Dubbele winst
voor de helft van het risico? 

Zelf Beleggen kan u combineren met Laten Beleggen, maar het is uiteraard niet gezegd dat 2 producten automatisch dubbel rendement geven. Laat staan aan de helft van het risico. Maar het is wel goed voor de spreiding van uw portefeuille. 

Hoe dan?

Dat leggen we u graag uit aan de hand van een vergelijking met uw auto. Het doel van uw wagen is u van punt a naar punt b te brengen. Daarvoor vertrouwt u op de motor. Dat is de basis, de kern. Die is degelijk en vraagt ook (relatief) weinig onderhoud.
Daarnaast kan u tal van opties toevoegen aan uw auto: zetelverwarming, kleur van het interieur, al dan niet automatisch parkeren… De opties kiest u naar uw persoonlijke smaak – dat zijn uw satellieten.

Zo kan uw portefeuille er ook uitzien: een (gediversifieerde) kern die u toelaat te genieten van het lange termijn rendement van de beurs, aangevuld met satellieten: persoonlijke favoriete aandelen of fondsen van een specifiek bedrijf, regio of sector omdat u er sterk in gelooft. De satellieten ambiëren extra rendement dankzij actief beheer.

De voordelen van deze strategie:

  • Meer tijd, betere keuzes

    Makkelijk beheer van de kern geeft u meer tijd om weloverwogen, specifieke keuzes te maken. Zo vergroot u de kans op uw mogelijk rendement.

  • Lage kosten

    De lage kosten, vooral van toepassing op de kern van dit type portefeuille, zorgen voor meer kans op een groter rendement.

  • Aparte werking

    Aangezien het beheer in beide delen anders verloopt, heeft een aanpassing in de portefeuille enkel impact op dat deel waar de aanpassing gebeurt.

Geïnteresseerd? Lees dan alles over hoe Binck aan kern-satelliet beleggen doet.

Vragen? Onze klantenservice staat voor u klaar, 6/7.

contacteer ons open een rekening

Dit artikel is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het uitvoeren van bepaalde beleggingen in hoofde van BinckBank.

Alvorens u overgaat tot een belegging gaat Binck na of deze voor u passend is op basis van de ingewonnen informatie over uw kennis en ervaring van het desbetreffende beleggingsproduct. Binck zal u steeds waarschuwen indien blijkt dat u over onvoldoende kennis en ervaring beschikt of Binck dit niet heeft kunnen toetsen.

Aan elke belegging zijn risico's verbonden. Hierbij geldt meestal dat een belegging met een hoog verwacht rendement grote risico's met zich meebrengt.

Aan de dienstverlening zijn kosten en lasten verbonden die u kan raadplegen in de Tarievenlijst

Alle nuttige en wettelijk voorgeschreven informatie vindt u terug in het Documentencenter.