Welk rendement levert
beleggen op?

Ontleed uw rendement met deze handige tips

Download de gids

Welk rendement mag ik verwachten? Hoe haal ik fiscaal voordeel uit mijn beleggingen als ondernemer? Als (toekomstige) belegger zit u met vragen. Het antwoord krijgt u hieronder. Zo haalt u alles uit uw vermogen, en laat u uw geld optimaal renderen.

Ontdek hier hoe:Ontleedt u uw rendement liever rustig op een ander moment? Download alle artikels als pdf.

Vroeger stoppen met werken:
hoeveel geld hebt u daarvoor nodig?

Een miljoen voor een zorgeloos pensioen

rendementen-hero-1

Het is de grote droom van velen: genoeg geld bijeenkrijgen om vroeger te stoppen met werken en te genieten van een zorgeloos leven. Maar dat vereist een serieuze inspanning, die met sparen alleen niet voor iedereen gaat lukken. Hoe dan wel?

Wie maandelijks € 1.100 opzij zet vanaf zijn of haar 25ste verjaardag, haalt het equivalent van € 1 miljoen vandaag op zijn of haar 65ste. Als leeftijd en bedrag geen probleem zijn voor u, dan misschien wel het reëel rendement (= wat overblijft na de inflatie): dat moet in dit geval elk jaar 3% zijn.

Het is geen geheim dat het wettelijk pensioen voor de meeste mensen een stuk lager uitvalt dan hun laatste maandloon. De organisatie van de industriële landen (OESO) becijferde recent dat mensen geboren in 1956, die nu ongeveer met pensioen gaan, in ons land terugvallen tot 53% van hun bruto maandloon.

Zoveel nodig om vroeger te stoppen met werken: uw pensioenkapitaal berekend


Stel: u zal een wettelijk pensioen hebben van € 1.200 per maand, terwijl u uw maandelijkse uitgaven schat op € 2.500. In dat geval moet u zelf maandelijks € 1.300 bijpassen vanaf uw pensioen (of jaarlijks € 15.600 = 12 x € 1.300). Om het nodige pensioenkapitaal voldoende ruim te berekenen, gaan we ervan uit dat u 100 jaar wordt.

Gaat u op uw 67ste op pensioen, dan moet u nog 33 jaar overbruggen. Met een pensioenpot van minstens € 514.800 (33 x € 15.600) moet dat lukken, al houdt deze oefening geen rekening met de inflatie over de periode van 33 jaar.

Als u vervolgens kan rekenen op een aanvullend pensioen van € 130.000 via uw vroegere werkgevers en u telt daar € 55.000 bij aan fiscaal vriendelijk pensioensparen, dan blijft er nog een bedrag over van € 329.800.

Over een (willekeurige) periode van 40 jaar en aan een jaarlijks gemiddeld reëel rendement van 3% komt dat neer op een bijkomend maandelijks bedrag van zo’n € 360 dat u aan vermogen moet opbouwen. Als u geen 40 jaar meer hebt, wordt dat maandelijks bedrag meer.

Met gewone spaarproducten is bovenstaande berekening voor de meesten nooit haalbaar – het reële rendement is momenteel negatief. Jammer, want:


 • Na uw pensioen wil u dezelfde levensstijl aanhouden als tijdens uw professionele loopbaan – wel zonder de voordelen die de werkgever bekostigde (bedrijfswagen, maaltijdcheques, etc.).
 • U hebt na uw pensioen meer tijd voor uitstapjes en reizen, of er gaat budget naar de kleinkinderen.
 • Eventueel stijgen de medische kosten en kan er kapitaal nodig zijn voor een verblijf in een rusthuis of verzorgingsinstelling. 

Wat kan u in tussentijd doen om misschien toch vroeger te kunnen stoppen met werken?


Benut de 4 pensioenpijlers


  1. Het komt erop aan om uw pensioenkloof (d.i. het verschil tussen het wettelijk pensioen en uw laatste maandloon) te dichten. Benut daarom in de eerste plaats (nu al) de 4 pensioenpijlers: Het wettelijk pensioen is slechts de 1ste van 4 pensioenpijlers.

