Hoe beheren we uw portefeuille na de beurscrash?

Waarom we bij Laten Beleggen nog steeds sterk in obligaties beleggen

Geschreven door Raf Van Gestel | 5 minuten
MA 27-04-2020

Waarom is het percentage aandelen in mijn portefeuille momenteel zo laag? Dat is een vraag die we de laatste tijd regelmatig krijgen. Door de remonte van de afgelopen weken op de beurzen, vragen onze klanten zich af waarom hun portefeuille niet evenredig mee stijgt. Dit heeft alles te maken met ons systeem van actieve kapitaalbewaking.

Het klopt dat de Laten Beleggen portefeuilles van onze klanten niet evenredig mee stijgen met de beurzen. Dat komt omdat we momenteel een behoedzame aanpak hanteren. Deze aanpak resulteert in een lager aandelenpercentage in de beheerde portefeuilles. Vanaf midden februari tot en met einde maart werden de beurzen namelijk flink door elkaar geschud waarbij de verliezen wereldwijd tot wel 40% opliepen. Door aandelen uit te schakelen hebben wij voor onze klanten in beheer het verlies een stuk beperkter gehouden. Dat kan u hieronder zien waarbij we de prestaties van onze 5 voorbeeldportefeuilles van Laten Beleggen tonen (groene grafiek) en vergelijken met de benchmark (oranje grafiek).Bron: BinckBank


Bovenstaande nettorendementen zijn afkomstig van voorbeeldportefeuilles. Door de unieke samenstelling van elke portefeuille en het individuele karakter van Laten Beleggen kan het individuele, werkelijke rendement afwijken van het rendement van bovenstaande portefeuilles. Factoren zoals het instapmoment, uw startkapitaal en eventuele onttrekkingen en bijstortingen alsook het risico dat u bereid bent te nemen beïnvloeden het resultaat.

Ons beheer is tweeledig en focust zich uiteraard op rendement halen. Echter – en dit is minstens even belangrijk - zorgen wij ook voor kapitaalbewaking voor onze klanten in woelige beursperiodes. Deze actieve kapitaalbewaking is een eerste factor die het aandelenpercentage in de portefeuille doet veranderen.

Actieve kapitaalbewaking, hoe werkt dat juist?

In praktijk betekent dit dat alle klanten in beheer een bedrag als ondergrens hebben, een bedrag waar we niet onder willen gaan in een tijdspanne van 1 jaar. Dit bedrag is op voorhand bepaald via een persoonlijk beleggingsplan dat rekening houdt met:

  • uw financiële situatie
  • uw doelstellingen
  • uw beleggingstermijn
  • het risico dat u kan en wil nemen
  • uw kennis en ervaring

Voorbeeld: klant heeft een bedrag geïnvesteerd van 100.000 euro en geniet van 80% kapitaalbewaking, dan bedraagt de ondergrens 80.000 euro.

Hoe dichter het geïnvesteerde kapitaal de ondergrens nadert, hoe minder er in aandelen belegd wordt en meer in obligaties. We dienen dan voorzichtiger om te springen met het kapitaal van onze klant daar we te allen tijde de ondergrens willen bewaken.

Wanneer de portefeuillewaarde daarentegen terug aansterkt, wordt er terug meer in aandelen geïnvesteerd. De afstand tussen de ondergrens en de portefeuillewaarde wordt namelijk groter. Vanaf einde maart en ook tijdens de maand april zagen we een heropleving van de markten. Bij heroplevingen wordt ons regelmatig de vraag gesteld of het opportuun is om terug meer in aandelen geïnvesteerd te zijn.

De volatiliteit van de markten speelt ook een belangrijke rol

Naast de actieve kapitaalbewaking, heeft ook de volatiliteit van de markten een invloed op het percentage aandelen in uw portefeuille. Hoe hoger de volatiliteit, hoe lager het percentage aandelen. De aanhoudende hoge volatiliteit wijst erop dat de markt nog sterk kan schommelen.

De euforie van afgelopen weken kan dus evengoed snel veranderen in pessimisme. Of zoals Howard Marks onlangs zei: “niemand kan de bodem van de markt voorspellen, het is een kwestie van het risico juist in te schatten en de juiste balans tussen risico en rendement te vinden.”

En dat is juist de bedoeling van ons beheer: het risico juist inschatten en de marktomstandigheden laten vandaag nog niet toe om onze voorzichtige houding die haar vruchten heeft afgeworpen tijdens de baisse al helemaal om te buigen naar een offensieve houding. Wij denken in het belang van alle klanten.

Wenst u toch meer aandelen? Kies dan voor de kern-satelliet aanpak

Als u echter overtuigd bent om vandaag wel meer risico te nemen, kan u steeds een kern-satelliet aanpak overwegen. Dit houdt in dat u uw kern in Laten Beleggen aanvult met meer risicovolle beleggingen in het Zelf Beleggen. Krijgt u achteraf gelijk, dan hebt u via uw satellieten meer kunnen profiteren van de beurshausse. In het andere geval zal u blij zijn dat wij het gaspedaal nog niet helemaal hebben ingedrukt. U bepaalt dan zelf meer uw ingeschatte balans tussen risico en rendement.DISCLAIMER

Aan elke belegging zijn risico's verbonden. Hierbij geldt meestal dat een belegging met een hoog verwacht rendement grote risico's met zich meebrengt.

Alvorens u toegang krijgt tot de dienstverlening Laten Beleggen zal BinckBank op basis van uw kennis en ervaring, uw voorkeuren en uw financiële situatie oordelen over de geschiktheid van de dienstverlening.

Auteur

Raf Van Gestel

Raf Van Gestel werkt al sinds 2009 voor BinckBank. Als Manager van het Sales departement kent hij als geen ander de vragen en drempels waar (toekomstige) klanten mee worstelen. Met plezier voorziet hij in duidelijke antwoorden. 

DISCLAIMER

De informatie in dit artikel is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies. De beloning van Dieter Haerens staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten in dit artikel. Ondanks het feit dat BinckBank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan BinckBank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Beleggen brengt risico's met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico's kunt u lezen op de productpagina's op www.binck.be.

Ook interessant voor u