Het nut van spreiding

U wil het eenvoudig houden en slechts in 1 aandeel beleggen op de beurs? We snappen uw redenering, maar het is misschien niet de beste aanpak.
U legt toch ook niet al uw eieren in 1 mand?

De oplossing: risicospreiding

Heel gemakkelijk: spreid uw vermogen over verschillende effecten. Zo bent u niet afhankelijk van het rendement van 1 effect, maar zal u een gemiddeld rendement halen uit al de verschillende effecten samen. Klinkt logisch, niet? En toch is het volgende voorbeeld nog te vaak voorkomend: een portefeuille die bestaat uit aandelen van 3 verschillende Amerikaanse banken. Dit kan er immers mislopen: 

  • De portefeuille belegt in 1 enkele sector. Stel dat er iets gebeurt waardoor de Amerikaanse bankensector getroffen wordt. Dan zullen alle bankaandelen dalen, ook die 3 in de portefeuille. Spreiding over verschillende sectoren heeft dus zijn nut.
  • De portefeuille belegt ook maar in 1 regio. Een lokale crisis kan leiden tot slechtere resultaten van de lokale economie, waardoor ook de aandelenkoersen hinder kunnen ondervinden. Met alle gevolgen van dien voor de portefeuille. Regionale spreiding is dus geen slecht idee bij de opbouw van een portefeuille.

Tip: beide spreidingsvormen zijn belangrijk, maar als u er 1 moet kiezen, dan toch spreiding volgens sector. Wanneer een bepaalde sector het minder doet, kan een ander net floreren om dezelfde reden. Trouwens, veel bedrijven opereren niet enkel in hun eigen land, dus onrechtstreeks zijn deze ook verbonden met het wereldtoneel.

Let wel: spreiden om te spreiden is ook niet de bedoeling. Spreiden over 10 tot 20 verschillende effecten blijkt veelal genoeg te zijn. Het extra toevoegen van effecten heeft dan maar een minieme impact meer.

Is spreiden enkel mogelijk met een groot vermogen?

Neen. U kan zelf bepalen hoeveel budget u verdeelt over uw verschillende effecten. Houd wel rekening met de transactiekosten. Als u te kleine bedragen zou investeren, dan kunnen de transactiekosten zwaar doorwegen. U betaalt namelijk per transactie, dus per aankoop. Interessanter is om te kiezen voor producten die al gespreid zijn. Hierdoor kan u spreiding toepassen met slechts 1 aankoop, vb. een fonds of een ETF.

Natuurlijk kan u er ook voor kiezen om verschillende ETF’s en fondsen in uw portefeuille op te nemen. Zo zorgen verschillende activaklassen zoals aandelen en obligaties nog eens voor een extra verdeling.

En (n)u?

Hoe gespreid is uw portefeuille al? Word gratis klant bij Binck en test uw strategie uit met de schaduwportefeuille. Of snuister verder door onze Academy en ontdek het nut en plezier van beleggen op de beurs. 

Vragen? Onze klantenservice staat voor u klaar, 6/7.

contacteer ons open een rekening

DISCLAIMER

Dit artikel is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het uitvoeren van bepaalde beleggingen in hoofde van BinckBank.

Alvorens u overgaat tot een belegging gaat Binck na of deze voor u passend is op basis van de ingewonnen informatie over uw kennis en ervaring van het desbetreffende beleggingsproduct. Binck zal u steeds waarschuwen indien blijkt dat u over onvoldoende kennis en ervaring beschikt of Binck dit niet heeft kunnen toetsen.

Aan elke belegging zijn risico's verbonden. Hierbij geldt meestal dat een belegging met een hoog verwacht rendement grote risico's met zich meebrengt.

Aan de dienstverlening zijn kosten en lasten verbonden die u kan raadplegen in de Tarievenlijst

Alle nuttige en wettelijk voorgeschreven informatie vindt u terug in het Documentencenter.