  2. Daarnaast krijgen veel werknemers ook een aanvullend pensioen van hun werkgever (in de vorm van een groepsverzekering of pensioenfonds). Zelfstandigen kunnen zelf een aanvullend pensioen opbouwen via een vrij aanvullend pensioensparen (VAPZ) en een individuele pensioentoezegging (IPT). Die vormen de 2de pensioenpijler.

  3. De 3de pijler bestaat uit het fiscaalvriendelijke pensioensparen of langetermijnsparen.

  4. De resterende kloof zal u zelf moeten dichten door te sparen of te beleggen, de 4de pensioenpijler. Dat kan via een brede waaier aan producten: spaarrekeningen, termijnrekeningen, kasbons, spaarverzekeringen (tak21), beleggingsverzekeringen (tak23), beleggingsfondsen, aandelen, vastgoed, etc.

pijlers-perNioen

Bron: Wikifin

Maak vandaag een plan om uw pensioenkloof te dichten


Vroeger stoppen met werken én genieten van een zorgeloos pensioen is niet gemakkelijk. Uw carrière vroegtijdig stopzetten heeft onvermijdelijk een negatieve impact op uw wettelijk pensioen. Een paar tips:

 • Maak een plan: het loont om vooruit te kijken en een duidelijk plan op te maken met uw financiële situatie en doelstellingen in het achterhoofd. Bekijk uw opties om uw plan uit te voeren.
 • Vergeet niet uw pensioenplan regelmatig te herzien. Als het rendement hoger is dan vooropgesteld, kan het maandelijks spaarbedrag naar omlaag. Omgekeerd kan het ook nodig zijn om een tandje bij te steken bij een lager rendement.
 • Flexi-jobben: u kan ervoor kiezen om tijdens de loopbaan of zelfs tijdens het pensioen een centje bij te verdienen. Dat verhoogt de inkomsten en verkleint de nodige spaarinspanning die nodig is om zorgeloos op pensioen te gaan. Het systeem van de flexi-jobs is daarvoor een aantrekkelijk alternatief.

De situatie is uiteraard voor iedereen anders,
maar hoe meer u weet, hoe beter u ‘later’ kan voorbereiden.
Ontdek welke vorm van beleggen het beste bij u past.

DISCLAIMER

Deze informatie is samengesteld op basis van publiek beschikbare informatie en is enkel bedoeld is als kennisgeving, niet als fiscaal advies of raad over financiële planning. Meer informatie vindt u onderaan deze pagina.

Op zoek naar meer rendement voor uw geld

Het rendement en risico van sparen en beleggen onder de loep

rendementen-hero-2

Door de ongeziene lage renteniveaus brengt uw spaarboekje zo goed als niets meer op, toch niet met een gemiddeld rendement van 1,1% op jaarbasis. Als u uw kapitaal wil laten aangroeien, moet u op zoek naar alternatieven, zoals beleggen. De potentiële rendementen die u op de beurs kan behalen zijn een veelvoud. Aanlokkelijk, maar daar hangt ook een risico aan vast.

Waarom sparen én beleggen voor een optimaal rendement?

Uw spaarboekje bracht jaarlijks slechts 1,1% op in de afgelopen 10 jaar. Een belegging in wereldwijde aandelen bracht gemiddeld 11% op in diezelfde periode. Prestaties uit het verleden zijn nooit een garantie voor de toekomst. Ze illustreren wel de kansen die de beurs u biedt. Toch is een spaarbuffer noodzakelijk zodat u financiële tegenvallers het hoofd kan bieden.

Het leven zit vol verrassingen, zoals onverwachte kosten aan uw woning of auto. Een spaarbuffer kan u daarop voorbereiden. Hoe groot die buffer moet zijn, hangt af van uw persoonlijke situatie. Een vuistregel stelt dat 3 tot 6 maanden nettoloon volstaan.

