Hoe maak ik een beleggingsplan? (deel 1)

beginner

Wat is uw doel? In welke tijd? Hoe actief wil u daarmee bezig zijn? Veel vragen die u best beantwoordt voor u effectief begint te beleggen. Een beleggingsplan kan daarbij houvast bieden. Binck stelt in 3 video’s 7 stappen voor om te helpen bij uw persoonlijk plan. Gert Bakelants, hoofdredacteur De Belegger, legt alvast de eerste 2 uit.

Volg de besproken stappen en ga ineens aan de slag.

Bij beleggen kiest u ervoor om kapitaal vast te zetten gedurende een bepaalde tijd, met winst of voordeel als doel. Aan beleggen is ook risico verbonden, aangezien u investeert in onzekerheid. Een beleggingsplan kan houvast bieden. Met dit lijstje gaat u aan de slag nadat u uw financiële situatie in kaart heeft gebracht.

  1. Wat zijn uw beleggingsdoel en - horizon?

  Anders gezegd: waar doet u het voor? Een aanvulling op uw pensioen? Of is het doel een mooie zeilboot? En in hoeveel tijd wil u dat doel halen? Wat uw pensioen betreft kan u in theorie wachten tot de dag waarop u niet meer hoeft te werken. Van die boot had u liever vroeger genoten.

  “De tijd waarin u wil beleggen hangt sterk samen met uw doel. Spaart u voor de oude dag? Of voor een project dat over 10 jaar moet af zijn?”

  Gert Bakelants, hoofdredacteur De Belegger

  2. Wat is uw rendementsdoelstelling?

  Nu u het doel kent, denken we na over het rendement. Stel, u wil een lening afbetalen. U heeft € 40.000 om te beleggen, waar u na 15 jaar € 160.000 van wil maken. Een handige rekensom in de vorm van de regel van 72 kan daar helpen om het rendement te bepalen:

  Verdubbelingstijd*  = 72/vereist rendement
  Rendement = 72/verdubbelingstijd
  * Verdubbelingstijd = tijd die het kapitaal nodig heeft om te verdubbelen

  Concreet: elke 7,5 jaar moet uw kapitaal verdubbeld zijn. Van € 40.000 naar € 80.000 en dan nog eens 7,5 jaar om van € 80.000 naar € 160.000 te gaan. 72/7,5 = vereist rendement => 9,6%

  Let op: deze regel is geen absolute waarheid, ze benadert de werkelijkheid.

Tip: het rendement en uw beleggingshorizon zijn sterk met elkaar verbonden. Wijzigt de ene factor lichtjes, dan heeft dat ook gevolgen voor de andere. Houd daar rekening mee bij langetermijndoelstellingen.

 

Vergroot uw kennis, verhoog uw rendement

Met Binck Academy gaat u nog slimmer om met uw vermogen.

Schrijf u in voor onze webinars