Het hoe en waarom van stocksplits

Geschreven door Peter Siks | 5 minuten

Op 28 augustus voerden twee bekende namen – Apple en Tesla - een stocksplit door. Wat is een stocksplit eigenlijk en wat betekent het voor u als belegger? In dit artikel leg ik het fenomeen stocksplit uit, waarom bedrijven een stocksplit zouden doen en bespreek ik de mogelijke voordelen en nadelen van een stocksplit. Ook sta ik stil bij een reverse split, de tegenhanger van de stock split.

Wat is een stocksplit?

Een stocksplit is niets anders dan een aanpassing van de nominale waarde van de aandelen. Dit heeft bij een stocksplit tot gevolg dat de hoeveelheid aandelen in een beursgenoteerd bedrijf toeneemt zonder dat de marktkapitalisatie verandert. Als de nominale waarde gehalveerd wordt, dan neemt het aantal uitstaande aandelen met factor twee toe. Er verandert voor de belegger niets buiten het feit dat deze meer aandelen krijgt.

Een (fictief) voorbeeld:

Bedrijf ABC noteert € 200 en gaat een 4-1 stocksplit doorvoeren. Meneer Jansen heeft 100 aandelen ABC in bezit voor de splitsing. Na de split heeft Meneer Jansen 400 aandelen ABC in bezit die nu € 50 noteren. De waarde is gelijk gebleven: € 20.000. De enige verandering is het aantal aandelen. Uiteraard worden de administratieve handelingen door Binck uitgevoerd; u hoeft daarvoor geen actie te ondernemen.

Waarom doen bedrijven een stocksplit?

Er zijn verschillende redenen waarom bedrijven een stocksplit zouden kunnen doorvoeren. Ik noem er zes:


 1. Door de waarde van het aandeel in absolute zin te verkleinen wordt het ook beschikbaar voor de particuliere belegger met een kleinere beurs;
 2. Door bovenstaande reden kan het aantal aandeelhouders toenemen. Het aandeel zit dus in de portefeuille van meer beleggers en daarmee wordt de spreiding onder beleggers vergroot, wat weer de verhandelbaarheid ten goede komt;
 3. De absolute waarde verlagen, zodat het beter in de pas loopt met soortgelijke, concurrerende bedrijven;
 4. De liquiditeit zal toenemen door de stocksplit. Eerst werden er bijvoorbeeld 2.000.000 aandelen per dag verhandeld (à € 200 per stuk), terwijl dit na de split waarschijnlijk 8 miljoen aandelen zullen zijn. Dit komt de spread (het verschil tussen de bied- en laatprijs) ten goede;
 5. Het doen van een belangrijke ‘Corporate Action’ (wat een stocksplit is) levert publiciteit op. Dat in zichzelf heeft al waarde;
 6. Bijkomend is het psychologische effect van een stocksplit. Het gaat zo goed met (de beurskoers van) een bedrijf dat ze ‘moeten’ splitsen om aantrekkelijk te blijven voor beleggers. Dit zou als een impliciet koopsignaal – afgegeven door de directie – opgevat kunnen worden; ook hopen beleggers in een aantal gevallen ook op een dividend(verhoging) in de periode na de stocksplit;

De mogelijke voordelen van een stocksplit voor u als belegger

In principe verandert er voor u als belegger niets. U krijgt meer aandelen, maar tegen een lagere waarde. En afgezien van normale marktfluctuaties zou de waarde van voor en na de split gelijk moeten zijn. Toch is er wel een aantal voordelen te benoemen:


 • De liquiditeit wordt zoals gezegd groter. U kunt dus met een kleinere spread aan- en verkopen;
 • Het aantal bezitters van de aandelen gaat waarschijnlijk ook toenemen en dit zou positief bij kunnen dragen aan een meer gelijkmatige koersvorming;
 • Als u de aandelen al voor de bekendmaking van de split in positie had is de kans aanwezig dat deze zijn gestegen op alleen de aankondiging van een split;

Zijn er mogelijke nadelen van een stock split?

Eigenlijk zijn die er niet echt. Het enige waar het administratief ‘gedoe’ geeft zijn opties. In essentie verandert er ook voor de optiehouder niets in financiële zin. Wat wel verandert aan bestaande series zijn de uitoefenprijs en de contractgrootte.  Daarnaast kunnen er fiscale gevolgen zijn afhankelijk van de modaliteiten van de stocksplit.

Een voorbeeld: de call Apple met uitoefenprijs 400 en contractgrootte van 100, wordt de call 100 met een contractgrootte van 400. De optiebelegger houdt dus wel hetzelfde aantal opties. In dit geval zullen er geen fiscale gevolgen zijn omdat het hier gaat om een zuivere splitsing.

De reverse stocksplit

De tegenhanger van de gewone stocksplit is de reverse stocksplit. Bij een reverse stocksplit komen er juist minder aandelen beschikbaar, waardoor de prijs stijgt. Ook hier zijn er redenen waarom bedrijven dit zouden willen.


 1. Er zijn voldoende beleggers die uit principe niet beleggen in ‘centenspul’.
 2. Sommige grote beurzen willen een minimale waarde van een aandeel om genoteerd te kunnen zijn op die beurs. Een reverse stocksplit verhoogt die waarde;
 3. Een penny stock lokt soms speculatieve handel uit en een notering op een normaler koersniveau vermindert dit.
 4. Een bedrijf dat op een paar tientjes noteert, steekt schril af bij concurrenten die koersen van € 20, € 30 of € 40 hebben. Om de uitstraling van het bedrijf te verbeteren is een reverse stock split een mogelijkheid.
 5. Penny stocks worden vaak niet of nauwelijks gevolgd door analisten. Een verhoging van de waarde van een aandeel kan dit verbeteren.
 6. Veel brokers geven weinig of geen onderpand op aandelen die onder een bepaald bedrag noteren. Hierdoor is het voor sommige beleggers niet interessant, omdat er niet met een (effectenkrediet)hefboom in belegd kan worden;
 7. Het kan ook een wanhoopspoging zijn om de koers van een glijdend aandeel nog enige glans te geven (denk hierbij aan bijvoorbeeld Imtech)

Conclusie

Stocksplits zijn een corporate action die in veel gevallen positief is voor de belegger die deze aandelen in bezit heeft. Bijvoorbeeld door een hogere liquiditeit en een gelijkmatiger koersvorming. De waarde van het bezit verandert in essentie niet, slechts de hoeveelheid aandelen neemt toe. Bij een reverse split daalt het aantal aandelen juist en neemt de koers toe. Ook nu verandert de waarde van het bezit niet.


Beleggen kent risico's, uw inleg kan minder waard worden.

Deel dit artikel:

Auteur

Peter Siks

Peter Siks is met meer dan 30 jaar ervaring inmiddels gepokt en gemazeld in beleggen. Peter heeft onder meer interesse in de psychologische aspecten van beleggen en sinds 2010 is hij werkzaam bij BinckBank als beleggerstrainer.

DISCLAIMER

De informatie in dit artikel is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies. De beloning van Peter Siks staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten in dit artikel. Ondanks het feit dat BinckBank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan BinckBank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Beleggen brengt risico's met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico's kunt u lezen op de productpagina's op www.binck.be.

Ook interessant voor u