Het geld dat u overhoudt kan u beleggen. De spaarrente ligt tegenwoordig beduidend lager dan de inflatie. Daardoor verliest uw spaargeld jaar na jaar aan koopkracht. U kan de inflatie mogelijk weer inhalen dankzij het rendement dat u met uw beleggingen behaalt.

Vergeet niet dat beleggen u het beste rendement bezorgt op lange termijn. Hoe sneller u ermee start, hoe hoger uw potentieel rendement is. Laat u echter niet verleiden tot het maken van de typische beginnersfouten en zorg dat u een duidelijk beeld hebt van de kosten.

rendementen-extravisual-2

Risico of rendement?

Risicovrij beleggen bestaat helaas niet. De beurs biedt u een hoger potentieel rendement maar geen kapitaalgarantie, waardoor u in neerwaartse markten geld kan verliezen. Bovendien zijn beurskoersen vaak wispelturig en onvoorspelbaar. Met een ruime beleggingshorizon van meerdere jaren in gedachten hoeft u evenwel niet wakker te liggen van kortetermijnschommelingen. Een belangrijk inzicht. Vooral voor beginners die voor het eerst beleggen.

Omdat risico en (het potentiële) rendement van uw beleggingen doorgaans hand in hand gaan, is de opmaak van een goed beleggingsplan dan ook cruciaal. Zo is het belangrijk om stil te staan bij o.a. uw beleggingshorizon, uw rendementsdoel en uw risicobereidheid. Op basis daarvan wordt uw persoonlijk profiel in kaart gebracht. Dankzij uw profiel weet u exact welke beleggingsproducten bij u passen.

Voorzie ook voldoende spreiding in uw portefeuille. Door uw geld te verdelen over verschillende activaklassen, bedrijven, sectoren en regio’s, beperkt u het risico en maakt u meer kans op een mooi rendement. Beleggingsfondsen laten u bijvoorbeeld op een eenvoudige manier beleggen in verschillende effecten tegelijk. Bovendien kan u beroep doen op specifieke formules met bodembewaking of gedeeltelijke kapitaalbescherming.

TIP VOOR BEGINNENDE BELEGGERS:
Ook een periodieke spreiding komt uw rendement ten goede. Niet al uw geld in 1 keer beleggen, maar wel beetje bij beetje. Op die manier hoeft u niet meteen een groot bedrag op te hoesten en heeft een verkeerd instapmoment slechts een beperkte impact op uw rendement. Bovendien beschermt u zichzelf zo tegen het nemen van emotionele beslissingen.

Benieuwd naar welk type belegger u bent?


Ontdek het in 5 eenvoudige vragen en ga van start met Zelf Beleggen, Laten Beleggen of een combinatie van beiden.

DISCLAIMER

Dit artikel is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling vanwege BinckBank. Aan elke belegging zijn risico's verbonden, uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie vindt u onderaan deze pagina.

10 beleggingsfouten die u moet vermijden als belegger

Trap niet in de valkuilen van de beurs

rendementen-hero-3

Door uw spaargeld te beleggen, mikt u op extra rendement. Onvoorbereid naar de beurs stappen houdt echter een aantal risico’s in. Bovendien maken beleggers vaak dezelfde beleggingsfouten. U doet er goed aan om deze 10 valkuilen te vermijden.

1. Slechte spreiding is de belangrijkste beleggingsfout

Diversifieer uw beleggingsportefeuille voldoende over verschillende activaklassen, zoals aandelen, obligaties en liquide middelen. Ook binnen die activaklassen moet u spreiden over verschillende regio’s, sectoren en bedrijven. Een goede spreiding zorgt ervoor dat het risico van uw portefeuille sterk daalt. Toch wel 1 van de eerste aandachtspunten wanneer u wil leren beleggen.


2. Geen oog voor risico’s

Wanneer u aandelen of fondsen koopt, moet u zich als belegger goed bewust zijn van de gevaren die de beurs met zich meebrengt. De kans op verlies van (een deel van) uw geïnvesteerde kapitaal is reëel.

