Zon, zee, strand en BinckBank

Bewaak uw beleggingen, ook in het buitenland

5 minuten
"Sell in May and go away, but remember to come back in September.”

Het is een gezegde dat vele beleggers al eens gehoord hebben. Sommige beleggers nemen die boodschap letterlijk en verkopen hun effecten voor de zomermaanden. Net na de zomer bouwen ze hun portefeuille dan terug op. Uit onderzoek blijkt dat dit door de jaren heen niet altijd tot de beste resultaten leidt. U betaalt namelijk transactiekosten bij de verkoop en opnieuw bij de aankoop na uw reis. Het belangrijkste voordeel van te verkopen? U bent gerust tijdens uw reis, ook niet onbelangrijk.

Wist u dat u die gemoedsrust ook kan verkrijgen zonder daarvoor uw ganse portefeuille te moeten verkopen? Ontdek hieronder wat de mogelijkheden zijn om u te beschermen tegen negatieve koersbewegingen tijdens uw afwezigheid. Houdt u toch nog graag een oogje in het zeil? Dan kan dat perfect met de BinckBank-app!


 

1. Stoporders

U hebt aandelen in portefeuille die u graag zou willen verkopen als deze zouden dalen. Bijvoorbeeld om uw winst te nemen, of uw verlies te beperken. U kan dit automatisch instellen door een stoploss order in te leggen. Dit order wordt gekenmerkt door een stopprijs en natuurlijk ook een geldigheidsduur. Zodra de stopprijs wordt geraakt, worden uw aandelen verkocht aan de op dat geldende marktprijs. U hebt dus zekerheid over de uitvoering van uw order (wanneer de stopprijs wordt bereikt), de prijs daarentegen kan schommelen.

Wil u iets meer zekerheid over de prijs? Dan kan u kiezen voor een stoplimietorder. Dit order is hetzelfde als een stoplossorder, maar kent een bijkomend criterium, namelijk de limietprijs. In totaal geeft u dan een stopprijs en een limietprijs op. De stopprijs dient bij een verkoop lager te liggen dan de laatst gedane koers. Uw limietprijs dient daar nog eens onder te liggen. Op die manier hebt u zekerheid over het minimum te ontvangen bedrag bij de verkoop. Pas wel op dat het mogelijk is dat uw order niet wordt uitgevoerd als de limietprijs niet gehaald wordt.

Rekenvoorbeeld

Een belegger wil zijn 100 aandelen Colruyt, met huidige koers € 45, beschermen tegen een eventuele daling. Zodra de koers van dit aandeel daalt naar € 40 wil hij dat zijn aandelen verkocht worden aan de op dat ogenblik geldende marktprijs. Hierdoor kiest hij voor een stoplossorder. De marktprijs zal dan onder normale omstandigheden in de buurt liggen van € 40. Zolang de koers niet daalt tot 40 euro of lager zal er geen uitvoering plaatsvinden.

Pas op! Stoporders kunnen door de beurs worden geannuleerd naar aanleiding van een corporate action (dividenduitkering, stock split, enz…) op het aandeel.

2. Geavanceerde orders

U wil wel een order plaatsen om uw positie te verkopen, maar enkel en alleen wanneer een bepaalde voorwaarde werd bereikt. U kan dan kiezen voor een geavanceerd order. Zo hebt u de keuze uit: koerslimiet, bracket-limiet en een trailing-stop.

Tip: niet meer helemaal zeker hoe de geavanceerde orders in elkaar zitten? Fris uw kennis op met de de handleiding over Geavanceerde Opties.

geavanceerde_orders

 


Eenmaal de door u bepaalde voorwaarde (of conditie) werd bereikt, wordt uw order naar de beurs verstuurd. De verstuurde orders hebben een maximale geldigheidsduur van 28 kalenderdagen, de conditiebewaking zelf bedraagt maximaal 3 maanden.

Rekenvoorbeeld

Een belegger wil zijn 100 aandelen AB-InBev, met huidige koers € 100, beschermen tegen een eventuele daling (naar € 90) en tegelijkertijd zijn winst verzilveren als de koers zou stijgen naar een bepaald niveau (naar € 120). Dit doet hij aan de hand van een bracket-limiet order.

  • Scenario 1: indien de koers van dit aandeel daalt naar € 90 euro zullen zijn aandelen verkocht worden aan de marktprijs die op dat moment geldt. De marktprijs gaat onder normale omstandigheden in de buurt liggen van € 90.
  • Scenario 2: indien de koers van dit aandeel stijgt naar € 120 zullen zijn aandelen verkocht worden aan de op dat ogenblik geldende marktprijs. De marktprijs gaat onder normale omstandigheden in de buurt liggen van € 120.
  • Scenario 3: zo lang de koers tussen de ondergrens (€ 90) en de bovengrens (€ 120) blijft, zal er geen uitvoering plaatsvinden.

Pas op:  geavanceerde orders moet u activeren via uw instellingen (gratis).

3. Putoptie kopen

Gaat u voor een langere periode op vakantie en wenst u een bepaalde aandelenpositie te beschermen tegen een daling, zonder dat de aandelen automatisch worden verkocht wanneer deze een bepaalde koers hebben bereikt? Dan kan u dit doen door een putoptie te kopen op de aandelen dat u wil indekken.

