Extra inkomen uit beleggingen halen

Hoe doet u dat?

Geschreven door Niels Koerts | 5 minuten

Wanneer u inkomen wilt halen uit uw beleggingen als aanvulling op een reeds bestaand inkomen of een pensioen, kunt u overwegen om uw aandelenportefeuille in te richten met dividendaandelen.

Dividendaandelen zijn aandelen die een relatief stabiel (winst)percentage als dividend uitkeren. Dividend is het deel van de winst dat jaarlijks aan de aandeelhouders wordt uitgekeerd. De meeste bedrijven keren zo’n 40-50% van de behaalde winst uit. Het restant wordt toegevoegd aan de algemene reserves. Dividendaandelen kunnen daarom zorgen voor een jaarlijks stabiel inkomen. Beleggen in dividendaandelen en dividend-ETF’s is daarmee bij uitstek een geschikte manier om extra inkomen te genereren.

Vroeger kon dat ook met obligaties, maar door het ruimhartige beleid van centrale banken is de rente op staatsobligaties met een hoge kredietwaardigheid onder het nulpunt beland. Zelfs bedrijven met de nodige issues kunnen soms probleemloos geld uit de markt halen tegen 2% rente. Met obligaties is het dus tegenwoordig uitermate lastig om een hoger rentepercentage te ontvangen dan de inflatie.

Aandelen juist nu aantrekkelijk

Het huidige lage renteklimaat zorgt ervoor dat aandelen verhoudingsgewijs extra interessant zijn voor beleggers. Aandelen geven over het algemeen van oudsher een hoger rendement dan een spaarrekening.

Het geheim zit hem in het dividend. In het algemeen keren kapitaalkrachtige bedrijven als Ageas, KBC Group en Colruyt SA een aantrekkelijk dividend uit aan de aandeelhouders. Een inkomensbelegger kan dit geld direct gebruiken als aanvulling op een bestaande inkomstenbron.

Inkomen uit dividend

Wie inkomen wil uit dividend is gebaat bij stabiele aandelen die jaar na jaar dezelfde of liefst hogere dividenden betalen. Daartoe is het verstandig aandelen te selecteren met een bewezen verdienmodel die jaar na jaar in slagen winsten te genereren. Aandelen die aan deze criteria voldoen zijn de Dividend Aristocrats. Dit zijn bedrijven die hun dividend de afgelopen vijfentwintig jaar continu hebben verhoogd. Alleen ondernemingen die een sterke marktpositie hebben en opereren in een relatief anticyclische markt kunnen een dergelijk sterk trackrecord opbouwen. Voor inkomensbeleggers zijn deze aandelen extra interessant. Gespreid beleggen in dividendaandelen gaat het gemakkelijkst via dividend ETF’s.

Dividend ETF’s

Beleggers die weinig tijd hebben om de markt te volgen of een lager risicoprofiel hebben, kunnen ervoor kiezen om ETF’s te kopen. Een ETF kan gezien worden als een mandje met aandelen dat vrij verhandelbaar is op de beurs en waarvan de jaarlijkse kosten veelal lager liggen dan bij beleggen via een vermogensbeheerder. Daarom hebben we voor u drie interessante dividend-ETF’s op een rijtje gezet.

 1. iShares EURO Dividend UCITS ETF
  De iShares Euro Dividend ETF geeft een dividendrendement van 3,19%. Deze ETF belegt uitsluitend in Europese aandelen. De lopende kosten bedragen 0,4%. Het feit dat er louter minder goed presterende Europese aandelen in zitten, heeft de afgelopen periode wat tegen deze ETF gewerkt. Voor de toekomst kan dat weer in positieve zin veranderen: in Europa zijn momenteel minder coronagevallen dan in de VS en dat zet Europese aandelen op dit moment juist wat meer in de schijnwerpers.
 2. SPDR S&P US dividend aristocrat ETF

  Beleggers die een hekel hebben aan bedrijven die hun dividend schrappen, kunnen positie nemen in de SPDR S&P US dividend aristocrat ETF. In deze ETF zijn 121 aandelen opgenomen van bedrijven die hun dividend de afgelopen vijfentwintig jaar continu hebben verhoogd. Hierdoor genereert deze ETF een constante dividendstroom. De kostenfactor bedraagt 0,35%.