Beleg daarom dus alleen op de beurs met geld dat u écht kan missen. Hou sowieso wat spaargeld achter de hand voor onverwachte situaties.


3. Niet geïnformeerd

U moet zich als belegger vooraf goed informeren over de producten waarin u investeert. Vaak laten beleggers zich blindelings leiden door hoe ze best beleggen volgens ‘specialisten’. Vergeet echter niet: kennis is macht. Het is cruciaal dat u weet en begrijpt waarin u precies belegt en niet zomaar vertrouwt op de uitleg die experten geven over beleggen. Maak dus zorgvuldig uw huiswerk voor u een beleggingsbeslissing neemt.

Kennis is niet altijd in groten getale nodig, veel hangt af van het type belegging waarvoor u kiest.
Vergelijk de verschillende beleggingsvormen. Meer weten.

4. Blijven hangen in het verleden

Hecht niet te veel belang aan prestaties uit het verleden om te bepalen hoe u gaat beleggen. Dikwijls zijn die resultaten een goede indicatie voor de kwaliteit van een belegging, maar ze geven geen garantie voor de toekomst.


5.-Kosten-negeren

5. Kosten negeren

Het is belangrijk dat u de kosten van uw beleggingen niet over het hoofd ziet en een goed beeld hebt van wat beleggen kost. Bij frequente transacties kunnen de kosten van uw beleggingen hoog oplopen en zo uw rendement aanzienlijk aantasten. Een goede belegging kan zo een beleggingsfout worden. U leert de invloed van kosten op uw rendement kennen in dit voorbeeld. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat u € 100.000 belegt, en u uw investering na 10 jaar verkoopt.

  Situatie 1 Situatie 2 Situatie 3 Situatie 4 
Jaarlijks bruto-rendement   7%  7%  7%  7%
Jaarlijkse kosten   0%  1%  2%  3%
Jaarlijks netto-rendement   7%  6%  5%  4%
Eindbedrag   € 196.715,14  € 179.084,77 € 162.889,46 € 148.024,43

6. Zoeken naar de perfecte timing

Bent u als belegger steeds op zoek naar het ideale moment om in of uit de beurs te stappen? Goedkoop kopen en duur verkopen is uiteraard de essentie van beleggen, maar het mag geen obsessie worden. In de praktijk is het sowieso onmogelijk om het ideale moment te bepalen: daarvoor is de beurs te onvoorspelbaar. Wanneer u zich daar te veel op focust, mist u kansen.


Zoeken naar de perfecte timing (Cash Cow Couple)

7. Beleggingsfouten maken door emotie

Hebzucht, euforie en paniek zijn slechte raadgevers voor u als belegger. Ze leiden meestal tot overhaaste beslissingen, terwijl u net moet beleggen met een langetermijnvisie in uw achterhoofd. Zorg er dus voor dat emoties en illusies het niet overnemen van uw gezond verstand.


8. Kuddementaliteit

Voelt u zich ook zekerder bij het nemen van een aankoop- of verkoopbeslissing als die de algemene overtuiging van de beurs volgt? Daardoor kan u soms onterecht denken ‘ik moet dit aandeel kopen omdat iedereen het koopt’ of ‘ik moet verkopen omdat de beurs aan het dalen is’. Door die kuddementaliteit loopt u vaak achter de feiten aan en begaat u een grote beleggingsfout. Don’t believe the hype.


9. Niet realistisch zijn

Als het te mooi klinkt om waar te zijn, dan is het dat waarschijnlijk ook. Denk bijvoorbeeld aan torenhoog beloofde rendementen. Creëer geen onrealistische verwachtingen. Misleidende beleggerspraatjes links laten liggen vermijdt heel wat frustraties. Bovendien is elk extraatje dan mooi meegenomen.


10. Geen geduld

Evalueer uw portefeuille niet over een te beperkte periode. Op korte termijn wordt de beurs beïnvloed door emoties, terwijl ze op lange termijn gedreven wordt door fundamentele factoren. Hou daarom steeds een beleggingshorizon van meerdere jaren voor ogen. U moet dan natuurlijk wel bereid zijn uw geld gedurende die periode te kunnen missen.

