Zelf Beleggen? Of Laten Beleggen?

Beide!

Geschreven door Dieter Haerens | 5 minuten

Anderhalf jaar geleden startten we bij BinckBank met het frisse idee om een soort ‘wedstrijd’ te organiseren: Zelf Beleggen versus Laten Beleggen. U geeft een bedrag in beheer bij BinckBank. Als u erin slaagt om met uw Zelf Beleggen-portefeuille, in de 12 daarop volgende maanden, een hogere opbrengst te realiseren dan de Laten Beleggen-portefeuille van BinckBank, krijgt u tot 3% (cash) & inleg in Laten Beleggen bijgestort. 

Een beetje ‘gechargeerd’ als concept misschien, maar het helpt vooral om de aandacht te vestigen op het feit dat er naast Zelf Beleggen ook ruimte is voor Laten Beleggen. En: dat beide complementair (kunnen) zijn. Het is niet noodzakelijk ‘of’. Het is voor meer en meer mensen een ‘en-en-verhaal’. En terecht. 

De optelsom van uw fouten

BinckBank is groot geworden als aanbieder van een online platform voor Zelf Beleggers. Mensen die (een deel van) hun portefeuille zelf beheren. Die zelf keuzes maken. In welke instrumenten investeer ik (aandelen, obligaties, fondsen, indexfondsen (ETF’s), afgeleide producten…)?  Wanneer koop en verkoop ik? Op basis van welke criteria doe ik dat…? Dat zijn mensen die daar niet alleen de tijd en de middelen (om voldoende te kunnen spreiden bijvoorbeeld), maar ook de kennis en de ervaring voor hebben.

Voor de meeste mensen is dat niet het enige deel van hun financieel vermogen. Het is slechts een kleine minderheid die naast hun zelf belegde portefeuille geen andere producten of fondsen van hun financiële dienstverlener afneemt of zelfs een deel van hun portefeuille in beheer geeft. Voor die kleine groep mensen – hardcore Zelf Beleggers noem ik ze vaak – is beleggen vaak een passie. Of op z’n minst een hobby. Ze verdiepen zich in economie en bedrijfsleven, ze volgen actualiteit op de voet winnen & op de beurs maakt vaak zelfs hormonen vrij in hun hersenen. En: ze leren veel en doen relevante ervaring op. U weet: ervaring, dat is de optelsom van uw fouten. 

Everybody happy

Het overgrote deel van de bevolking heeft daar echter niet de tijd voor. Ook niet altijd de kennis, en al helemaal niet de ‘goesting’ vaak. Ze hebben hulp en begeleiding nodig door experten. Ik sleutel trouwens ook zelf niet aan mijn wagen, mocht u het zich afvragen. Vroeger konden enkel de ‘happy few’ terecht bij een beheerder die het voor hen deed, zoals in ‘private banking’. Op het moment dat de mensen al behoorlijk wat geld hadden (vroeger doorgaans minstens € 500.000, al zijn die drempels de jongste jaren al gezakt) en het dus eigenlijk een ‘luxeprobleem’ was. Tegen luxetarieven trouwens ook… 

Door het almaar beter gebruiken van (digitale) technologie, de opkomst van meer democratische beleggingsinstrumenten zoals bijvoorbeeld ETF’s en – vooral – het inrichten van een schaalbaar beheermodel (u zal gemerkt hebben dat steeds minder banken bijvoorbeeld nog vermogensbeheer in ‘individuele lijnen’, i.e. individuele aandelen en obligaties aanbieden) is dat gelukkig almaar toegankelijker geworden. U kan bij BinckBank bijvoorbeeld al Laten Beleggen vanaf 10.000 euro. 

Winnen = vroeg beginnen en balans vinden 

Het is, in tegenstelling tot hoe ik dit stuk begon, geen wedstrijd. En al zeker geen spel. We nemen de opbouw en het bewaken van uw vermogen, net zoals u dat zelf doet, zeer ernstig. Het is vooral zaak er zo vroeg mogelijk mee te beginnen. En:streven naar een langetermijnaanpak die evenwicht, balans, brengt. 

Laten Beleggen is voor veel mensen een ideale aanpak voor de ‘kern’ van hun portefeuille. Die kern is vooral gebouwd rond wat in beurstermen de ‘strategische allocatie’ van uw portefeuille heet. En die bepaalt 75% van uw uiteindelijke opbrengst, zoals we al eerder schreven. Het brengt internationale spreiding, een sterke discipline, kapitaalbewaking in onzekere tijden en door dit alles een zekere ‘voorspelbaarheid’ (zonder garanties) in de opbrengst. Noem het gerust de belangrijkste ingrediënten van uw portefeuille.  

Zelf Beleggen laat toe om accenten aan te brengen. Om uitgesproken persoonlijke keuzes te maken: zowel qua type bedrijven of instrumenten, regio’s en thema’s en – jawel – zelfs in het proberen ‘timen’ van de markt. Als u dat graag probeert. Extra instappen na een forse correctie of net (deels) uitstappen als u hoogtevrees krijgt. Noem het gerust de peper en zout in uw portefeuille. 

Of u 100% voor het ene of het andere of een mix van beiden verkiest: dat is en blijft een persoonlijke keuze. We helpen u ze graag maken, op basis van uw behoeften en doelstellingen, we proberen alleen te garanderen dat u voor beide – zelf en/of laten beleggen – bij ons aan een topadres bent. 

En ja, soms zal het rendement van Laten Beleggen ver voor en soms ook al eens wat achterblijven bij uw Zelf Beleggen-rekening. Het hangt er maar vanaf op welke periode u het bekijkt en welke keuzes u heeft gemaakt. 

Ik geef u maar één advies: bekijk beleggen op lange termijn, minstens 5 tot (in mijn geval) 50 jaar. Of langer. Dat is het enige juiste perspectief. 


Belangrijke informatie

Dit artikel is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het uitvoeren van bepaalde beleggingen in hoofde van BinckBank. Aan elke belegging zijn risico's verbonden. Hierbij geldt meestal dat een belegging met een hoog verwacht rendement grote risico's met zich meebrengt. De kosten en lasten verbonden aan Laten Beleggen kan u raadplegen in de Tarievenlijst in het Documentencenter op www.binck.be.

Deel dit artikel:

Auteur

Dieter Haerens

Dieter Haerens is Country Manager bij BinckBank België. Gepassioneerd door alles wat te maken heeft met de deelverzameling van de financiële wereld, technologie en customer centricity, deelt hij af en toe zijn opinie. 

DISCLAIMER

De informatie in dit artikel is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies. De beloning van Dieter Haerens staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten in dit artikel. Ondanks het feit dat BinckBank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan BinckBank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Beleggen brengt risico's met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico's kunt u lezen op de productpagina's op www.binck.be.

Ook interessant voor u