Open uw BinckBank-rekening en test meteen uw strategie

4 minuten

Een Zelf Beleggen portefeuille opstarten kan makkelijk en snel. Bij BinckBank is dat gratis. Nog niet zeker van uw strategie? Test ‘m dan eerst uit dankzij de schaduwportefeuille.

Open vandaag nog uw gratis Zelf Beleggen rekening.

Hoe opent u een Zelf Beleggen rekening bij BinckBank?

 1. Vul de openingsdocumenten in. Daarin vragen we naar de gegevens over uw burgerlijke staat, beroepsactiviteit, of u een politiek mandaat uitoefent, kopie van uw identiteitskaart, of er een mederekeninghouder is… Kortom, leren we u kennen. 
 2. U kan de ingevulde documenten per post terugsturen. Enkel de originelen zijn geldig. We ontvangen die graag op ANTWOORDCODE, BinckBank, DA 853-621-0, 2000 Antwerpen.
  Liever geen papieren? Dan is de online module een geschiktere oplossing.
 3. Na ontvangst van uw documenten, sturen wij u een brief met daarin uw rekeningnummer en gebruikersnaam.
 4. Stort een bedrag naar keuze op dat rekeningnummer, ter identificatie. We kunnen pas na die storting uw paswoord bezorgen, dit uit veiligheidsoverwegingen.
 5. Aan de slag! 

Wat doet een schaduwportefeuille?

Met beleggen is geld gemoeid, en ook de kans op verlies. We begrijpen dat u misschien eerst uw strategie wil testen. Bij BinckBank kan dat dankzij de schaduwportefeuille.

 1. Log in op het platform met uw gebruikersnaam en wachtwoord.
 2. Let erop dat u inlog met sms-verificatie. Zonder die extra beveiliging kan u enkel uw rekening raadplegen.
 3. Ga naar 'Nieuws & Analyse > Schaduwportefeuille' en selecteer de financiële producten die passen binnen uw strategie.
 4. Volg de portefeuille op.
 5. Loopt het goed? Dan kan u parallel beginnen met echt beleggen. Toch niet zo’n succes? Dan weet u dat voor u begint.

Belangrijk om te weten (en niet te vergeten) is dat beleggen een werk van lange adem is. Wil u snel resultaat, dan moet u van tactiek veranderen of in meer risicovolle producten beleggen, goed wetende dat u dan ook meer kans op verlies van kapitaal hebt.

Vragenlijsten

Bij BinckBank zijn we begaan met onze klanten en ook vanuit Europa wordt ons gevraagd een zorgplicht aan te gaan. Daarom vragen we bij BinckBank vb. naar uw kennis en ervaring over de verschillende financiële instrumenten die we aanbieden. Zo bent u zeker dat u goed geïnformeerd (over de werking en de risico’s) aan beleggen (in bepaalde producten) begint. U kan die lijsten raadplegen onder 'Mijn BinckBank > Instellingen > Vragenlijsten kennis en ervaring'.

Dit artikel is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het uitvoeren van bepaalde beleggingen in hoofde van BinckBank.

Alvorens u overgaat tot een belegging gaat BinckBank na of deze voor u passend is op basis van de ingewonnen informatie over uw kennis en ervaring van het desbetreffende beleggingsproduct. BinckBank zal u steeds waarschuwen indien blijkt dat u over onvoldoende kennis en ervaring beschikt of BinckBank dit niet heeft kunnen toetsen.

Aan elke belegging zijn risico's verbonden. Hierbij geldt meestal dat een belegging met een hoog verwacht rendement grote risico's met zich meebrengt.

Aan de dienstverlening zijn kosten en lasten verbonden die u kan raadplegen in de Tarievenlijst

Alle nuttige en wettelijk voorgeschreven informatie vindt u terug in het Documentencenter.

Ook interessant voor u