Is zelf beleggen iets voor u?


Graag zelf de touwtjes in handen bij het nemen van beleggingsbeslissingen? Ontdek alles wat u moet weten om te starten met zelf beleggen.

DISCLAIMER

Aan elke belegging zijn risico's verbonden, uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie vindt u onderaan deze pagina.

Veilig beleggen met een hoog rendement?

Helaas zijn rendement en veilig beleggen meestal omgekeerd evenredig

rendementen-hero-4

Als belegger moet u rekening houden met de typische beursrisico’s. Gelukkig bestaan er manieren om uw portefeuille minder kwetsbaar te maken en zo veiliger te beleggen. Uw beleggingen spreiden en de juiste beleggingsinstrumenten kiezen zijn de beste manieren van beleggen. Het allerbelangrijkste is bepalen welke beleggingen voor u veilig genoeg zijn.


Keuze beleggingsinstrumenten verhoogt veiligheid beleggen

Welke beleggingsproducten thuishoren in uw portefeuille, is afhankelijk van uw beoogde rendement en de risico’s die u wil of kan nemen. Weet dat elk product eigen potentiële rendementen maar ook eigen risico’s kent.

Daarom laat u beleggingen die u niet begrijpt maar beter links liggen als u veilig wil beleggen. Want hoe onwetender u naar de beurs stapt, hoe moeilijker het wordt om juist in te schatten welke impact uw beleggingsbeslissing kan hebben. Vergelijk het best met een auto of een woning kopen die u vooraf nooit gezien hebt.


Risico’s van beleggen in kaart brengen

Door het risico van uw beleggingen op voorhand te kennen, hebt u een veel beter zicht op uw potentieel rendement én verlies. Zo vermijdt u frustraties achteraf.

Wist u trouwens dat de risicoperceptie van een mens doorgaans een asymmetrisch patroon vertoont? Uw pijn bij 10% verlies weegt vaak zwaarder door dan uw blijdschap bij 10% winst. Maar wanneer u de risico’s vooraf in kaart brengt, doet een eventuele financiële tegenvaller minder pijn en kan u op voorhand uitmaken welke belegging veilig genoeg is voor u:

 • Uw spaarboekje is in principe risicoloos, maar het rendement is ook navenant.
 • Staats- en bedrijfsobligaties fluctueren iets meer, maar hun potentieel rendement ligt in lijn met dat van uw spaarboekje.
 • Beleggen in individuele aandelen is riskanter, maar het potentiële rendement ligt hoger.
 • U kan ook het hefboomeffect van opties en futures uitspelen als doorwinterd belegger, maar voor een beginnende belegger zijn die veel te gevaarlijk.
Benieuwd naar de voor- en nadelen van zelf beleggen, fondsbeleggen of vermogensbeheer?
Vergelijk de verschillende beleggingsvormen. Meer weten.

Spreiding als vangnet

Een goede spreiding van uw beleggingen verkleint het risico van uw portefeuille. Zwakke prestaties van bepaalde effecten worden opgevangen door de winst van andere instrumenten. Hou wel rekening met de kosten: die kunnen sterk oplopen wanneer u veel aandelen of andere effecten verhandelt, en tasten zo uw rendement aan. Informeer vooraf naar die kosten, en vergelijk meerdere banken en beursmakelaars.

Fondsen zijn handige producten voor u als belegger om relatief goedkoop gespreid te beleggen in aandelen en obligaties uit verschillende sectoren en regio’s, goud, vastgoed, etc. Maar ook hun kosten variëren naargelang uw bank of makelaar. Vergelijken voor een optimaal rendement is opnieuw de boodschap. Geef de voorkeur aan een neutraal beursplatform dat u uit producten van meerdere fondshuizen laat kiezen.