Per optiecontract koopt u in feite het recht om 100 aandelen te verkopen aan een vooraf afgesproken prijs, tot en met een bepaalde afloopdatum. Daalt de koers van het aandeel, dan kan u van uw recht gebruik maken om de aandelen te verkopen aan die specifieke prijs die bepaald wordt door uw optiecontract. Het aandeel is niet gedaald? Dan wordt uw optiepositie waardeloos. Of u kan ze nog verkopen, dat is dan afhankelijk van de resterende looptijd van de optie die u gekozen hebt.

Put-optie kopen

 


Rekenvoorbeeld

Een belegger gaat voor een lange periode op reis. De persoon in kwestie wil zijn 100 aandelen Philips indekken tegen een eventuele koersdaling. Dit doet hij door 1 putoptiecontract te kopen, de PUT PHI AUG 2019 35. De koers van Philips bedraagt op dat moment € 35,2.

Door dit recht aan te kopen heeft hij nog, tot en met de 3e vrijdag van de augustus 2019 (16/08/2019), de mogelijkheid om 100 aandelen te verkopen aan € 35 per aandeel. Deze belegger betaalt uiteraard wel een premie (€ 0,99 x 100 = € 99) in ruil voor die mogelijkheid.

Pas op: opties zijn complexe producten waarvoor u een aparte overeenkomst dient te ondertekenen vooraleer u hierin kan handelen. Lees alle informatie over opties in de informatiebrochure.

4. Turbo short

Een andere mogelijkheid om uw aandelen te beschermen tegen een koersdaling is het aankopen van een turbo short. Die turbo dient dan wel dezelfde onderliggende waarde te hebben als de aandelenpositie die u wil beschermen. Een turbo is een hefboomproduct. Hierdoor speelt u versneld in op een daling van uw aandelen. Wanneer deze dalen, wordt uw turbo short namelijk meer waard.

In feite is dit dus geen pure risicobeperking, maar eerder het halen van profijt wanneer de aandeelkoers daalt. Turbo’s zijn beschikbaar met verschillende hefbomen op verschillende onderliggende waarden en hebben automatisch een stoploss niveau ingebouwd. Die vindt u altijd terug in de benaming van de turbo.

Rekenvoorbeeld

U hebt aandelen Ageas in portefeuille. Als deze in prijs dalen, dan wil u gecompenseerd worden voor het koersverlies. U kiest voor een turbo short 49,81. De hefboom die hiermee gepaard gaat is 6. Dit wil dus zeggen dat wanneer uw aandelen Ageas met 1% zouden dalen, dat de waarde van de turbo stijgt met 6%.

Pas op: turbo’s zijn complexe producten waarvoor u een vragenlijst moet invullen. Lees alle informatie over turbo’s na in de informatiebrochure.

5. Tracker short

Wanneer u het interessant vindt om in te spelen op een daling, maar dan zonder hefboom zoals bij de turbo’s, dan kan u trackers eens bekijken. De producten zijn ook wel gekend onder de benaming ETF, wat staat voor exchange traded fund. Het zijn beursgenoteerde fondsen. Deze trackers volgen een bepaalde onderliggende waarde, maar dan zonder hefboom. Zo volgt een tracker zijn onderliggende waarde 1-op-1.

Rekenvoorbeeld

U hebt een portefeuille die 1-op-1 aansluit bij de AEX. U wil toch gecompenseerd worden mocht de AEX dalen. U koopt een tracker short op de AEX. Indien de AEX (lees: uw portefeuille) daalt met 5%, dan stijgt de waarde van uw tracker met 5%.

Pas op: er bestaan ook ETF’s met een hefboom, maar dit type past de hefboom toe op dagbasis. U kan dus niet zomaar zeggen dat een hefboom van 2 ook leidt tot een dubbel rendement over meerdere dagen. Lees alles over trackers in de informatiebrochure.


BinckBank-app

Als u toch liever zelf de controle houdt over uw portefeuille op reis, dan kan dat met uw smartphone. De app is beschikbaar voor zowel iOS (iPhone) als voor Android. U logt snel en veilig in met een 5-cijferige pincode of met uw vingerafduk. Zo houdt u een klare kijk op uw portefeuille en kan u makkelijk een order plaatsen. Rustig aan de rand van het zwembad. Prettige reis.

Tip: u kan de tips hieronder ook bekijken in een video.

Dit artikel is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het uitvoeren van bepaalde beleggingen in hoofde van BinckBank. Iedere belegging, die u overweegt, dient u te toetsen aan uw persoonlijk beleggersprofiel. Aan elke belegging zijn risico's verbonden. Hierbij geldt meestal dat een belegging met een hoog verwacht rendement grote risico's met zich meebrengt. Alle nuttige en wettelijk voorgeschreven informatie vindt u terug op www.binck.be en in de informatiemap die u via de website kan aanvragen.

Aan de financiële producten opgesomd in dit artikel zijn specifieke kenmerken en risico’s verbonden. Alvorens u zo’n product aanschaft bij BinckBank, zal BinckBank nagaan of u over voldoende kennis- en ervaring over dit financieel instrument beschikt. Hiervoor zal BinckBank u verzoeken een vragenlijst in te vullen. Indien u (in het verleden) de desbetreffende vragenlijst ingevuld heeft, zal BinckBank u enkel waarschuwen in het geval u niet geslaagd bent voor deze vragenlijst. Meer weten over deze specifieke verschillende producten? Raadpleeg dan zeker onze brochures over turbo's, ETF's en opties.

Ook interessant voor u