Ontspannen op vakantie?

Bescherm uw portefeuille met een (trailing) stoploss order

Geschreven door Ronald Veerman | 5 minuten
DI 23-06-2020

Het is een bijzondere wereld op het moment. Vrijwel overal is de impact van het Coronavirus voelbaar. Toch wordt het gewone leven weer zo goed mogelijk opgepakt. En op vakantie gaan hoort daarbij. Tegelijkertijd is de beurs grillig, zowel omhoog als naar beneden en dat betekent dat u vinger aan de pols dient te houden. Want u wilt voorkomen dat u niet kunt genieten van uw vakantie vanwege dalende koersen. Er zijn gelukkig wel manieren om (het actieve gedeelte) van de portefeuille te beschermen met stoploss orders.

Portefeuillebescherming met stoploss order

Ook als u even niet met beleggen bezig wilt zijn tijdens de vakantie, kan u zonder zorgen uw beleggingsportefeuille achterlaten. Bescherm uw portefeuille met een stoploss order of een trailing stoploss order. Beleggerstrainer Peter Siks legt het u uit in tip 3 uit het webinar ‘Ontspannen op vakantie'. Nu is dit webinar al enige tijd geleden opgenomen maar de boodschap geldt nog steeds!

De stoploss order

Bij deze order is er een stoploss koers. Dit betekent dat als het aandeel op of onder die prijs handelt, er een verkooporder wordt ‘ingeschoten’. Dit kan een bestens order zijn of een limietorder.

Een voorbeeld: Aandeel ABC handelt op € 10. Het aandeel wordt gekocht en direct wordt er een stoploss order ingelegd op € 9. Als het aandeel nu (onverhoopt) zou gaan dalen, komt de stoploss in werking als het aandeel op € 9 (of lager) handelt. Het aandeel wordt dan verkocht.

De trailing stoploss order

Dit is ook een stoploss order. Alleen volgt (to trail) deze de laatste koers met een bepaalde afstand. Dit betekent dat als de koers van de onderliggende waarde stijgt, de stoploss automatisch mee omhoog gaat.
Een voorbeeld: Aandeel ABC handelt op € 10. Het aandeel wordt gekocht en direct wordt er een trailing stoploss order ingelegd op € 9. Dit is dus € 1 lager dan de laatst gedane koers. Het aandeel stijgt gestaag naar de € 12,50 en de trailing stop loopt automatisch mee naar € 11,50. Mocht de koers gaan dalen, dan blijft de trailing stop op € 11,50 liggen. Wanneer de koers weer boven de € 12,50 uitkomt zal de trailing stop ook weer hoger komen te liggen.

Bepalen van de stoploss

De eerste indicatie kan u vinden op het Binck platform in de technische analyse tab van het door u gekozen aandeel. Deze grafiek geeft aan op welke niveaus de steun en weerstand van het aandeel Ageas liggen. Leg de stoploss iets onder het steunniveau als het gaat om een long positie. Leg de stoploss iets boven het weerstandsniveau als het gaat om een shortpositie.

Technische analyse ageas

Bron: Technische analyse Ageas 22 juni 2020 - BinckBank

Naast deze aanpak uit de technische analyse, is er nog een andere manier om de stops te bepalen. De simpelste manier is de regel: een euro scheef, positie sluiten. Maar een euro in Ageas is van een hele andere orde van grootte dan een euro in Galapagos.

In het verlengde hiervan kan u met percentages werken. De regel zou dan kunnen zijn: bij een beweging van 10% in de verkeerde richting, moet de positie worden gesloten. Ook hier geldt dat het ene aandeel heel eenvoudig met procenten per dag kan bewegen terwijl het andere aandeel nauwelijks van zijn plek komt. Procenten zijn over het algemeen beter dan een absoluut bedrag, maar het is nog beter om rekening te houden met de beweeglijkheid van de onderliggende waarde. Dan vormt de volatility de basis voor het bepalen van de stop. U zou bijvoorbeeld kunnen kijken naar het percentage van de 30-daags historische volatility en daar een percentage van gebruiken om de stop te bepalen.

Een voorbeeld: Op dit moment is de (30-daags) historische volatility van ABC 60% en die van XYZ 17%. De regel zou dan kunnen zijn: de 30-daags volatility op jaarbasis wordt gedeeld door vier en dat is het stoploss niveau. In het geval van ABC zou de stop dus 15% lager liggen dan de huidige koers. In het geval van XYZ zou het 4% zijn. Procentueel verschillende stoploss niveaus, vanuit een risicomanagement/statistisch perspectief zijn ze gelijk.

Auteur

Ronald Veerman

Ronald Veerman is financieel expert bij BinckBank Nederland. Daarvoor was hij jarenlang actief als financieel journalist in onder andere Den Haag, Brussel en Amsterdam. Het meest recent als hoofdredacteur van De Financiele Telegraaf (DFT).

DISCLAIMER

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Ondanks het feit dat BinckBank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan BinckBank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s. Alvorens u overgaat tot een belegging in het kader van Zelf Beleggen gaat Binck na of deze voor u passend is op basis van de ingewonnen informatie over uw kennis en ervaring van het desbetreffende beleggingsproduct. BinckBank zal u in dit geval steeds waarschuwen indien blijkt dat u over onvoldoende kennis en ervaring beschikt of BinckBank dit niet heeft kunnen toetsen.

Ook interessant voor u