Beurswijzer Juni 2020

Hoe moet ik deze beurswijzer gebruiken?

Gebruik onderstaande tabs om te navigeren naar de desbetreffende onderdelen

Consensus asset allocatie - activaklassen Legende

Vorige Rang Huidige Rang Activa Tendens
 2  1  Cash  
 1  2  Vastgoed  
 3  3  Aandelen  
 5  4  Obligaties  
 4  5  Grondstoffen  

Aandelen - regio's Legende

Vorige Rang Huidige Rang Activa Tendens
 2  1  Pacific (ex Japan)  
 1  2  Amerika  
 3  3  Opkomende markten   =
 4  4  Japan  
 5  5  Europa  

Aandelen - sectoren

Obligaties - sectoren Legende

Vorige Rang Huidige Rang Activa Tendens
 1  1  Bedrijfsobligaties  
 2  2  Opkomende markten  
 3  3  Inflatiegekoppeld  
 4  4  Hoogrentend  
 5  5  Overheidsobligaties  

Disclaimer

De informatie in de Beurswijzer is afkomstig van een derde partij, namelijk “Alpha Research”. Alpha Research inventariseert maandelijks de asset allocatie-opinies van fondsenhuizen, asset managers en research partijen van zowel de aankoopzijde als de verkoopzijde De informatie in de Beurswijzer is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of een individuele aanbeveling vanwege BinckBank. De aangeboden informatie is algemeen en houdt geen rekening met uw financiële situatie, risicobereidheid en beleggingsdoelstellingen. BinckBank kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden met betrekking tot de volledigheid of juistheid van de informatie. Verder wijst BinckBank u erop dat aan elke belegging risico’s verbonden zijn (waaronder de risico’s beschreven in de algemene voorwaarden). Hierbij geldt meestal dat een belegging met een hoger verwacht rendement grotere risico’s met zich meebrengt. Aan de dienstverlening van BinckBank zijn kosten en lasten verbonden die u kan raadplegen in de Tarievenlijst. Alvorens u overgaat tot een belegging gaat BinckBank na of deze voor u passend is op basis van de ingewonnen informatie over uw kennis en ervaring van het desbetreffende beleggingsproduct. BinckBank zal u steeds waarschuwen indien blijkt dat u over onvoldoende kennis en ervaring beschikt of BinckBank dit niet heeft kunnen toetsen. Alle nuttige en wettelijk voorgeschreven informatie vindt u terug in het documentencenter.