Een beleggingsplan
in 7 stappen 


beginnen met beleggen

Bij beleggen kiest u ervoor om kapitaal vast te zetten gedurende een bepaalde tijd en voor een bepaald doel. Een houvast is dan handig. Zeker in tijden van onzekere markten kan een document (terug) focus en richting geven. Neem de volgende 7 zaken in acht en u bent u al een eind op weg.

 

Beleggingsplan


  • 1. Wat zijn uw beleggingsdoel en - horizon?


  • 2. Wat is uw rendementsdoelstelling?


  • 3. Hoe actief of passief wil u met beleggen bezig zijn?


  • 4. Wat zijn uw (ver)koopcriteria?


  • 5. Met welke beleggingsinstrumenten gaat u aan de slag?


  • 6. Ga aan de slag met beleggen en evalueer


  • 7. Herhaal altijd alle 6 stappen

Vragen? Onze klantenservice staat voor u klaar, 6/7.

contacteer ons open een rekening

DISCLAIMER

Dit artikel is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het uitvoeren van bepaalde beleggingen in hoofde van BinckBank.

Alvorens u overgaat tot een belegging gaat Binck na of deze voor u passend is op basis van de ingewonnen informatie over uw kennis en ervaring van het desbetreffende beleggingsproduct. Binck zal u steeds waarschuwen indien blijkt dat u over onvoldoende kennis en ervaring beschikt of Binck dit niet heeft kunnen toetsen.

Aan elke belegging zijn risico's verbonden. Hierbij geldt meestal dat een belegging met een hoog verwacht rendement grote risico's met zich meebrengt.

Aan de dienstverlening zijn kosten en lasten verbonden die u kan raadplegen in de Tarievenlijst

Alle nuttige en wettelijk voorgeschreven informatie vindt u terug in het Documentencenter.