GEEN VERRASSINGEN OP UW VOLGEND AANSLAGBILJET

Net uw eerste stappen op de beurs gezet of van plan dat binnenkort te doen? Dan wil u vast weten aan welke belastingen u zich mag verwachten. Als doorgewinterd belegger bent u dan weer geïnteresseerd in de impact van het Zomerakkoord op uw volgende aanslagbiljet. Want verrassingen, die bewaart u liever voor Kerst.

Vrijstelling roerende voorheffing

Beginnen doen we met goed nieuws: voor dividenden op individuele aandelen bestaat er een verhoogd belastingvoordeel. De in 2018 ontvangen dividenden zijn tot € 640 per belastingplichtige vrijgesteld van roerende voorheffing (= het oude bedrag, € 627, na indexering). Die voorheffing bedraagt 30% en dat maakt dat u tot € 192 zal kunnen recupereren. Weet wel dat uw bank dit jaar de roerende voorheffing gewoon zal innen, en u het bedrag pas volgend jaar via uw belastingaangifte kan terugvorderen. Vanaf 2019 wordt de fiscale vrijstelling op dividenden overigens opgetrokken van € 640 naar € 800 per persoon.

Beurstaks gaat omhoog

De taks op de aankoop en verkoop van effecten, kortweg de beurstaks, is dit jaar opgetrokken. Voor aandelen gaat het om een stijging van 0,27% naar 0,35%. De beurstaks op obligaties klimt van 0,09% naar 0,12%. Voor de verkoop van fondsen blijft de taks ongewijzigd: 1,32%. Meer weten? Lees de mogelijke toepassingen van de beurstaks op verrichtingen die in België worden aangegaan of uitgevoerd.

Taks op uw effectenrekening

Vanaf een portefeuille van € 500.000 per rekeninghouder, is er sinds de uitvoering van het Zomerakkoord een effectentaks van 0,15% op het volledige bedrag verschuldigd. Dus niet enkel op het overschrijdende bedrag. Daarbij wordt gekeken naar de gemiddelde portefeuillewaarde van uw beurs- en niet beursgenoteerde aandelen, certificaten, trackers, fondsen, kasbons en warrants. Staat uw rekening op naam van 2 rekeninghouders, dan houdt de bank de effectentaks pas in vanaf € 1.000.000. De taks wordt trouwens eind 2018 voor de eerste keer geïnd.

Meerwaardetaks op beleggingsfondsen

Als een fonds voor 25% of meer belegt in obligaties, wordt dat obligatiegedeelte sinds de invoering van de Reynders-taks belast op de meerwaarde. Die meerwaardetaks bedraagt 30%. Voor delen van een fonds die vanaf 1 januari 2018 werden aangekocht, heeft het Zomerakkoord die minimumgrens verlaagd. De meerwaarde van het obligatiedeel wordt nu belast als dat deel 10% of meer van het fonds uitmaakt. Fondsen die 100% in aandelen beleggen, zijn dus niet onderworpen aan de Reynders-taks.

Zoek het niet te ver

Wie belegt bij een Belgische makelaar of een bank als BinckBank, geniet een praktisch voordeel tegenover wie met een buitenlandse makelaar of bank werkt. BinckBank zal de roerende voorheffing voor u innen. Zo hoeft u deze taksen niet nog eens aan te geven op uw belastingbrief. Buitenlandse banken en makelaars zullen de betalingsverplichting vaak naar de belegger zelf doorschuiven, met alle extra administratieve rompslomp die daarbij komt kijken (denk dan aan de roerende voorheffing op dividendenuitkering en beurstaksen op transacties). We vermoeden dat u wel wat beters te doen hebt.

Kosten romen rendement af

Naast de fiscale regelgeving, zijn er aan beleggen ook een paar kosten verbonden. Die romen in de eerste plaats uw rendement af. Hoe lager, hoe beter dus. Vergelijk de kosten van BinckBank met de andere brokers.

Vragen? Onze klantenservice staat voor u klaar, 6/7.

contacteer ons open een rekening

Dit artikel is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het uitvoeren van bepaalde beleggingen in hoofde van BinckBank.

Alvorens u overgaat tot een belegging gaat Binck na of deze voor u passend is op basis van de ingewonnen informatie over uw kennis en ervaring van het desbetreffende beleggingsproduct. Binck zal u steeds waarschuwen indien blijkt dat u over onvoldoende kennis en ervaring beschikt of Binck dit niet heeft kunnen toetsen.

Aan elke belegging zijn risico's verbonden. Hierbij geldt meestal dat een belegging met een hoog verwacht rendement grote risico's met zich meebrengt.

Aan de dienstverlening zijn kosten en lasten verbonden die u kan raadplegen in de Tarievenlijst

Alle nuttige en wettelijk voorgeschreven informatie vindt u terug in het Documentencenter.