 3. Van Eck Dev. Markets Dividend leaders ETF
  De Van Eck Dividend ETF geeft een dividendrendement van 2,71% en belegt in aandelen wereldwijd. De lopende kosten bedragen 0,38% en er wordt per kwartaal dividend uitgekeerd.

 

Bovenstaande ETF’s zijn verkrijgbaar bij BinckBank en hebben alle drie exposure naar dividendaandelen, hetzij in Europa, hetzij wereldwijd. Op de website van BinckBank kunt u bij elke ETF een KID vinden waarin precies staat welke aandelen in deze ETF vertegenwoordigd zijn. 


De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Zelf dividendaandelen selecteren

Het leukste is natuurlijk om zelf dividendaandelen te selecteren. Daartoe is het belangrijk te weten aan welke criteria deze aandelen moeten voldoen om op langere termijn als veilige dividendbelegging te gelden. Voor inkomensbeleggers is het belangrijk dat deze bedrijven zowel in goede als slechte tijden een sterke kasstroom genereren en vervolgens hun dividendbeleid kunnen voortzetten. Tevens moeten deze ondernemingen beschikken over een sterke marktpositie en een nette balans. Bij IEX doen we onderzoek naar dit soort aandelen en dat heeft geresulteerd in een aantal dividendtoppers, waaronder bijvoorbeeld Basf, Pfizer, Danone en Total. De criteria waar we naar kijken zijn:

 • Een duurzaam bedrijfsmodel
 • Een goede dividendhistorie
 • De hoogte van het dividend is natuurlijk belangrijk
 • Er moet een stabiele kasstroom zijn
 • De schuldgraad mag niet te hoog zijn
 • De waardering moet niet te hoog zijn
 • Een goede prestatie tijdens crisisjaren

Door bedrijven goed op bovenstaande criteria te beoordelen komen vanzelf de betere aandelen bovendrijven. Helaas is het wel zo dat de betere bedrijven een hogere waardering hebben op de beurs juist vanwege hun bewezen prestaties; ook hier geldt vaak: goedkoop is duurkoop.   

Conclusie

Om een inkomen uit aandelen te verwerven is het belangrijk dat er uit de aandelenportefeuille op regelmatige basis dividend ontvangen wordt. Dat betekent dat de bedrijven in portefeuille aan een aantal criteria moeten voldoen om ook op de lange termijn dividend te kunnen blijven uitkeren. Echter, dividend uitkeren blijft zoals beleggen nooit gegarandeerd.

Ga dus niet meteen voor het allerhoogste dividendrendement, maar kies aandelen uit die bewezen hebben dat ze op langere termijn een stabiel
dividend hebben kunnen uitbetalen.

 

Geraadpleegde bronnen: IEX Premium, Reuters, Bloomberg

Aan elke belegging zijn risico's verbonden, uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie vindt u onderaan deze pagina.

Auteur

Niels Koerts

Niels Koerts is sinds 2019 junior beleggingsanalist van IEX. Al op dertienjarige leeftijd begon hij met beleggen, uitgerekend in 2008, het hoogtepunt van de financiële  crisis, waardoor hij meteen wist wat verliezen was. Naast zijn werk op de beursredactie is Niels bezig met de laatste loodjes van zijn studie bestuurskunde. Zijn minor journalistiek beoefent hij inmiddels dagelijks in de praktijk.


DISCLAIMER

De informatie in dit artikel is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies. De beloning van Dieter Haerens staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten in dit artikel. Ondanks het feit dat BinckBank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan BinckBank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Beleggen brengt risico's met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico's kunt u lezen op de productpagina's op www.binck.be.

Ook interessant voor u