Goed om weten is dat u ook in trackers kan beleggen. Dat zijn beursgenoteerde fondsen die de evolutie van een specifieke markt volgen. Ze hebben een aantrekkelijke kostenstructuur, maar worden niet actief beheerd. Bij de klassieke beleggingsfondsen is dat wél zo, maar daarvoor betaalt u dan wel een hogere beheervergoeding.


rendementen-extravisual-4

Veilig beleggen kan niet zonder potentieel verlies

Wanneer u naar de beurs stapt, moet u sowieso rekening houden met risico’s. Volledig veilig beleggen is onmogelijk. En al zeker wanneer u een hoog rendement nastreeft. Verlies is altijd mogelijk. De sleutel tot succes is kiezen voor beleggingen die voor u persoonlijk veilig genoeg zijn. Laat uw hoofd niet zot maken door vrienden of familie. Zij hebben misschien meer appetijt voor risico of hebben geen goed plan zoals u.

Beleggen zonder extra kosten?


Voor een goed rendement zijn uw kosten een erg belangrijke factor om rekening mee te houden.

DISCLAIMER

Dit artikel is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling vanwege BinckBank. Meer informatie vindt u onderaan deze pagina.

Waarom vermogensbeheer u
een beter rendement kan bezorgen

Minder moeite voor potentieel betere resultaten

rendementen-hero-5

Het vraagt tijd, kennis en vaak ook ervaring van u om een goed presterende beleggingsportefeuille op te bouwen. Een vermogensbeheerder kan deze taken van u overnemen en u op weg helpen naar een goed rendement. Vandaag de dag hebt u geen groot vermogen meer nodig om beroep te doen op deze experten. De nieuwe generatie online spelers maakt deze formule toegankelijk en goedkoop.

Rendement opkrikken

Wanneer u uw spaargeld wil laten opbrengen, kan u via beursinstrumenten doelen op een hoger rendement. Beleggen op de beurs is echter risicovoller dan het spaarboekje en vergt de nodige aandacht.

Hebt u onvoldoende tijd of kennis van zaken om uw beleggingsportefeuille zelf te beheren, dan is vermogensbeheer een mogelijke oplossing voor u. Bij deze formule vertrouwt u uw geld toe aan een team van professionele specialisten die uw rendement potentieel kunnen opkrikken. Vooral wanneer u niet goed weet hoe u een portefeuille belegt op een verantwoordelijke manier, zorgt een vermogensbeheerder ervoor dat u niet onnodig veel risico loopt op de beurs.

Succesformule vermogensbeheer

Hoe uw beleggingsportefeuille samengesteld wordt, verschilt van bank tot bank. Sommige beheerders beleggen uw geld in zogeheten trackers: dat zijn passieve beleggingsfondsen die de prestatie van een specifieke markt volgen. Andere zweren bij actief beheerde fondsen. Een goede spreiding en de juiste balans beperken uw risico en komen uw rendement ten goede.

Niet alleen voor de samenstelling, maar ook voor de opvolging kan u terugvallen op de deskundigheid van de experts. Uzelf hoeft niet wakker te liggen van de actualiteit of van het ‘ideale’ in- of uitstapmoment om uw rendement te optimaliseren.

Bovendien kunnen emotionele beslissingen bij onverwachte marktbewegingen u geen parten spelen. Als gedisciplineerde professional houdt uw vermogensbeheerder het hoofd altijd koel en verdiept hij zich in de materie om doordachte beslissingen te maken voor uw portefeuille.


"Wist u dat Laten Beleggen beter presteerde bij 86 % van de deelnemende Zelf Beleggen klanten van BinckBank?"

 

Een goede vermogensbeheerder stuurt bovendien uw beleggingen geregeld bij. Afhankelijk van de marktomstandigheden past hij indien nodig uw portefeuille aan, zodat het verwachte rendement optimaal blijft.


Vanaf welk bedrag?

In het verleden was vermogensbeheer enkel weggelegd voor de ultrarijken. Traditionele spelers verwachten van u vandaag nog steeds een minimumkapitaal van enkele honderdduizenden euro’s. Wanneer u niet over zo’n groot kapitaal beschikt, kan u beroep doen op de nieuwe generatie van online spelers. Vaak kan u daar al terecht vanaf € 10.000 of minder.

