BinckBank vraagt de komende maanden een actualisatie van uw gegevens

5 minuten

BinckBank hecht veel belang aan een correcte weergave van uw persoonsgegevens en aan het up-to-date houden ervan. Op korte tijd kan er immers heel wat veranderen: u bent misschien verhuisd, u heeft een nieuwe identiteitskaart of uw nationaliteit is gewijzigd. Om aan onze wettelijke waakzaamheidsverplichtingen te voldoen, moeten wij u geregeld vragen om uw gegevens te actualiseren. Dit betekent dat u de komende maanden een e-mail van ons kan ontvangen om dit in orde te brengen.

Hoe controleert u uw gegevens?

Zodra u bent ingelogd in onze klantenomgeving of in de app zal u een melding zien staan met het verzoek uw persoonlijke gegevens te controleren. Klik op de link en bekijk onder ‘Persoonlijke Instellingen’ welke gegevens aangevuld moeten worden. Tip: houd een geldig identiteitsbewijs bij de hand.


Waarom hebben wij (aanvullende) gegevens van u nodig?

BinckBank is, net zoals andere financiële instellingen, wettelijk verplicht (*) om haar klanten te kennen en een correct klantenprofiel op te stellen. Daarom zamelt BinckBank de vereiste gegevens van haar klanten in en actualiseert zij deze periodiek.

Bovendien willen wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. BinckBank wil niet een bank zijn die, zelfs onbewust, bijdraagt tot het doorsluizen of witwassen van zwart geld of misdaadgeld.

Anders dan de bank die u gebruikt voor uw cashverrichtingen en uw dagelijks betalingsverkeer, beschikt BinckBank niet over uitgebreide informatie over haar klanten noch over een netwerk van kantoren en automaten. Wij zijn dus genoodzaakt om bijkomende informatie online op te vragen via onze beveiligde klantenomgeving en soms ook via mail of telefoon.

Uiteraard gaan wij zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw gegevens. De informatie wordt ook niet gebruikt voor enig commercieel doel. In ons privacy statement leest u hoe BinckBank omgaat met de verwerking van uw gegevens.

Voor welke gegevens kan BinckBank een actualisatie vragen?

BinckBank kan u vragen uw identificatiegegevens (naam, adres, nationaliteit, telefoonnummer, etc.) bij te werken en een identificatiebewijs te uploaden op het platform. U kan ook vragen krijgen over uw beroep, bron van inkomen en bron van vermogen.

Het is bovendien mogelijk dat BinckBank u telefonisch of via e-mail contacteert om hierover meer uitleg te krijgen. Hierbij vraagt BinckBank soms om bepaalde documenten door te zenden via e-mail om de eerder gegeven verklaring te staven. Afhankelijk van de situatie kunnen verschillende documenten worden gevraagd. Enkele voorbeelden: een loonbrief, huurovereenkomst, notariële stukken, schenkingsakte…

Meer informatie of hulp nodig?

Meer informatie over de periodieke actualisatie van uw gegevens vindt u hier terug.

Voor hulp kan u altijd onze klantenservice contacteren via klantenservice@binck.be.(*) Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten.


Deel dit artikel:

Ook interessant voor u