synthetische’ producten, want die hebben vaak een tegenpartijrisico.

Wie beheert de samenstelling van Laten Beleggen?

Het beheer van de BinckBank beleggingsstrategie in Laten Beleggen gebeurt door een team van beleggingsexperts in Amsterdam en Kopenhagen. Dit team is verantwoordelijk voor de screening van de ETF’s en de monitoring van de prestaties van de portefeuilles. De ETF’s worden geselecteerd op basis van criteria zoals liquiditeit en lopende kosten en moeten passen binnen het beleggingsbeleid van de portefeuilles. Dit betekent dus onder meer dat we trackers met synthetische replicatie uitsluiten.

Voor belangrijke beslissingen aangaande het beleggingsbeleid, het toevoegen of verwijderen van instrumenten waarin kan worden belegd, of het wijzigen van de vooropgestelde allocatie, wordt een Beleggingscomité geraadpleegd. Dit comité buigt zich over belangrijke onderwerpen zoals de beleggingsstrategie en waakt tevens over de uitvoering van het beleggingsbeleid. De leden van het comité zijn aangesteld door de Raad van Bestuur van BinckBank NV. Het comité is deels samengesteld uit professionals met een achtergrond in financiële analyse en kwantitatieve modellen, en bevat onder meer de CFO en de manager risicobeheer.Laten Beleggen van BinckBank?

Dat is een combinatie van kapitaalgroei en kapitaalbewaking.
Meer weten over onze werking, kosten en rendementen?


Vraag een infobox aan


DISCLAIMER

De bovenstaande informatie is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het uitvoeren van bepaalde beleggingen in hoofde van BinckBank. Aan elke belegging zijn risico's verbonden. Hierbij geldt meestal dat een belegging met een hoog verwacht rendement grote risico's met zich meebrengt. Alvorens u toegang krijgt tot de dienstverlening Laten Beleggen zal BinckBank op basis van uw kennis en ervaring, uw voorkeuren en uw financiële situatie oordelen over de geschiktheid van de dienstverlening.

Auteur

Raf Van Gestel

Raf Van Gestel werkt al sinds 2009 voor BinckBank. Als Manager van het Sales departement kent hij als geen ander de vragen en drempels waar (toekomstige) klanten mee worstelen. Met plezier voorziet hij in duidelijke antwoorden. 

DISCLAIMER

De informatie in dit artikel is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies. De beloning van Dieter Haerens staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten in dit artikel. Ondanks het feit dat BinckBank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan BinckBank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Beleggen brengt risico's met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico's kunt u lezen op de productpagina's op www.binck.be.

Ook interessant voor u