Hoe kan dat? Moderne aanbieders van vermogensbeheer maken gebruik van efficiënte technologieën en slimme algoritmes om uw vermogen te beheren. De schaalvoordelen en de afwezigheid van fysieke kantoren zorgen ervoor dat ze u een lager tarief kunnen aanrekenen. Daardoor kunnen ze u vermogensbeheer aanbieden waarbij de instapdrempel een pak lager ligt. Al moet u wel beseffen dat niet alle diensten, zoals vb. successieplanning op maat, voorhanden zijn bij dergelijke spelers. 

rendementen-extravisual-6

Kosten en rendement

Wanneer u een vermogensbeheerder kiest, moet u genoeg aandacht besteden aan de kosten die u voor deze diensten betaalt. Ze hebben namelijk een grote impact, aangezien uw rendement pas berekend wordt na aftrek van alle kosten. Bij traditionele vermogensbeheerders zijn deze kosten meestal hoger dan bij nieuwere online spelers. Concreet kan u rekenen op een totaalpercentage van 1 à 1,50% per jaar aan kosten. U doet er goed aan om meerdere aanbieders te vergelijken, en te kiezen voor een beheerder met een transparante kostenstructuur, om niet voor verrassingen te staan.

Ook al doet u een beroep op experts, beleggen is nooit zonder gevaar. Ga dus enkel in zee met een vermogensbeheerder die zweert bij diversificatie om zo het risico van uw portefeuille in te dekken. Kapitaalgarantie krijgt u niet, maar weet dat sommige spelers ook actieve kapitaalbewaking voorzien. Ze baseren zich daarvoor op slimme algoritmes die zowel focussen op rendement als risicobeperking.

Beleggen in beheer nu meer dan ooit interessant


Dankzij de komst van online vermogensbeheer, kunnen doorsnee beleggers ook beleggen in beheer. We bundelden wat u moet weten. 

DISCLAIMER

Dit is een commercieel bericht. Aan elke belegging zijn risico's verbonden, uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie vindt u onderaan deze pagina.

DBI-fondsen: fiscaal voordeel uit aandelen halen
doet u als ondernemer zo

Laat uw kapitaal optimaal renderen

rekenmachine

Hebt u als ondernemer een mooie cashreserve opgebouwd in uw vennootschap? Dan wil u dat kapitaal optimaal laten renderen, misschien door te beleggen op de beurs. Met DBI-fondsen kiest u voor een fiscaal interessante aanpak.

Beleggen als ondernemer niet altijd even voordelig sinds regering-Michel

In 2017 besliste de regering-Michel dat vennootschappen voortaan een meerwaardebelasting op aandelen moesten betalen indien niet voldaan werd aan de voorwaarden van DBI (Definitief Belaste Inkomsten). Voor u als ondernemer werd het op fiscaal vlak dus minder waardevol om als vennootschap in aandelen te beleggen dan als privé-persoon: particulieren betalen in ons land namelijk geen belasting op de meerwaarde bij de verkoop van aandelen.


Zomerakkoord 2017

Het Zomerakkoord 2017 heeft ervoor gezorgd dat beleggen in aandelen via uw vennootschap toch nog interessant kan zijn. Meerwaarden uit aandelen en ontvangen dividenden kan u vandaag voor 100% aftrekken van uw belastbare winst. U moet hiervoor wel voldoen aan deze 3 voorwaarden:

 • Taxatievoorwaarde: het uitkerende bedrijf moet belast worden in een normaal belastingregime (= een gelijkaardige belasting als de Belgische vennootschapsbelasting).
 • Permanentievoorwaarde: uw vennootschap moet de aandelen voor minstens 1 jaar ononderbroken aanhouden.
 • Participatievoorwaarde: u als ondernemer moet minstens 10% van de aandelen in de vennootschap waarin u belegt bezitten, of de aanschafwaarde moet groter zijn dan € 2.500.000.

Hebt u problemen om aan de participatievoorwaarde te voldoen of mist u voldoende spreiding? DBI-fondsen bieden dan voor u een alternatief.


3-voorwaarden

DBI-fondsen als alternatief

Volgens de fiscus zijn de inkomsten die het DBI-fonds uitkeert al belast, en is er dus geen vennootschapsbelasting meer verschuldigd. De uitgekeerde dividenden en gerealiseerde meerwaarden bij de verkoop kunnen volledig in mindering worden gebracht van de belastbare winst.

Het aanbod van dergelijke fondsen is sinds 2017 uitgebreid en bij veel banken liggen ze intussen in de etalage. Ze vormen een interessant alternatief voor de cashoverschotten van uw vennootschap. Voor u als ondernemer kan het ook een manier zijn om pensioenkapitaal op te bouwen met geld dat toch voor lange termijn geparkeerd staat.

Ondernemer of niet?
Ontdek wanneer fondsbeleggen iets voor u is. Meer weten.

Aandachtspunten om te beleggen in DBI-fondsen

DBI-fondsen zijn in de 1ste plaats interessant omwille van de aantrekkelijke fiscaliteit. Toch mag dat niet de enige reden zijn om daarvoor te kiezen. U houdt bij uw keuze voor een DBI-fonds daarom best enkele aandachtpunten in uw achterhoofd:

 • Het aanbod van fondsen is dan wel sinds 2017 toegenomen, toch is de keuze nog veel beperkter dan bij het reguliere fondsenaanbod.
 • Veel DBI-fondsen bestaan nog geen 2 jaar en kunnen dus nog geen trackrecord voorleggen. Daardoor hebt u als ondernemer geen zicht op de prestaties van de fondsen en hun beheerders. Sommige fondsen zijn echter een kopie van een ander bestaand fonds met een langere voorgeschiedenis. Het trackrecord van dat fonds kan wel iets zeggen over de consistentie van de prestaties.
 • DBI-fondsen zijn niet geschikt voor ondernemers die liever minder risico lopen, want de fondsen mogen uitsluitend in aandelen beleggen (en bijvoorbeeld niet in obligaties).
 • De fiscale behandeling is afhankelijk van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst steeds wijzigen.

Premier Michel maakte in 2017 beleggen als vennootschap moeilijk maar vandaag hebt u als ondernemer een fiscaal aantrekkelijk alternatief in de vorm van DBI-fondsen.

DISCLAIMER

Deze informatie is samengesteld op basis van publiek beschikbare informatie en is enkel bedoeld is als kennisgeving, niet als individueel beleggingsadvies, individuele aanbeveling, fiscaal advies of raad over financiële planning. Meer informatie vindt u onderaan deze pagina.

Download de gids

Kennis is macht, zeker bij beleggen op de beurs. Na het lezen van deze gids weet u alles over het rendement van beleggen.

Bedankt! U ontvangt de kortingscode binnenkort in uw mailbox.

Download onze handige gids

DISCLAIMER

De bovenstaande informatie is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het uitvoeren van bepaalde beleggingen in hoofde van BinckBank.


Aan elke belegging zijn risico's verbonden. Hierbij geldt meestal dat een belegging met een hoog verwacht rendement grote risico's met zich meebrengt.


Aan de dienstverleningen Zelf Beleggen en Laten Beleggen zijn kosten en lasten verbonden die u kan raadplegen in de Tarievenlijsten in het Documentencenter op www.binck.be.


Alvorens u overgaat tot een belegging in het kader van Zelf Beleggen gaat BinckBank na of deze voor u passend is op basis van de ingewonnen informatie over uw kennis en ervaring van het desbetreffende beleggingsproduct. BinckBank zal u in dit geval steeds waarschuwen indien blijkt dat u over onvoldoende kennis en ervaring beschikt of BinckBank dit niet heeft kunnen toetsen.


Alvorens u toegang krijgt tot de dienstverlening Laten Beleggen zal BinckBank op basis van uw kennis en ervaring, uw voorkeuren en uw financiële situatie oordelen over de geschiktheid van de dienstverlening.